Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Rzeczy znalezione - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Rzeczy znalezione

2023-05-22 14:14
2284

Treść dokumentu

Informacja: 

1. Kto znalazł rzecz zagubioną i wie do kogo ona należy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia tej osoby.
2. Kto znalazł rzecz zagubioną i nie wie do kogo ona należy, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, jeżeli rzecz została znaleziona na terenie miasta Zabrza lub przez mieszkańca Zabrza.
3. Mieszkaniec Zabrza, który znalazł rzecz zagubioną w innej miejscowości, może zamiast do Urzędu Miejskiego w Zabrzu, złożyć zawiadomienie do starosty powiatowego właściwego terytorialnie
do miejsca znalezienia rzeczy.
4. Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu muszą być przekazane niezwłocznie pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, jeżeli nie znamy ich właściciela, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.
5. Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu muszą być niezwłocznie przekazane dokumenty wojskowe,
w szczególności legitymacja, książeczka, zaświadczenie wojskowe, karta powołania, a także sprzęt
lub ekwipunek wojskowy.
6. Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu nie składa się zawiadomień i rzeczy, takich jak:
a) broń, amunicja, materiały wybuchowe, dowód osobisty lub paszport - powiadamia się i przekazuje na policję;
b) rzeczy znalezione w budynku publicznym lub środku transportu publicznego - oddaje się właściwemu zarządcy.
7. Rzeczy inne niż wymienione w punktach 4, 5 i 6 mogą być przechowywane przez znalazcę.
8. Prezydent Miasta Zabrze może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość
nie przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
9. Złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przechowanie jest nieodpłatne. Natomiast osoba uprawniona, przed odbiorem rzeczy znalezionej, zobowiązana jest do uiszczenia ewentualnych poniesionych kosztów w zakresie poszukiwania osoby uprawnionej, przechowania i utrzymania rzeczy.
10. Termin do odbioru rzeczy wynosi:
a) rok od dnia doręczenia wezwania, gdy osoba uprawniona jest znana,
b) dwa lata od dnia znalezienia, gdy osoba uprawniona nie jest znana lub nie jest znane jej miejsce pobytu.
11. Po upływie terminów, o których mowa w punkcie 8, właścicielem rzeczy staje się znalazca. Natomiast, jeżeli rzecz była przechowywana w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, znalazca staje się jej właścicielem pod warunkiem, że odbierze ją z Urzędu.