Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu - Biuletyn Informacji Publicznej

Mapa serwisu

 1. URZĄD MIEJSKI
  1. Informacje ogólne
  2. Urząd Miejski w Zabrzu
  3. Statut Urzędu Miejskiego w Zabrzu
  4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
  5. Biuro ds. Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  6. Biuro Prezydenta Miasta
  7. Biuro Audytu Wewnętrznego
  8. Biuro ds. Inwestorów
  9. Biuro ds. Obsługi VAT
  10. Biuro Głównego Inżyniera Miasta
  11. Biuro Kontroli
  12. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  13. Biuro Planowania Przestrzennego
  14. Biuro Rady Miasta
  15. Biuro Współpracy z Zagranicą
  16. Biuro Zamówień Publicznych
  17. Urząd Stanu Cywilnego
  18. Wydział Administracyjno - Techniczny
  19. Wydział Budownictwa
  20. Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
  21. Wydział Egzekucji Administracyjnej
  22. Wydział Ekologii
  23. Wydział Geodezji
  24. Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  25. Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  26. Wydział Infrastruktury Komunalnej
  27. Wydział Inwestycji i Remontów
  28. Wydział Komunikacji
  29. Wydział Kontaktów Społecznych
  30. Wydział Księgowości Budżetu Miasta
  31. Wydział Księgowości Urzędu
  32. Wydział Kultury i Dziedzictwa
  33. Wydział Obrotu Nieruchomościami
  34. Wydział Obsługi Klienta
  35. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  36. Wydział Organizacyjno - Finansowy
  37. Wydział Oświaty
  38. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  39. Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
  40. Wydział Realizacji Projektów
  41. Wydział Rozwoju Urzędu
  42. Wydział Spraw Obywatelskich
  43. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
  44. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  45. Wydział Zarządzania Mieniem
  46. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
  47. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
  48. E-urząd
   1. E-usługi
   2. Ustal termin wizyty w Urzędzie
   3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Miejskiego w Zabrzu
   4. eBOK
  49. Strefa Klienta
   1. Punkt Informacji o Mieście
   2. Punkty Obsługi Klienta
   3. Sala Obsługi Klienta, Kasy
   4. Terenowy Punkt Paszportowy
  50. Dostępność - informacje
  51. Praca
   1. Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   2. Inspektor w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
   3. Podinspektor w Wydziale Komunikacji
   4. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   5. Podinspektor w Wydziale Obrotu Nieruchomościami
   6. Główny Specjalista ds. Komunikacji Publicznej w Biurze Głównego Inżyniera Miasta
   7. Podinspektor w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
   8. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   9. Dwa stanowiska Inspektora w Wydziale Obsługi Klienta
   10. Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
   11. Inspektor w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych
   12. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   13. Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
   14. Naczelnik Wydziału Oświaty
   15. Inspektor w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
   16. Podinspektor w Wydziale Kontaktów Społecznych
   17. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   18. Inspektor w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
   19. Podinspektor w Wydziale Obrotu Nieruchomościami
   20. Inspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   21. Referent w Biurze Prezydenta Miasta
   22. Inspektor w Wydziale Budownictwa
   23. Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
   24. Podinspektor w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
   25. Podinspektor w Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   26. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   27. Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu
   28. Podinspektor w Wydziale Obrotu Nieruchomościami
   29. Podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   30. Podinspektor w Wydziale Oświaty
   31. Podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych
   32. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   33. Główny administrator systemów komputerowych w Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   34. Inspektor w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych
   35. Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Wydziale Ekologii w wymiarze 4/5 etatu.
   36. Podinspektor w Wydziale Rozwoju Urzędu
   37. Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   38. Podinspektor w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
   39. Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu
   40. Starszy Inspektor ds. BHP w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
   41. Główny administrator systemów komputerowych w Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   42. Główny Specjalista ds. nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w Wydziale Oświaty
   43. Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego
   44. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   45. Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   46. Inspektor w Wydziale Budownictwa
   47. Główny Specjalista ds. remontów dróg wewnętrznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   48. Inspektor w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
   49. Podinspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   50. Główny Specjalista ds. Klimatu w Biurze Głównego Inżyniera Miasta
   51. Inspektor w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
   52. Specjalista ds. remontów dróg wewnętrznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   53. Podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego
   54. Starszy Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   55. Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Dziedzictwa
   56. Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
   57. Inspektor w Wydziale Rozwoju Urzędu
   58. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   59. Inspektor w Wydziale Budownictwa
   60. Główny Specjalista ds. remontów dróg wewnętrznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   61. Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
   62. Inspektora w Biurze ds. Obsługi VAT
   63. Podinspektor w Wydziale Rozwoju Urzędu
   64. Inspektor w Wydziale Budownictwa
   65. Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów
   66. Młodszy Referent w Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   67. Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   68. Inspektor w Wydziale Geodezji
   69. Podinspektor w Wydziale Budownictwa
   70. Inspektor w Biurze Rady Miasta
   71. Inspektor w Biurze Rady Miasta
   72. Starszy Inspektor w Biurze Głównego Inżyniera Miasta
   73. Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
   74. Inspektor w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
   75. Podinspektor w Wydziale Kontaktów Społecznych
   76. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   77. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   78. Inspektor w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
   79. Inspektor w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   80. Główny administrator systemów komputerowych w Wydziale Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
   81. Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu
   82. Inspektor w Wydziale Budownictwa
   83. Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym
   84. Podinspektor w Wydziale Budownictwa
   85. Główny Specjalista ds. utrzymania ruchu w Biurze Głównego Inżyniera Miasta
   86. Starszy Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta
   87. Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   88. Podinspektor w Wydziale Budownictwa
   89. Inspektor w Wydziale Zarządzania Mieniem
   90. Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   91. Podinspektor w Wydziale Kontaktów Społecznych
   92. Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
   93. Dwa stanowiska Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
   94. Inspektor w Wydziale Ekologii
   95. Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
   96. Podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych
   97. Podinspektor w Wydziale Obsługi Klienta
   98. Inspektor w Wydziale Geodezji
   99. Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   100. Podinspektor w Wydziale Obrotu Nieruchomościami
   101. Główny Specjalista ds. utrzymania ruchu w Biurze Głównego Inżyniera Miasta
   102. Podinspektor w Wydziale Budownictwa
   103. Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu
   104. Inspektor w Wydziale Geodezji
   105. Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
   106. Podinspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
   107. Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   108. Inspektor w Biurze ds. Obsługi VAT
   109. Podinspektor w Wydziale Budownictwa
   110. Inspektor w Wydziale Realizacji Projektów
   111. Podinspektor w Wydziale Administracyjno-Tecznicznym
   112. Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej
   113. Inspektor w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
   114. Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
   115. Inspektor w Wydziale Geodezji
   116. Inspektor w Biurze Kontroli
   117. Nabór na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta
    1. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    2. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    3. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    4. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    5. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    6. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    7. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    8. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    9. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    10. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    11. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    12. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    13. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    14. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    15. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    16. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    17. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    18. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    19. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    20. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    21. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    22. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    23. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    24. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    25. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    26. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    27. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    28. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    29. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    30. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    31. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    32. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    33. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    34. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    35. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    36. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    37. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    38. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    39. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    40. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    41. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    42. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    43. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    44. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    45. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    46. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    47. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    48. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    49. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    50. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    51. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    52. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    53. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    54. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    55. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    56. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    57. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    58. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    59. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    60. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    61. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    62. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    63. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    64. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    65. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    66. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    67. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    68. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    69. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    70. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    71. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    72. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór na stanowisko:
    73. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu
    74. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
   118. Zarządzenie Nr 378/ZPU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 maja 2021 r.
  52. Staże i Praktyki
  53. Oświadczenia majątkowe
   1. Małgorzata Mańka-Szulik
   2. Krzysztof Lewandowski
   3. Katarzyna Dzióba
   4. Borys Borówka
   5. Jan Pawluch
   6. Piotr Barczyk
   7. Małgorzata Giela
   8. Jarosław Suszka
   9. Ewa Weber
   10. Anna Wyleżoł
   11. Artur Nowakowski
   12. Czesława Winecka
   13. Grzegorz Boral
   14. Robert Sierla
   15. Krzysztof Joniec
   16. Łukasz Petela
   17. Henryk Michalski
   18. Marek Gregorczyk
   19. Urszula Kycia
   20. Maria Zalewska
   21. Olga Trepka
   22. Barbara Chamiga
   23. Michał Góźdź
   24. Marta Unglik
   25. Monika Adamiec
   26. Justyna Magdziarz
   27. Monika Skrabut
   28. Grzegorz Dragańczyk
   29. Wojciech Kowalski
   30. Elżbieta Sikora
   31. Małgorzata Kernert
   32. Eleonora Banach
   33. Joanna Barańska
   34. Katarzyna Furmaniak
   35. Bogusław Grudzień
   36. Łukasz Krawczyk
   37. Agnieszka Lipowska
   38. Joanna Musioł
   39. Adrianna Opielka
   40. Ewa Pepel
   41. Magdalena Piotrowska
   42. Katarzyna Rochnia
   43. Danuta Seweryn
   44. Małgorzata Sklorz
   45. Katarzyna Skubacz
   46. Martyna Tatus
   47. Renata Wesołowska
   48. Wioleta Zachlod
   49. Magdalena Zaklińska
   50. Monika Kazubek
   51. Anna Górecka
   52. Anna Polakowska
   53. Beata Grzywa
   54. Aleksandra Łacinnik
   55. Edyta Czarnasiak
   56. Magdalena Daniluk
   57. Katarzyna Dziuba
   58. Joanna Jarkiewicz
   59. Paweł Lech
   60. Monika Marszałek
   61. Helena Mercik
   62. Artur Siedlecki
   63. Beata Kowolik
   64. Agnieszka Pietrzak
   65. Zbigniew Kozik
   66. Elżbieta Jankowska-Nowacka
   67. Marzena Maksysz-Łobko
   68. Małgorzata Stefańska
   69. Marlena Pfeifer
   70. Katarzyna Drabik
   71. Faustyna Cichocka
   72. Janusz Famulicki
   73. Agnieszka Duda
   74. Elżbieta Gąsior
   75. Tatiana Wigand
   76. Sylwia Lipina-Sokół
   77. Jolanta Błaszczak
   78. Roksana Cybulska (Szczepańska)
   79. Beata Kobylnicka
   80. Monika Woźny
   81. Katarzyna Peksa
   82. Piotr Kraj
   83. Leszek Kula
   84. Krzysztof Morawiec
   85. Krzysztof Mikołajczak
   86. Adrianna Pakoś
   87. Małgorzata Mańka-Szulik
   88. Krzysztof Lewandowski
   89. Katarzyna Dzióba
   90. Borys Borówka
   91. Jan Pawluch
   92. Ewa Weber
   93. Piotr Barczyk
   94. Andrzej Gąska
   95. Monika Woźny
   96. Artur Nowakowski
   97. Grzegorz Kurnik
   98. Grzegorz Boral
   99. Barbara Chamiga
   100. Robert Sierla
   101. Marek Wilczek
   102. Michał Góźdź
   103. Barbara Kukuś- Popiół
   104. Monika Skrabut
   105. Monika Adamiec
   106. Łukasz Petela
   107. Henryk Michalski
   108. Justyna Magdziarz
   109. Marek Gregorczyk
   110. Beata Marszałek
   111. Maria Zalewska
   112. Urszula Kycia
   113. Czesława Winecka
   114. Grzegorz Dragańczyk
   115. Wojciech Kowalski
   116. Joanna Szczepańska
   117. Zbigniew Kozik
   118. Elżbieta Jankowska-Nowacka
   119. Jadwiga Strugacz
   120. Aleksandra Pilna-Pasieka
   121. Marzena Maksysz-Łobko
   122. Małgorzata Stefańska-Kaczmarczyk
   123. Edyta Zelosko
   124. Janusz Famulicki
   125. Bożena Kołodziej
   126. Jolanta Błaszczak
   127. Anna Wyleżoł
   128. Agnieszka Gabor
   129. Barbara Mrozek
   130. Janina Balicka
   131. Sławomir Kenig
   132. Bogusław Grudzień
   133. Katarzyna Kucia
   134. Aleksanra Łacinnik
   135. Paweł Lech
   136. Beata Grzywa
   137. Jadwiga Janowska
   138. Joanna Jarkiewicz
   139. Edyta Czarnasiak
   140. Helena Mercik
   141. Monika Marszałek
   142. Katarzyna Dziuba
   143. Grażyna Stępniak
   144. Michalina Banasik
   145. Agnieszka Mynarek (Rodek)
   146. Magdalena Daniluk (Czerner)
   147. Elżbieta Sikora
   148. Joanna Barańska
   149. Małgorzata Kernert
   150. Katarzyna Rochnia
   151. Eleonora Banach
   152. Małgorzata Sklorz
   153. Magdalena Piotrowska
   154. Agnieszka Lipowska
   155. Katarzyna Skubacz
   156. Łukasz Krawczyk
   157. Bernadeta Kozieł
   158. Małgorzata Matyasz (Danch)
   159. Adrianna Opielka
   160. Renata Wesołowska
   161. Danuta Seweryn
   162. Joanna Musioł (Dymek)
   163. Izabela Mazur
   164. Ewa Pepel
   165. Renata Wesołowska
   166. Danuta Sikorska-Grudzień
   167. Artur Siedlecki
   168. Roksana Cybulska (Szczepańska)
   169. Michalina Banasiak
   170. Walenty Biedulski
   171. Piotr Boroń
   172. Iwona Cheda
   173. Dorota Hejczyk
   174. Halina Karbowska
   175. Anna Maciołka
   176. Anna Młyńska-Baszun
   177. Anna Młyńska
   178. Justyna Olszewska
   179. Anna Sekuła
   180. Antoni Soroka
   181. Andrzej Twardecki
   182. Magdalena Zaklińska (Janecka)
   183. Martyna Tatus
   184. Jerzy Gołubowicz
   185. Jerzy Wereta
   186. Mieczysław Cupiał
   187. Andrzej Góra
   188. Adam Kurbiel
   189. Stefan Hoszowski
   190. Józef Gawron
   191. Halina Boucek
   192. Barbara Rogowska
   193. Arkadiusz Borek
   194. Danuta Myga
   195. Sabina Deckert Haida
   196. Grażyna Kubiak
   197. Krystyna Kozłowska
   198. Maciej Magaj
   199. Jarosław Wieszołek
   200. Dominika Lisowska
   201. Jan Kowol
   202. Joanna Pilch
   203. Magdalena Wloka
   204. Mariusz Kwaśniewski
   205. Bartłomiej Szewczyk
   206. Czesława Węclewicz
   207. Larysa Tkacz-Pałac
   208. Jakub Kurasiewicz
   209. Anna Przybycin
   210. Grażyna Wodzińska
   211. Marzena Czajkowska
  54. Zamówienia Publiczne
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
   4. Plan zamówień na rok 2020.
   5. Plan postępowań na rok 2019
   6. Plan zamówień na rok 2018
   7. Plan zamówień na rok 2017
   8. Zamówienia publiczne
   9. Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek. Zadanie nr 1: Zagospodarowanie terenu wokół fontanny oraz przebudowa muru oporowego i schodów przy wejściu głównym w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu. Zadanie nr 2: Budowa wodnego placu na osiedlu Janek w formule - zaprojektuj i wybuduj. BZP.271.81.2021.KW
   10. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu. BZP.271.78.2021.KW
   11. Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w formule zaprojektuj i wybuduj. BZP.271.73.2021.MZ
   12. Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego Systemu PZGiK - Kataster WZ.
   13. Przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (system KZ) wraz z Usługą Utrzymania i Usługą Rozwoju. BZP.271.74.2021.MZ
   14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze. ZADANIE 1 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i jednorodzinnych, niezamieszkałych oraz mieszanych. ZADANIE 2 - organizacja i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). BZP.271.70.2021.MK
   15. Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych. BZP.271.77.2021.JD
   16. Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu.
   17. Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2022 r. z podziałem na 4 Rejony BZP.271.76.2021.EK
   18. Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu w latach 2022-2024. BZP.271.75.2021.JP
   19. Zakup/odnowienie certyfikatów kwalifikowanych.
   20. Wykonanie usług udostępnienia oprogramowania narzędziowego i usług konsultingowych niezbędnych do procesu standaryzacji Polityk Rachunkowości dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
   21. Usługa polegająca na interwencyjno-incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.), jeśli decyzja zostanie wydana.
   22. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w 14 szkołach podstawowych oraz 4 szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel”. BZP.271.71.2021.KW
   23. Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w latach 2022-2023. BZP.271.72.2021.IK
   24. Utrzymanie dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze.
   25. Wynajęcie i serwisowanie 10 szt. przenośnych kabin WC.
   26. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   27. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
   28. Zakup oprogramowania do zarządzania ochroną danych osobowych oraz uprawnieniami do zasobów.
   29. Zakup oprogramowania serwerowego dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.69.2021.MB
   30. Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna - Muszla koncertowa na os. M. Kopernika. BZP.271.67.2021.JD
   31. Długoterminowy wynajem klastra wirtualizacyjnego serwerów (wraz z dostawą i rozładunkiem) dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.68.2021.EK
   32. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przystankowej i Opolskiej w Zabrzu Zadanie nr 1 - Remont oświetlenia przy ul. Opolskiej, Jana Zamoyskiego, Kamiennej, Stefana Batorego, Edwarda Dembowskiego, św. Cecylii, ks. Doktora Szramka oraz Zieleńca przy ul. Bohaterów Monte Cassino Zabrzu. Zadanie nr 2 Remont oświetlenia przy ul. Przystankowej w Zabrzu. BZP.271.63.2021.EK
   33. Dostawa wraz z montażem znaków drogowych i słupków blokujących.
   34. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 3, ul. 3 Maja 118 w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodu technik przemysłu mody. BZP.271.66.2021.MZ
   35. Zakup, dostawa budek dla ptaków, jeży i owadów.
   36. Zakup wraz z dostawą papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej. BZP.271.65.2021.JD
   37. Wykonanie prac gaśniczo -zabezpieczających na terenie hałdy Ruda w Zabrzu. BZP.271.64.2021.MK
   38. Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla tego rodzaju pojazdów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
   39. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 3, ul. 3 Maja 118 w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodu technik przemysłu mody Zadanie nr 2: Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodu technik automatyk. BZP.271.60.2021.MZ
   40. Utrzymanie krat w Zabrzu przy: ul. Słodczyka (na rzece Bytomce), ul. Łukasińskiego (wlot i wylot), ul. 3 Maja/ul. Makoszowskiej, ul. Wilibalda Winklera (okolice ronda Wilibalda Winklera), oraz kraty przy ul. Mikulczyckiej z ul. Poranną.
   41. Modernizacja boiska Pawłów – w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – Wniosek nr P0022. BZP.271.61.2021.MZ
   42. „Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu” Zadanie 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych Zadanie 2 – Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów BZP.271.53.2021.MB
   43. Zakup i dostawa komputerów oraz laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowania biurowego.
   44. Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla tego rodzaju pojazdów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
   45. Konserwacja krzyża przydrożnego przy ul. Bytomskiej/Trębackiej w Zabrzu. BZP.271.57.2021.JP
   46. Usuwanie pojazdów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
   47. Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta).
   48. Zadanie nr 1: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Zadanie nr 2: Usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
   49. Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze – w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (etap I ) Zadanie nr 2 - Przyjazne i bezpieczne centrum — rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w Zabrzu BZP.271.58.2021.JP
   50. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania: modernizacja zieleńca miejskiego przy Alei Bohaterów Monte Cassino. BZP.271.59.2021.JP
   51. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn. "Plac zabaw, siłownia pod chmurką - flow park, boisko do piłki plażowej/Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej" cz. III - wniosek P0039.
   52. Wykonanie projektu, wykonanie tablicy, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej upamiętniającej ofiary pochowane na cmentarzu Jeńców Radzieckich w Zabrzu.
   53. Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) komputerów oraz laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   54. Zagospodarowanie placu obok ul. Jordana w dzielnicy Helenka – P0077 „Park Jordana” w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego VI Edycji. BZP.271.54.2021.MS
   55. Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i przebudową pomieszczeń w budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrzu, celem stworzenia dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+. BZP.271.51.2021.MZ
   56. Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w podziale na części w ramach projektu "Wiele potrzeb- jeden cel". BZP.271.52.2021.KW.
   57. Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż mebli do pracowni w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w ramach projektu „Wiele potrzeb- jeden cel”. BZP.271.56.2021.KW
   58. Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
   59. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze. BZP.271.49.2021.MB
   60. "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Zakup i dostawa komputerów oraz laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowania biurowego; Zadanie 2 - Zakup i dostawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
   61. Dostosowanie znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul Kasprowicza 7 w Zabrzu oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż. BZP.271.48.2021.JD
   62. ZIT - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej w Zabrzu BZP.271.35.2021.EK
   63. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla budowy placu zabaw w ramach zadania pn.: "Plac zabaw, siłownia pod chmurką - flow park, boisko do piłki plażowej/Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej" cz. III - wniosek P0039.
   64. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu”. BZP.271.32.2021.KW
   65. Przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (System KZ).
   66. Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze. BZP.271.50.2021.MZ
   67. Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna - Muszla koncertowa na os. M. Kopernika. BZP.271.46.2021.KW
   68. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Dr. Henryka Jordana 72c m 7 w Zabrzu.
   69. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących przy ul. Dalekiej 2, na dz. nr 701/39 i 1402/42, dla zadania: "Zdrowo-sportowo i zabawowo- dopasowanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy" - w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VII- wniosek nr P0009. BZP.271.33.2021.MK
   70. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Witkacego 3 m 6 w Zabrzu.
   71. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Młodzieżowej 6 m 1 w Zabrzu.
   72. Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” – Wniosek nr P0024.
   73. Montaż zestawów fotowoltaicznych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj." BZP.271.44.2021.MZ
   74. Budowa bieżni lekkoatletycznej w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” – Wniosek nr P0024.
   75. Wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich - cmentarz przy parafii Św. Andrzeja w Zabrzu - etap II.
   76. Modernizacja klastra macierzy dyskowych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu BZP.271.40.2021.EK
   77. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "ZIT - Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej w Zabrzu". BZP.271.41.2021.JD
   78. Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach zadania pn. "Plac zabaw, siłownia pod chmurką-flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno sportowej" - cz. II - wniosek P0039.
   79. Dostosowanie sali lekcyjnej nr 207 na potrzeby pracowni mody i sali nr 203 na potrzeby pracowni automatyki w ramach zadania: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu." BZP.271.38.2021.JD
   80. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrzu przy ul. Wolności 215 A” BZP.271.47.2021.EK
   81. Długoterminowy wynajem (wraz z dostawą i rozładunkiem) zestawów komputerowych (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym), licencją, ubezpieczeniem oraz kompleksową obsługą serwisową. BZP.271.39.2021.JP
   82. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestinusa 30 w Zabrzu” BZP.271.45.2021.EK
   83. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania: "Siłownia pod chmurką - Flowpark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Olchowa 2." Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej - część 1. BZP.271.42.2021.KW.
   84. Budowa bieżni lekkoatletycznej w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” – Wniosek nr P0024.
   85. Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” – Wniosek nr P0024.
   86. Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i przebudową pomieszczeń w budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrzu, celem stworzenia dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+. BZP.271.34.2021.MZ
   87. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Chopina 26 do obowiązujących przepisów p.poż. Etap III BZP.271.29.2021.MZ
   88. Budowa boiska do siatkówki plażowej w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – „Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka” – Wniosek nr P0024.
   89. Odnowienie licencji Oracle Standard Edition 2 per procesor na 2 procesory oraz support dla licencji SE2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   90. „Dostosowanie znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrzu oddziałów przedszkolnych Przedszkola nr 3 do obowiązujących przepisów p.poż" BZP.271.25.2021.JD
   91. Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze. BZP.271.37.2021.MS
   92. Remont łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 przy ul. Gwareckiej 13-15 w Zabrzu - Zabrzański Budżet Obywatelski edycja VII wniosek P0017.
   93. Organizacja wyjazdów edukacyjnych jako kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczestników projektu „Wiele potrzeb - jeden cel”. BZP.271.36.2021.KW
   94. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zabrzu przy ul. Wolności 215 A. BZP.271.30.2021.MS
   95. Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie oraz asysta techniczna i konserwacja Systemu zarządzania mediami w Mieście Zabrze.
   96. „Modernizacja parku w Mikulczycach – oświetlenie nowo wybudowanego boiska do piłki nożnej, oświetlenie parku, montaż elementów małej architektury na projektowanych utwardzeniach istniejących dojść pieszych oraz renowacja pomnika” - w Zabrzu przy ul. G. Zapolskiej, działki nr 3868/38, 3970/38 - w ramach budżetu partycypacyjnego VI Edycja – wniosek nr P0001. BZP.271.31.2021.EK
   97. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18 przy ul. Rolnika 33 w Zabrzu". BZP.271.28.2021.MS
   98. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą - z podziałem na zadania - Zadanie Nr 12. BZP.271.21.2021.EK.
   99. Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) wyposażenia i sprzętu informatycznego dla pracowni kształcenia zawodowego w zabrzańskich szkołach zawodowych w podziale na części. BZP.271.11.2021.KW
   100. Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12 ( działka 2428/116 ) – Etap II. BZP.271.13.2021.MK
   101. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą – z podziałem na zadania. BZP.271.1.2021.EK
   102. "Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5" realizowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. BZP.271.27.2021.MB
   103. Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu - w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – Wniosek nr P0005. BZP.271.22.2021.MB
   104. Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna - Muszla koncertowa na os. M. Kopernika BZP.271.24.2021.KW
   105. Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Olchowa 2. BZP.271.20.2021.JP
   106. Realizacja nasadzeń w terenach zieleni na terenie miasta Zabrze w ramach projektu: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II". Zadanie nr 1 - przedłużenie ul. Szkubacza (działka nr 314/24, 313/24, 2172/52, 312/24) Zadanie nr 2 - ul. Ofiar Katynia (działka nr 2350/2, 2349/2, 2348/2) Zadanie nr 3 - umownie: ul. Goduli - Witosa (działka nr 1221/22, 1226/22). BZP.271.81.2020.MK
   107. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia parku przy ul. Krakowskiej w Zabrzu BZP.271.15.2021.EK
   108. "Świadczenie usług w zakresie asysty technicznej i konserwacji Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem".
   109. Dostosowanie sali lekcyjnej nr 207 na potrzeby pracowni mody i sali nr 203 na potrzeby pracowni automatyki w ramach zadania: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu." BZP.271.23.2021.JD
   110. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze. BZP.271.26.2021.MK
   111. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5. BZP.271.16.2021.MZ
   112. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 27 przy ul. św. Wojciecha 4A w Zabrzu”. BZP.271.14.2021.MB
   113. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Matejki 64 w Zabrzu" BZP.271.18.2021.JP
   114. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 w Zabrzu”. BZP.271.12.2021.MZ
   115. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 w Zabrzu przy ul. Księcia Henryka Pobożnego 5”. BZP.271.19.2021.MZ
   116. Aplikacja Mobilna - system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Zabrze.
   117. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2021 r.
   118. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. BZP.271.17.2021.MZ
   119. Świadczenie usług pocztowych – listy polecone BZP.271.10.2021.EK
   120. Długoterminowy wynajem (wraz z dostawą i rozładunkiem) zestawów komputerowych (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym), licencją, ubezpieczeniem oraz kompleksową obsługą serwisową.
   121. „Wymiana nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego oraz wybrukowanie alejki, piłkochwyty i odwodnienie boisk” - w ramach budżetu partycypacyjnego 2020 - wniosek nr P0052 - na działce nr 2074/52 zlokalizowanej przy ul. Gagarina w Zabrzu. ETAP I - Budowa kortu tenisowego. BZP.271.8.2021.JP
   122. System wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zabrze pn. Zabrzański Rower Miejski. BZP.271.3.2021.JP
   123. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrzu” BZP.271.4.2021.KW
   124. Dzierżawa gminnych słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   125. System Informacji Prawnej w wersji on-line.
   126. Druk i montaż billboardów, banerów oraz plakatów promocyjnych do wiat przystankowych Miasta Zabrze BZP.271.9.2021.MZ
   127. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zielony park na Zaborzu” – w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII Edycja – Wniosek nr P0038.
   128. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie Miasta Zabrze.
   129. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych z salą gimnastyczną przy ul. Franciszkańskiej 4 w Zabrzu” (BZP.271.6.2021.MB)
   130. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze BZP.271.5.2021.JD
   131. Dostawa urządzeń wraz z ich montażem oraz wykonaniem koniecznych robót budowlanych towarzyszących. Zadanie nr 1 - Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Buchenwaldczyków w Zabrzu - działki nr 252/9, 261/9. Zadanie nr 2 - Modernizacja placu Zabaw przy ul. Milej w Zabrzu - etap I i II - działka nr 3153/10. Zadanie nr 3 - Rewitalizacja Parku im. Bohaterów w Zabrzu - etap I i II - działki 3861/453, 3862/466, 2399/760. BZP.271.97.2020.MZ
   132. Druk i montaż billboardów, banerów oraz plakatów promocyjnych do wiat przystankowych Miasta Zabrze. BZP.271.2.2021.MZ
   133. Udzielenie licencji czasowej na Oprogramowanie na okres trwania umowy oraz świadczenie asysty technicznej i serwisowanie Oprogramowania wchodzącego w skład systemu EAP.
   134. Zakup narzędzia do sporządzenia sprawozdania finansowego JST i bilansu skonsolidowanego Miasta Zabrze.
   135. Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. BZP.271.104.2020.EK
   136. „Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2021 – 2023.” BZP.271.91.2020.JP
   137. Obsada oraz pielęgnacja konstrukcji kwiatowych i donic oraz zimowe przechowywanie konstrukcji kwiatowych na terenie miasta Zabrze w latach 2021–2024. BZP.271.99.2020.EK
   138. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego w ramach "Przedszkolnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 im. Promyczek w Zabrzu" - P0021 - V Edycja oraz "Naukowo-sensorycznego parku doświadczeń Promyczka" - P0060 - VI Edycja. BZP.271.87.2020.MK
   139. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53” oraz prace remontowo-adaptacyjne w ramach projektu „Przedszkole naszą szansą”. BZP.271.98.2020.MW
   140. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej”. BZP.271.86.2020.KW
   141. Szkolenia językowe i komputerowe w ramach projektu "Językowo- komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących." BZP.271.89.2020.KW
   142. Obsługa administracyjno- finansowa staży zawodowych dla uczestników projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu". BZP.271.96.2020.KW
   143. Modernizacja i rozbudowa TIK- e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze". BZP.271.14.2020.MK
   144. Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze - w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa przy zbiegu ulic. Sikorskiego i Mendego w Zabrzu, nr działek 3572/127, 2848/127,1730/127. Zadanie nr 2 - ,, Centrum aktywności i wypoczynku" w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93 - Wniosek nr P0055. BZP.271.95.2020.EK
   145. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, Edycja VI: Zadanie nr 1 "Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Gwareckiej w Zabrzu"- wniosek nr P0028 Zadanie nr 2 "Miejsce zabaw przy ul. Lompy"- wniosek nr P0029 Zadanie nr 3 "Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 41 przy ul. Nyskiej" - wniosek nr P0072 Zadanie nr 4 "Nowy plac zabaw na Zandce" - wniosek nr P0097. BZP.271.69.2020.KW
   146. Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Olchowa 2. BZP.271.105.2020.MZ
   147. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj” BZP.271.102.2020.MZ
   148. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu. BZP.271.101.2020.MB
   149. "Strefa wypoczynku w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego” - wniosek nr P0018 w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego Edycja VI.
   150. Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenie Miasta Zabrze w latach 2021-2022. BZP.271.100.2020.JP
   151. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu. BZP.271.103.2020.KW
   152. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
   153. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa). BZP.271.58.2020.EK
   154. Fizyczna ochrona osób i mienia – obiekt stanowiący własność Skarbu Państwa położony przy ul. Sądowej 1 w Zabrzu BZP.271.94.2020.JP
   155. Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Olchowa 2. BZP.271.93.2020.MZ
   156. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku A CKPiU przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu” BZP.271.70.2020.MB
   157. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi Nowo-Hagera”. BZP.271.74.2020.EK
   158. Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.61.2020.JP
   159. Wykonanie usług udostępnienia oprogramowania narzędziowego i usług konsultingowych niezbędnych do procesu standaryzacji Polityk Rachunkowości dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
   160. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Strefa wypoczynku w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego”- wniosek nr P0018 w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego VI Edycja.
   161. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   162. Usługa polegająca na interwencyjno - incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), jeśli decyzja zostanie wydana.
   163. Obsługa bankowa budżetu Miasta Zabrze w latach 2021 - 2025. BZP.271.82.2020.MZ
   164. Ubezpieczenie Miasta Zabrze w latach 2021 - 2022 Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Część II Zamówienia: Ubezpieczenie floty pojazdów Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków BZP.271.83.2020.KW
   165. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) laptopów (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   166. Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego Systemu PZGiK – Kataster WZ BZP.271.88.2020.MW
   167. ZBP-2020 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makoszowy. BZP.271.92.2020.MW
   168. Wdrożenie Portalu Rekrutacyjnego wraz z licencją na korzystanie z niego, świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu. BZP.271.85.2020.MW
   169. Sprawowanie asysty i nadzoru autorskiego w zakresie oprogramowania dotyczącego aplikacji KZN i Ewidencji Mienia.
   170. Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021 r. z podziałem na 4 Rejony. BZP.271.90.2020.EK
   171. Przeszkolenie 150 Uczestników projektu pn. „Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. BZP.271.84.2020.KW
   172. „Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu” Zadanie 1: Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Zadanie 2: Zakup i dostawa skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych Zadanie 3: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej BZP.271.76.2020.MW
   173. "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Zakup i dostawa komputerów oraz laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 - Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
   174. ZIT - Termomodernizacja budynku SP 28 wraz z małą salą gimnastyczną przy ul. Kosmowskiej. BZP.271.47.2020.JP
   175. Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu. BZP.271.65.2020.JP
   176. Wynajęcie i serwisowanie 10 szt. przenośnych kabin WC.
   177. Utrzymanie, dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze
   178. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej. BZP.271.67.2020.MZ
   179. Zakup 50 ławek parkowych z oparciem
   180. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów. BZP.271.45.2020.EK
   181. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Ge. Grota-Roweckiego 19 m 6 w Zabrzu.
   182. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem” BZP.271.80.2020.MB
   183. Wykonanie robót budowlanych w sanitariatach na parterze, I piętrze, II piętrze wraz z wymianą instalacji wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu przy ul. J. Gagarina 2 - realizacja zadania w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja VI wniosek P0051 "Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika”. BZP.271.63.2020.KW
   184. Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem. BZP.271.68.2020.JP
   185. Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego (telewizorów) w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19".
   186. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA. BZP.271.41.2020.KW
   187. Dostawa schodołazu dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu.
   188. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, skanera oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   189. Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020-2022. sygnatura sprawy: BZP.271.71.2020.JP
   190. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu. BZP.271.64.2020.KW
   191. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 w Zabrzu przy ul. Heweliusza 36. BZP.271.43.2020.MK
   192. Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Zabrzu przy ul. Gwareckiej 15. BZP.271.54.2020.MW
   193. „Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu do 31.12. 2020 r.” BZP.271.55.2020.MB
   194. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą - z podziałem na zadania. BZP.271.72.2020.MB
   195. "Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r."
   196. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Bolesława Prusa 28 m 1 w Zabrzu.
   197. Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta).
   198. Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5" wniosek P0080 realizowany w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. BZP.271.62.2020.MW
   199. "Wykonanie ekspertyzy budowlanej w sprawie oceny stanu technicznego głównego masztu flagowego o nr 11 i sześciu masztów flagowych o nr 5-10 usytuowanych na Placu Warszawskim w Zabrzu".
   200. Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu BZP.271.59.2020.EK
   201. „ZBP - bezpieczne Zabrze - montaż 14 nowoczesnych kamer systemu monitoringu miejskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj" BZP.271.60.2020.MW
   202. Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice - zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj. BZP.271.57.2020.MZ
   203. Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego (telewizorów) w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
   204. Wykonanie zadania polegającego na pobieraniu materiału biologicznego w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia COVID-19 tj. osób odbywających na terenie miasta kwarantannę lub izolację domową.
   205. Wykonanie zadania polegającego na pobieraniu materiału biologicznego w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia COVID-19 tj. osób odbywających na terenie miasta kwarantannę lub izolację domową.
   206. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza. BZP.271.31.2020.KW
   207. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Plac zabaw przy ul. Jabłońskiego / Andersa w Zabrzu"- wniosek nr P0023 w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, Edycja IV. BZP.271.48.2020.MZ
   208. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 w Zabrzu przy ul. Heweliusza 36”. BZP.271.53.2020.MK
   209. Zakup i dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.
   210. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ". BZP.271.52.2020.EK
   211. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze. BZP.271.35.2020.MW
   212. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie placu obok ul. Jordana w dzielnicy Helenka - P0077 "Park Jordana" w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego VI Edycji.
   213. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.
   214. Wykonanie robót budowlanych w sanitariatach na parterze, I piętrze, II piętrze wraz z wymianą instalacji wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2 - realizacja zadania w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja VI wniosek P0051 "Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika". BZP.271.40.2020.MW
   215. "Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu ul. Sportowa 5" wniosek P0080 realizowany w ramach VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. BZP.271.42.2020.MB
   216. Budowa lamp solarnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj". BZP.271.34.2020.KW
   217. "Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo-Hagera". BZP.271.46.2020.KW
   218. Narzędzie wspomagające przygotowanie oraz aktualizację wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z wymogami obowiązującej Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
   219. Naprawa pomnika Kombatantów Polskich.
   220. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Płk Franciszka Niepokólczyckiego 46 m 8 w Zabrzu.
   221. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA NOWOWYBUDOWANEGO OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. J. KUSOCIŃSKIEGO, ul. F. PŁASKOWICKIEJ W ZABRZU.
   222. Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jaskółczej w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, edycja VI – wniosek nr P0083 „Wolne wybiegi dla psów”.
   223. Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu. BZP.271.39.2020.JP
   224. Wyburzenie pomieszczeń piwnicznych oraz tarasu wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Płaskowickiej 3 (dz. nr. 4009/315) - realizacja w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja VI wniosek P0049 "Bezpieczny plac zabaw dla przedszkolaków". BZP.271.28.2020.MZ
   225. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu wraz z przebudową pomieszczeń kuchni i zaplecza". BZP.271.36.2020.EK
   226. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu. BZP.271.32.2020.MZ
   227. Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych na terenie miasta Zabrze- w ramach realizacji zadań budżetów partycypacyjnych. Zadanie nr 1- "Centrum aktywności i wypoczynku" w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055. Zadanie nr 2- "Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98". - wniosek nr P0041 BZP.271.13.2020.IK
   228. Opracowanie koncepcji dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020 - 2022.
   229. Sporządzenie opracowania pn. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze na podstawie sporządzonej w latach 2019-2020 bazowej inwentaryzacji emisji- informacji na temat źródeł i wielkości emisji CO2 w Zabrzu.
   230. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu". BZP.271.38.2020.JP
   231. „Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)”. BZP.271.30.2020.KW
   232. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. ZADANIE NR 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie A2 - Meble dla personelu.
   233. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. ZADANIE NR 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie A1 - Meble dla dzieci.
   234. Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą podłóg korytarzy w budynku I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wolności 323 w Zabrzu (działka 699/20) – etap I (parter, III piętro przy sali komputerowej). BZP.271.23.2020.MB
   235. Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. ZADANIE NR 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie B - sprzęt.
   236. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze. BZP.271.24.2020.AWF
   237. Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla Centrum Usług Społecznych w Zabrzu, ul. Stalmacha 7.
   238. Usługa asysty technicznej i konserwacji Systemu Wspomagania Kontroli i Zarządzania Ryzykiem.
   239. "Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu" ZADANIE NR 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu Zadanie A - meble. BZP.271.29.2020.JP
   240. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP II - ZBP 2020 edycja VI - wniosek nr P0006 BZP.271.27.2020.EK
   241. "Usługa asysty technicznej i konserwacji Systemu Wspomagania Kontroli i Zarządzania Ryzykiem".
   242. Świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej aplikacji e-rekrutacja wraz z dedykowaną usługą hostingu.
   243. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2020 - VI Edycja "Dokończmy świetlicę! - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej świetlicy dzielnicowej Grzybowice" - wniosek nr P0021, w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
   244. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą – z podziałem na zadania. BZP.271.22.2020.EK
   245. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla nowowybudowanego obiektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych im.J.Kusocińskiego, ul.F.Płaskowickiej w Zabrzu" BZP.271.7.2020.MW
   246. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu”.
   247. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul.Olchowa 2.
   248. System informacji prawnej w wersji on-line.
   249. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – dokończenie robót przerwanych. BZP.271.9.2020.MZ
   250. Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu ZADANIE NR 2 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu Zadanie B- sprzęt. BZP.271.5.2020.IK
   251. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn.: "Budowy oświetlenia na zieleńcu przy ul. Krakowskiej w Zabrze".
   252. Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12 ( działka 2428/116 ) - Etap I. BZP.271.26.2020.MZ
   253. Wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich - cmentarz przy parafii Św. Andrzeja w Zabrzu.
   254. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - ETAP II Plac zabaw przy ul. Damrota (działki nr 4524/73 i 4521/73). BZP.271.8.2020.JP
   255. Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. BZP.271.3.2020.JP
   256. System informacji prawnej w wersji on-line.
   257. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2” BZP.271.1.2020.EK
   258. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Miłej w Zabrzu - etap I i II - działka nr 3153/10.
   259. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla projektu pn. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów w Zabrzu - etap I i II działki nr 3861/435,3862/466.
   260. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2020 r.
   261. Eksploatacja i konserwacja fontann na terenie Miasta Zabrze.
   262. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2020 - VI Edycja "Dokończmy świetlicę! - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej świetlicy dzielnicowej Grzybowice" - wniosek nr P0021, w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
   263. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul.Olchowa 2.
   264. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Usług Społecznych w Zabrzu BZP.271.12.2020.KW
   265. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. ZADANIE NR 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie A- meble.
   266. Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. F. Płaskowickiej. BZP.271.2.2020
   267. Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania "Budowa Sali Gimnastycznej przy ul. Badestinusa 30" BZP.271.64.2019.MB
   268. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych. BZP.271.56.2019.KW
   269. Udzielenie licencji czasowej na Oprogramowanie na okres trwania umowy oraz świadczenie asysty technicznej i serwisowanie Oprogramowania wchodzącego w skład systemu EAP.
   270. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie miasta Zabrze.
   271. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu.
   272. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2. BZP.271.65.2019.MZ
   273. ZAKUP NARZĘDZIA DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JST I BILANSU SKONSOLIDOWANEGO MIASTA ZABRZE.
   274. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego” – w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   275. Zakup i wdrożenie oraz asysta techniczna i konserwacja Systemu Egzekucji Administracyjnej Tytułów Wykonawczych.
   276. „Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego” – w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   277. Kontrola stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, skate parkach, siłowniach oraz boiskach wielofunkcyjnych w Zabrzu.
   278. Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu Zadanie A-meble Zadanie B-sprzęt. BZP.271.62.2019.IK
   279. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
   280. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   281. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze.
   282. „Ubezpieczenie Miasta Zabrze w 2020 roku” Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Część II Zamówienia: Ubezpieczenie floty pojazdów Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. BZP.271.63.2019.KW
   283. „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.” BZP.271.60.2019.IK
   284. „Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego”– w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   285. Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. F. Płaskowickiej. BZP.271.45.2019.MK
   286. Badanie sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2019 rok.
   287. Realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a.
   288. „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2020”
   289. Wykonanie usług udostępnienia oprogramowania narzędziowego i usług konsultingowych niezbędnych do procesu standaryzacji Polityk Rachunkowości dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
   290. Utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   291. Wynajęcie i serwisowanie 10 szt. przenośnych kabin WC.
   292. Usługa polegająca na interwencyjno - incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późniejszymi zmianami), jeśli decyzja zostanie wydana.
   293. Dzierżawa dwóch urządzeń dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
   294. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - Etap I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84)". BZP.271.54.2019.MW
   295. AKTUALIZACJA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH DLA ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW W ROKU 2020.
   296. SPRAWDZENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH DLA ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW W ROKU 2020.
   297. Przedłużenie opieki gwarancyjnej dla macierzy dyskowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   298. Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
   299. Utrzymanie dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze.
   300. Utrzymanie kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu.
   301. Modernizacja i rozbudowa TIK - e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”. BZP.271.41.2019.MB
   302. Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu; Zadanie A – meble, Zadanie B – sprzęt, Zadanie C – tekstylia. BZP.271.53.2019.MW
   303. Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2: Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. BZP.271.50.2019.MB
   304. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żelaznej w Zabrzu Zadanie nr 2: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Matejki w Zabrzu BZP.271.52.2019.IK
   305. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Lodowisko,rolkowisko,muszla koncertowa-Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie Aquarius - etap II - część drogowa".
   306. Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia lokalu mieszkalnego wraz z aranżacją i doborem mebli w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie w lokalu przy ul. Turystycznej 5 m 7 w Zabrzu.
   307. Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie "Aquarius" - Etap II- część drogowa" BZP.271.46.2019.IK
   308. Usługa wynajmu 26 dystrybutorów wody pitnej.
   309. Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. BZP.271.51.2019.MZ
   310. Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym, w sytuacjach o których mowa w art 50a i art 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz U z 2018 r poz 1990 ze zm).
   311. Usuwanie padłych psów, kotów, ptaków z ulic i placów Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
   312. Utrzymanie kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu.
   313. Usuwanie padłych zwierząt leśnych z terenu Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
   314. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Lodowisko,rolkowisko,muszla koncertowa-Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie "Aquarius" - etap II - część drogowa".
   315. Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczną murawą - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027. BZP.271.44.2019.KW
   316. Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta).
   317. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.:"Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - ETAP I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84). BZP.271.48.2019.MW
   318. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu.
   319. Realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul.Cmentarnej 3a.
   320. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu.
   321. Odnowienie i przedłużenie oraz zakup licencji wraz z supportem dla Veeam Backup & Replication Standard na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   322. Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej projektowo -kosztorysowej branży elektrycznej oraz uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu przy ul. Badestinusa 30.
   323. Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego - w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   324. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem oraz kompleksową obsługą serwisową w ramach długoterminowego wynajmu.
   325. Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury dla 5 partnerów projektu Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP.
   326. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego" w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   327. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących dla zad.: ZBP 2019 "Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi" - Wniosek nr P0014. Budowa placu zabaw dla przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej 13.
   328. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania: Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 -„Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi” – wniosek nr P0014 - Budowa placu zabaw dla przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej 13 (działka nr 205/16).
   329. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących dla zad.: ZBP 2019 "Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi" - Wniosek nr P0014. Budowa placu zabaw dla przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej 13.
   330. Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem oraz kompleksową obsługą serwisową w ramach długoterminowego wynajmu.
   331. Modernizacja i rozbudowa TIK-zakup HW/SW w ramach proj.pn.:Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych–geodezyjnych baz danych M. Zabrze. BZP.271.37.2019.MZ
   332. Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu - tereny zrewitalizowane w ramach projektu: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II" w sezonie 2019/2020. Zadanie 1: Park im. Jana Pawła II, Al. Wojciecha Korfantego i ul. Giordano Bruno, ul. Gdańska, ul. Tatarkiewicza, okolice cmentarza przy ul. Ofiar Katynia Zadanie 2: Park im. Poległych Bohaterów, ul. Średnia, tereny w dzielnicy Zandka, plac Teatralny Zadanie 3: Rondo Sybiraków, ul. 3 Maja - Makoszowska BZP.271.35.2019.JP
   333. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - ETAP I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84).
   334. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczną murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018- wniosek nr P0027.
   335. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania: Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi" - wniosek nr P0014. Budowa placu zabaw dla przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej 13 (działka nr 205/16).
   336. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Remont sali gimnastycznej" - ETAP I - wniosek nr P0032. Roboty budowlane w sali gimnastycznej ZSP nr 16 przy ul. Cmentarnej w Zabrzu.
   337. Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji- informacji na temat źródeł i wielkości emisji CO2 w Zabrzu, wykorzystanej w dalszej kolejności do opracowania planu działań zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).
   338. Zadanie p.n.: sporządzenie opinii o której mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), dotyczącej rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów.
   339. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Remont sali gimnastycznej" - ETAP I - wniosek nr P0032. Roboty budowlane w sali gimnastycznej ZSP nr 16 przy ul. Cmentarnej w Zabrzu"
   340. Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej projektowo -kosztorysowej branży elektrycznej oraz uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu przy ul. Badestinusa 30.
   341. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji układu komunikacyjnego wraz z przebudową nawierzchni ścieżek oraz schodów w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.
   342. Remont schroniska dla zwierząt w Zabrzu.
   343. Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej projektowo -kosztorysowej branży elektrycznej oraz uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Zabrzu przy ul. Badestinusa 30.
   344. Uporządkowanie parku przy ul. Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019. BZP.271.33.2019.MZ
   345. Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Zabrzu oraz osób towarzyszących i dzieci do lat 15. BZP.271.25.2019.EK
   346. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu - w ramach V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - wniosek P0029. BZP.271.31.2019.KW
   347. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP I - ZBP 2019 edycja V - wniosek nr P0001. BZP.271.30.2019.MB
   348. Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027 BZP.271.40.2019.KW
   349. Budżet partycypacyjny 2018 - dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- "Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98."- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2-"Centrum aktywności i wypoczynku"w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055. BZP.271.43.2019.MZ
   350. Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego dla Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu. BZP.271.22.2019.MW
   351. Odnowienie licencji Oracle Standard Edition 2 per procesor na 2 procesory oraz support dla licencji SE2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   352. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Remont sali gimnastycznej" - ETAP I - wniosek nr P0032. Roboty budowlane w sali gimnastycznej ZSP nr 16 przy ul. Cmentarnej w Zabrzu.
   353. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Remont sali gimnastycznej" - ETAP I - wniosek nr P0032. Roboty budowlane w sali gimnastycznej ZSP nr 16 przy ul. Cmentarnej w Zabrzu.
   354. Wymiana wybitej szyby w tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej Rady Dzielnicy Makoszowy przy ul. Kruszyny oraz Rady Dzielnicy Zaborze Południe przy ul. Wolności/ul. Piotra Skargi zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   355. „Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu". BZP.271.10.2019.AWF
   356. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 - "Remont sali gimnastycznej" - ETAP I - wniosek nr P0032. Roboty budowlane w sali gimnastycznej ZSP nr 16 przy ul. Cmentarnej w Zabrzu.
   357. Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym. BZP.271.20.2019.MZ
   358. „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo-Hagera” BZP.271.21.2019.JP
   359. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.:"Uporządkowanie parku przy ul. Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019".
   360. Naprawa obiektów budowlanych na terenie miasta Zabrze.
   361. „Wykonanie usługi szkoleniowej oraz usługi doradczej dla uczestników projektu „Pakiet na start” nr umowy: RPSL.07.03.01-24-07FB/17-00, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” BZP.271.18.2019.MZ
   362. Likwidacja szaletu miejskiego znajdującego się na Placu Warszawskim.
   363. „Remont oświetlenia solarnego na terenie Miasta Zabrze."
   364. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: Modernizacja i rozbudowa TIK - e –usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
   365. Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055 BZP.271.29.2019.KW
   366. Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji. BZP.271.19.2019.KW
   367. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną. BZP.271.15.2019.MK
   368. Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap II - instalacja nawadniania boiska trawiastego. BZP.271.5.2019.EK
   369. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych zużywalnych dla dzieci w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w trzech przedszkolach.
   370. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu przy ul. Pileckiego 2. BZP.271.17.2019.JP
   371. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych zużywalnych dla dzieci w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych w trzech przedszkolach.
   372. Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   373. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego lokalizacje przewidziano w południowej części miasta Zabrze".
   374. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: „Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6, przy ul. Jordana 59 w Zabrzu” w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego IV Edycja – „Mali aktywni” wniosek nr P0029 BZP.271.12.2019.KW
   375. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Zabrze, którego lokalizacje przewidziano w jego północnej części oraz „gniazd segregacyjnych” rozmieszczonych na terenie miasta.
   376. System informacji prawnej w wersji on-line.
   377. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: Modernizacja i rozbudowa TIK - zakup HW/SW wraz z modernizacją i rozwojem treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
   378. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2019 r.
   379. "Świetlica na błysk - wymiana konstrukcji podłogi wraz z parkietem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice" w ramach budżetu partycypacyjnego V edycja - wniosek nr P0007 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
   380. Nazwa postępowania: Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: : Modernizacja i rozbudowa TIK - zakup HW/SW wraz z modernizacją i rozwojem treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
   381. Dzierżawa gminnych słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   382. Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na: Modernizacja i rozbudowa TIK - e –usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
   383. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie Miasta Zabrze.
   384. Modernizacja i rozbudowa TIK - e -usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
   385. "Eksploatacja i konserwacja fontann na terenie Miasta Zabrze"
   386. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   387. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu.
   388. „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu". BZP.271.8.2019.AWF
   389. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Tor do PUMPTRACK'U dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy w trybie: zaprojektuj i wybuduj.
   390. Usługa asysty technicznej i konserwacji Systemu Wspomagania Kontroli i Zarządzania Ryzykiem.
   391. Zakup druków KPA i OP.
   392. "Świetlica na błysk - wymiana konstrukcji podłogi wraz z parkietem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice" w ramach budżetu partycypacyjnego V edycja - wniosek nr P0007 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
   393. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. BZP.271.9.2019.EK
   394. Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Modernizacja zieleńca na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona w Zabrzu, działka o nr 1863/87’’- wniosek nr P0016. Zadanie nr 2- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 3- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055. BZP.271.4.2019.KŁ
   395. "Demontaż, przechowywanie i ponowny montaż pokryw zabezpieczających fontanny w Zabrzu "
   396. Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu. BZP.271.6.2019.KW
   397. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego urządzeniami zabawowymi”
   398. "Udzielenia licencji czasowej na Oprogramowanie na okres trwania umowy oraz do świadczenia asysty technicznej i serwisowania Oprogramowania wchodzącego w skład systemu EAP"
   399. "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną. BZP.271.2.2019.MK
   400. Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. BZP.271.1.2019.MZ
   401. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   402. Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających na terenie Miasta Zabrze.
   403. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   404. "Świetlica na błysk - wymiana konstrukcji podłogi wraz z parkietem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice" w ramach budżetu partycypacyjnego V edycja - wniosek nr P00007 w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
   405. Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze. BZP.271.3.2019.MB
   406. Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2019 r. - Tor do PUMPTRACK'U dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy w trybie: "Zaprojektuj i Wybuduj".
   407. Kontrola stanu technicznego urządzeń ca placach zabaw, skate parkach, siłowniach oraz boiskach w Zabrzu
   408. Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 - Etap I - w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0010. BZP.271.73.2018.JP
   409. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a. Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14, ul. Ściegiennego 1. BZP.271.81.2018.MZ
   410. Usługa polegająca na interwencyjno-incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2033), jeśli decyzja zostanie wydana.
   411. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   412. Utrzymanie kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu.
   413. Tor do PUMPTRACKU dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy w trybie: "zaprojektuj i wybuduj".
   414. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   415. Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenie Miasta Zabrze w latach 2018-2020. BZP.271.68.2018.AZ
   416. Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 w Zabrzu w ramach budżetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022.
   417. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 w Zabrzu przy ul. Ściegiennego 1. BZP.271.75.2018.AWF
   418. "Naturalny plac zabaw przy przedszkolu nr 28 im. Janoscha" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018- wniosek nr P0012.
   419. Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2019r. z podziałem na 4 Rejony. BZP.271.80.2018.MK
   420. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   421. "Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących - w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego IV Edycja dla n/w zadań: Zadanie nr 1 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 9, przy ul. Matejki 64 w Zabrzu - wniosek nr P0014 - "Projekt na 5-kę" Zadanie nr 2 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 12, przy ul. Urbana 2B w Zabrzu - wniosek nr P0014 - "Projekt na 5-kę" Zadanie nr 3 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 23, przy ul. Ślęczka 9 w Zabrzu - wniosek nr P0014 - "Projekt na 5-kę" Zadanie nr 4 - Plac zabaw na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu - wniosek nr P0014 - "Projekt na 5-kę" Zadanie nr 5 - Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Czołgistów 1 w Zabrzu - wniosek nr P0014 - "Projekt na 5-kę" Zadanie nr 6 - Siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 16 ul. Lompy 78 w Zabrzu - wniosek nr P0023 Zadanie nr 7 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6, przy ul. Jordana 59 w Zabrzu - wniosek nr P0029 - "Mali aktywni" Zadanie nr 8 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 38, przy ul. Zamenhofa 4A w Zabrzu - wniosek nr P0029 - "Mali aktywni" Zadanie nr 9 - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Zamenhofa 56 w Zabrzu - wniosek nr P0029 - "Mali aktywni" Zadanie nr 10 - Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wiśnia", przy ul. Paderewskiego 10 - wniosek nr P0039 - Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego Zadanie nr 11 - Plac zabaw na terenie Przedszkola nr 29, przy ul. Paderewskiego 53 - wniosek nr P0039 - Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego Zadanie nr 12 - Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. Ks. Józefa Wajdy 7 w Zabrzu - wniosek nr P0042" BZP.271.54.2018.MK
   422. Wykonanie w 2019 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze. BZP.271.79.2018.KŁ
   423. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie AQUARIUS - II etap"
   424. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   425. Budżet partycypacyjny 2019 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej".
   426. Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji układu komunikacyjnego wraz z przebudową nawierzchni ścieżek oraz schodów w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.
   427. Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”. BZP.271.78.2018.MB
   428. Świadczenie usług pocztowych powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.66.2018.AWF
   429. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt pojazdu porzuconego przez właściciela a przejętego przez Miasto Zabrze, w trybie art 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
   430. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe” – obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działce nr 4720/91 położonej przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026.
   431. Dostawa samochodu ośmioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem. BZP.271.65.2018.AZ
   432. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   433. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 dla zadania pn.: "Uporządkowanie parku przy ul. Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw dz. nr 2671/138."
   434. "Rozbudowa Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego" w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 - wniosek nr P0028.
   435. Utrzymanie kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu.
   436. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   437. Ekploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2019.
   438. Ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze.
   439. Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw, skate parkach, siłowniach oraz boiskach wielofunkcyjnych w Zabrzu.
   440. Utrzymanie kraty na rzece Bytomce przy ul. Słodczyka w Zabrzu.
   441. Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz Inspekcji Nadzoru w projekcie: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” (PJTCE_U) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.”
   442. Ustawienie i serwisowanie 10 szt. przenośnych kabin WC oraz serwisowanie 2 szt. kabin WC w Zabrzu
   443. Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap II - instalacja nawadniania boiska trawiastego BZP.271.67.2018.EK
   444. Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. BYTOMSKIEJ 109 w Zabrzu. BZP.271.63.2018.MZ
   445. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   446. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   447. Badanie sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2018 rok.
   448. Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”. BZP.271.59.2018.MB
   449. Naturalny plac zabaw przy przedszkolu nr 28 im. Janoscha" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018- wniosek nr P0012.
   450. Wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich
   451. Utrzymanie, dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze.
   452. Budżet partycypacyjny 2018 - dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1 - ,,Wielki statek i poszukiwacze przygód" czyli Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK ul. Sikorskiego 114 w Zabrzu, działki nr 3645/77, 3643/77, 3772/82. - wniosek nr P0031. Zadanie nr 2 - ,,Modernizacja zieleńca na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona w Zabrzu, działka o nr 1863/87"- wniosek nr P0016. Zadanie nr 3 - ,,Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98."- wniosek nr P0041 Zadanie nr 4 - ,,Centrum aktywności i wypoczynku?? w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055 BZP.271.56.2018.EK
   453. Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018-2020 BZP.271.64.2018.JP
   454. Wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich.
   455. Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 w Zabrzu w ramach budżetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022.
   456. ,,Wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich".
   457. Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do trzech przedszkoli w ramach projektu Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu. BZP.271.62.2018.MZ
   458. Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu „Dotknij nauki”.
   459. Wykonanie usług udostępnienia oprogramowania narzędziowego i usług konsultingowych niezbędnych do procesu standaryzacji Polityk Rachunkowości oraz sporządzenia informacji dodatkowych dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
   460. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A. BZP.271.55.2018.MZ
   461. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy muru oporowego i schodów przy wejściu głównym do Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu, dz. nr 6785/525.
   462. Naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Pokoju w Zabrzu.
   463. Wykonanie Uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego Miasta Zabrze na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
   464. Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta).
   465. "Naturalny plac zabaw przy przedszkolu nr 28 im. Janoscha" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0012.
   466. Opracowanie koncepcji wraz z wizualizacją oraz dokumentacji projektowej na wykonanie prac remontowych na grobie Powstańców Śląskich.
   467. Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 w Zabrzu w ramach budżetu partycypacyjnego IV Edycja - wniosek nr P0022.
   468. Naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu
   469. Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2: Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. BZP.271.50.2018.ŁK
   470. Naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu
   471. Wykonanie ekspertyzy budowlanej w sprawie oceny stanu technicznego głównego masztu flagowego o nr 11 i sześciu masztów flagowych o nr 5-10 usytuowanych na Placu Warszawskim w Zabrzu.
   472. Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz Inspekcji Nadzoru w projekcie: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” (PJTCE_U) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.”
   473. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy muru oporowego i schodów przy wejściu głównym do Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu, dz. nr 6785/525.
   474. Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki". BZP.271.51.2018.AZ
   475. Dostawa samochodu dziewięcioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem. BZP.271.42.2018.KM
   476. Termomodernizacja budynku przy ul. Dalekiej 1 – w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0017.
   477. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych" - przebudowa łączników ulic Nowowiejskiego - Pomorska - Szafarczyka.
   478. Realizacja nasadzeń w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II" Zadanie nr 5 - ul. Węgielna, ul. Krucza, ul. Wiosenna Zadanie nr 6 - ul. Składowa, Cmentarz BZP.271.23.2018.MK
   479. Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla tego rodzaju usuniętych pojazdów.
   480. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej.
   481. Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: „zaprojektuj i wybuduj.” BZP.271.40.2018.MK
   482. Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej Miasta Zabrze. BZP.271.34.2018.MZ
   483. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem - etap I robót. BZP.271.37.2018.AZ
   484. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki" z podziałem na 5 części BZP.271.12.2018.MK
   485. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem), dysków i pamięci RAM serwerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   486. Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli oraz wyposażenia do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu - Dotknij nauki. BZP.271.38.2018.AZ
   487. Wykonanie robót budowlanych celem realizacji projektu "Nasze małe skarby" - zwiększenie liczby miejsc w Żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu.
   488. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
   489. Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   490. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   491. Okresowa aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   492. Opracowanie koncepcji dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018-2020
   493. "Usuwanie padłych psów, kotów, ptaków z ulic i placów Miasta Zabrze w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r."
   494. „Usuwanie padłych zwierząt leśnych z terenu Miasta Zabrze w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r.”
   495. Budowa ścieżki edukacyjnej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.
   496. “Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem), sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu” Zadanie 1 - Sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem Zadanie 2 - Dyski i pamięć RAM
   497. Kontrola okresowa roczna stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu.
   498. Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających na terenie Miasta Zabrze.
   499. Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 6 realizacji. BZP.271.28.2018.EK
   500. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem – etap I robót. BZP.271.31.2018.MZ
   501. Dostawa urządzeń wraz z montażem dla placu zabaw oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań inwestycyjnych: Zad. 1 Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu. Zad. 2 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu. Zad. 3 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym - w ramach programu Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu BZP.271.26.2018.EK
   502. Dostawa 20 szt. tablic zakazujących wysypywania gruzu i śmieci.
   503. Kontrola stanu technicznego bramy wjazdowej oraz szałasu leśnego zlokalizowanych w Parku im. Powstańców Śląskich w Zabrzu.
   504. Dostawa urządzeń wraz z montażem dla placu zabaw oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań inwestycyjnych: Zad. 3 „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym” - w ramach programu „Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu”. BZP.271.33.2018.EK
   505. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu.
   506. System informacji prawnej w wersji on-line.
   507. „Wymiana wybitej szyby w tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej Rady Dzielnicy Centrum Południe przy ul. 3 Maja/ul. Pułaskiego i w miejskiej gablocie informacyjnej przy ul. Goethego oraz roboty naprawcze dotyczące tablic ogłoszeniowych wolnostojących Rad Dzielnic zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.”
   508. „Wykonanie i montaż regulaminów korzystania z fontann na terenie Miasta Zabrze”.
   509. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2018r.
   510. Zabezpieczenie, ustawienie, rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze wraz ze składowaniem koksu.
   511. Obsada kwiatowa na terenie Miasta Zabrze. Obsada i pielęgnacja donic kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w latach 2018-2020. BZP.271.13.2018.MK
   512. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15. BZP.271.14.2018.MZ
   513. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu. Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela. BZP.271.16.2018.MK
   514. "Zabezpieczenie, ustawienie,rozpalenie, utrzymanie i zwiezienie 20 szt. koksowników na terenie Miasta Zabrze wraz ze składowaniem koksu".
   515. Kontrola okresowa roczna stanu technicznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska 133
   516. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu. „Przedszkole naszych marzeń -dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu” „Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu”.
   517. Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
   518. Badania okresowe ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia w miejskich gablotach i tablicach informacyjnych. IK-I.7230.45.2018.IP
   519. Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap I - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej. BZP.271.4.2018.MZ
   520. Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1, i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej. BZP.271.9.2018.MB
   521. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 Zadanie 2 : Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34. BZP.271.8.2018.EK
   522. EAP Legislator z Edytorem Tekstów Jednolitych (tzw. Magic) i aplikacja Baza Aktów Własnych.
   523. Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj.| BZP.271.6.2018.MK
   524. Zakup druków KPA i OP.
   525. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Naturalny plac zabaw przy przedszkolu nr 28 im. Janoscha”– w ramach budżetu partycypacyjnego 2018- wniosek nr P0012.
   526. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.” Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela. BZP.271.88.2017. MK
   527. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym.
   528. Demontaż, przechowanie i ponowny montaż pokryw zabezpieczających fontanny w Zabrzu.
   529. Eksploatacja i konserwacja 4 fontann zlokalizowanych w Zabrzu
   530. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu. BZP.271.11.2018.MZ
   531. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im Bohaterów Westerplatte w Zabrzu przy ul. Korczoka 98"- w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0010.
   532. Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach w Zabrzu.
   533. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:"Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry 21 w Zabrzu".
   534. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Boisko do siatkówki plażowej i siłownia pod chmurką" dla SP 16 w Zabrzu , ul. Lompy 78 w ramach budżetu partycypacyjnego - wniosek nr P0022 i P0023
   535. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku przy ul. Dalekiej 1 w ramach zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0017.
   536. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :"Projekt na 5-kę" - cztery place zabaw i siłownia zewnętrzna w ramach budżetu partycypacyjnego - wniosek nr P0014.
   537. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Mali aktywni" - place zabaw przy P6, P38 i SP33 w ramach budżetu partycypacyjnego - wniosek nr P0029.
   538. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego" w ramach budżetu partycypacyjnego - wniosek nr P0039.
   539. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :"Szkolny plac zabaw w szkole Podstawowej nr 8 w Zabrzu , ul. Ks. J. Wajdy 7" w ramach budżetu partycypacyjnego - wniosek nr P0042
   540. "Wykonanie w 2018 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze" BZP.271.81.2017.MZ
   541. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą – z podziałem na zadania.” BZP.271.68.2017.EK
   542. "Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym"
   543. Ogłoszenie na realizację zadania pn. "Ustawienie 3 szt. przenośnych kabin WC w Zabrzu wraz z serwisowaniem".
   544. Ogłoszenie na realizację zadania pn. ,,Utrzymanie, dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze".
   545. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 BZP.271.71.2017.MZ
   546. Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj." BZP.271.79.2017.MK
   547. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki" BZP.271.78.2017.AZ
   548. "Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym, w sytuacjach o których mowa w art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz 1260 ze zm.)"
   549. "Likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze".
   550. "Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym".
   551. Zakup dodatkowych licencji dla użytkowników oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   552. "Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Miasta Zabrze w roku 2018"
   553. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych BZP.271.76.2017.AZ
   554. "System informacji prawnej w wersji on-line oraz rozszerzenie o dodatkowe publikacje".
   555. Zadanie nr 1- Sprawdzenie kosztorysów ofertowych dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów w roku 2018 Zadanie nr 2- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów w roku 2018
   556. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem),sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu” Zadanie 1 - Sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem Zadanie 2 - Narzędzie informatyczne przeznaczone do automatyzacji procesu skanowania dokumentów gromadzonych w ODGiK wraz ze sprzętem. BZP.271.66.2017.AZ
   557. "Obsługa uroczystości miejskich w zakresie flagowania Miasta Zabrze"
   558. „Odnowienie grafiki na tablicach informacyjnych, posadowienie nowej tablicy informacyjnej oraz wymiana metalohalogenów w oświetleniu miejskich tablic”
   559. Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj" BZP.271.64.2017.MK
   560. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. BZP.271.65.2017.MZ
   561. „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Zabrzu zjazd w ul. Mikulczycką”
   562. Zadanie pn. Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2: Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu. BZP.271.59.2017.MZ
   563. „Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym, w sytuacjach o których mowa w art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.)”
   564. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Styki w Zabrzu”
   565. Wykonanie i dostawa ortofotomapy dla obszaru miasta Zabrze (wraz z buforem min. 50 m względem granic miasta).
   566. Wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze. BZP.271.58.2017.EK
   567. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO BZP.271.57.2017.MZ
   568. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem),sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.56.2017.IK
   569. Wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze. BZP.271.54.2017.EK
   570. Budowa boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 30m. x 60m. ze sztuczną trawą i oświetleniem - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek PO020. BZP.271.52.2017.IK
   571. Nasza jakość – Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w niżej wymienionych placówkach oświatowych celem: Zadanie nr 2: - doposażenia pracowni analizy technicznej i diagnostycznej w Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13 w Zabrzu. BZP.271.53.2017.EK
   572. Wielopokoleniowa ścieżka zdrowia – w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 –wniosek PO008. BZP.271.51.2017.MK
   573. Budowa miejsc postojowych przy ul. Gagarina w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek nr P0077.
   574. „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Handlowej w Zabrzu”
   575. „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” BZP.271.48.2017.MZ
   576. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. BZP.271.49.2017.AMS
   577. Budowa oświetlenia wraz z wybrukowaniem ścieżki oraz uzupełnieniem ławek i koszy na śmieci w ramach wniosku P0074 Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zadanie nr 1 – Budowa oświetlenia Zadanie nr 2 – Wybrukowanie ścieżki oraz uzupełnienie ławek i koszy na śmieci BZP.271.45.2017.MZ
   578. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu.”
   579. Wykonanie mapy akustycznej wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze. BZP.271.44.2017.EK
   580. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budżet partycypacyjny 2017 - dostawa urządzeń wraz z montażem dla siłowni pod chmurką i placów zabaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1 - Siłownia zewnętrzna na "JANKU" przy ul. Sportowej w Zabrzu - wniosek nr P0012 Zadanie nr 2 - Mikulczycki Plac Zabaw przy ul. Poniatowskiego w Zabrzu - wniosek nr P0018 Zadanie nr 3 - Kraina rekreacyjno - sportowa dla dzieci i siłownia dla młodzieży i dorosłych przy ul. Gagarina w Zabrzu - wniosek nr P0077
   581. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu. BZP.271.40.2017.MZ
   582. Wymiana drzwi zewnętrznych w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
   583. Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym
   584. Remont oświetlenia ulicznego na rondzie w ciągu ul. Makoszowskiej/Winklera w Zabrzu.
   585. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 29 w Zabrzu przy ul. Budowlanej 26 BZP.271.22.2017.MZ
   586. Budowa rolkowiska - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy Basenie „ Aqarius Kopernik” na oś. M. Kopernika w Zabrzu” – w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek nr P0076. Etap I i II BZP.271.37.2017.MK
   587. „Naprawa alejek na terenie parku przy ul. Dubiela.”
   588. „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.” BZP.271.34.2017.AZ
   589. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego, drukarek wraz z instalacją oprogramowania dla 11 jednostek oświatowych” w ramach projektu „ Nasza jakość – Twoja szansa–kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego." BZP.271.23.2017.AMS
   590. Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym. Zadanie nr 1 – tereny I, II, III. Zadanie nr 2 – tereny IV, VII, VIIA. Zadanie nr 3 – tereny V, VI, VIA. Zadanie nr 4 – teren VIII. BZP.271.24.2017.IK
   591. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad : Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego, przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu. Zadanie 2 : Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Korczoka 96 w Zabrzu BZP.271.21.2017.AZ
   592. Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020” Zadanie nr 4 – dzielnica Centrum Północ Zadanie nr 5 – dzielnica Centrum Południe. BZP.271.4.2017.MK
   593. „Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” BZP.271.17.2017.AZ
   594. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2017r.
   595. „Wykonanie drobnych robót budowlanych na terenie miasta Zabrze”
   596. Naprawa urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu
   597. Dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej - Etap I - w ramach programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu": Placówka: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3-go Maja 95 w Zabrzu. BZP.271.20.2017.MZ
   598. Nasza jakość Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w placówkach oświatowych. zadanie nr 6 - doposażenia Pracowni interdyscyplinarnej w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno- Samochodowych ul. Franciszkańska 4 w Zabrzu.
   599. Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu: Zadanie 5 "Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 95" BZP.271.13.2017.MZ
   600. Naprawa i malowanie tablicy informacyjno-promocyjnej zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Witosa
   601. Kontrola okresowa roczna stanu technicznego cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu
   602. Całoroczne utrzymanie czystości z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 –utrzymanie czystości wokół budynków Urzędu Miejskiego Zadanie nr 2 – utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego. BZP.271.8.2017.MK
   603. "Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw w Zabrzu"
   604. Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Zabrzu BZP.271.14.2017.AMS
   605. Dzierżawa gminnych słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze.
   606. "Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szkubacza w Zabrzu"
   607. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE” ZADANIE 1 - OBSZAR PÓŁNOC dzielnice Biskupice, Centrum Północ, Grzybowice, Helenka, Maciejów, Mikulczyce, Osiedle Kopernika, Osiedle Kotarbińskiego, Osiedle Młodego Górnika, Zandka, Rokitnica ZADANIE 2 – OBSZAR POŁUDNIE dzielnice Zaborze Południe, Zaborze Północ, Centrum Południe, Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów BZP.271.63.2016.AZ
   608. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w latach 2017 – 2019 nad realizacją zadania pn.”Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019.
   609. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 wniosek P006 pn.: Sportowe Osiedle Kotarbińskiego – boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. Etap II BZP.271.10.2017.IK
   610. „Kontrola okresowa roczna stanu technicznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska 133”
   611. „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Pawliczka w Zabrzu”
   612. Demontaż, przechowanie i ponowny montaż pokryw zabezpieczających fontanny w Zabrzu
   613. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu. WI.7011.45.2016.KE
   614. Remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szkubacza w Zabrzu.
   615. Usuwanie padłych zwierząt leśnych z terenu Miasta Zabrze w okresie od dnia 01.03.2017 r. - 31.12.2018 r.
   616. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Nr 25 w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 33 wraz z aranżacją wnętrz oraz instalacjami sanitarnymi (wod.-kan. i wentylacji) BZP.271.3.2017.MZ
   617. „Remont oświetlenia ulicznego w ciągu al. św. Jana Pawła II w Zabrzu”
   618. DIALOG TECHNICZNY - Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze". Propozycje wykorzystania terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym, które pozwolą zoptymalizować koszty utrzymania.
   619. Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019 BZP.271.2.2017.MK
   620. Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2017 r. z podziałem na 4 Rejony. BZP.271.59.2016.IK
   621. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.”
   622. Usuwanie padłych zwierząt leśnych z terenu Miasta Zabrze w okresie od dnia 01.01.2017 - 31.12.2018r.
   623. Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2017 - 2019 BZP.271.56.2016.MK
   624. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1A w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25-25A w Zabrzu. BZP.271.51.2016.IK
   625. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. 3 MAJA 55 w Zabrzu. BZP..271.52.2016.MZ
   626. Budżet partycypacyjny 2016 - „Budowa strefy aktywnego wypoczynku na osiedlu Kotarbińskiego w Zabrzu.” BZP.271.53.2016.AZ
   627. Budowa boiska piłkarskiego (I etap) przy Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 wniosek P0095 pn. Sportowe Osiedle Kotarbińskiego - boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna. BZP.271.44.2016.MZ
   628. Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania na zadanie pn. „Automatyzacja i robotyzacja procesu pozyskiwania danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych w celu bieżącego bilansowania, analizowania i raportowania zużywanych nośników energii, tj. energii elektrycznej, ciepła sieciowego, paliwa gazowego, pozostałych nośników energii oraz wody”.
   629. Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje procesy zarządzania mediami w Urzędzie Miejskim oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych”.
   630. Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje procesy realizacji rocznego planu zamówień w Urzędzie Miejskim
   631. Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2019 na realizację zadania pn. Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2020-2023.
   632. Wstępne ogłoszenie informacyjne na 2019 na realizację zadania pn. Dostawa wraz z montażem sprzętu gimnastycznego dla sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. F. Płaskowickiej.
   633. Wstępne ogłoszenie informacyjne na realizację zadania pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z oddzielną obsługą - z podziałem na zadania.
   634. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miasta Zabrze – Teren inwestycyjny „Nowe Miasto Południe (kompleks rekreacyjno–sportowy) w Zabrzu”.
   635. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z podziałem na Zadania Zadanie nr 7, sygnatura postępowania: BZP.271.60.2023.EK
   636. „Doposażenie w sprzęt jednostek OSP z terenu Zabrza” sygnatura postępowania: BZP.271.73.2022.JP
   637. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego: Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj sygnatura postępowania: BZP.271.34.2023.MZ
   638. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego: Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj sygnatura postępowania: BZP.271.20.2023.MZ
   639. „Zarządzanie obiektem sportowym przy ul. Piłsudskiego 83 w Zabrzu” sygnatura postępowania: BZP.271.57.2022.MZ
   640. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego: „Obsada oraz pielęgnacja konstrukcji kwiatowych i donic oraz zimowe przechowywanie konstrukcji kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w latach 2021-2024”, sygnatura postępowania: BZP.271.26.2022.EK
   641. „Zarządzanie obiektem sportowym przy ul. Piłsudskiego 83 w Zabrzu” sygnatura postępowania: BZP.271.12.2022.MZ
   642. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół z podziałem na Zadania Zadanie nr 7, sygnatura postępowania: BZP.271.55.2023.EK
   643. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze. sygnatura sprawy: BZP.271.79.2021.JP
   644. Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy. Skatepark przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Olchowa 2. BZP.271.62.2021.MB
   645. Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania : „Siłownia pod chmurką - Flowpark przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Olchowa 2 .Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej – część 1. BZP.271.55.2021.EK
   646. Świadczenie usług w zakresie utrzymania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, chodników oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Miasta Zabrze. BZP.271.43.2021.JP
   647. Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. BZP.271.7.2021.JP
   648. Wykonanie pomnika pn. Elektrokardiogram - Prof. Zbigniew Religa, w gipsie, w skali realizacyjnej 1:1 wraz z liternictwem. BZP.271.106.2020.EK
   649. Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1: Dostawa materiałów eksploatacyjnych, Zadanie 2: Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów. BZP.271.79.2020.MB
   650. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze. BZP.271.73.2020.AWF
   651. Świadczenie usług w zakresie utrzymania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, chodników oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Miasta Zabrze. BZP. 271.49.2020.MZ
   652. „Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze” Zadanie nr 1 „Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze” Zadanie nr 2 „Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze w ramach realizowanych projektów” BZP.271.51.2020.MB
   653. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. BZP.271.44.2020.EK
   654. Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu - zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. do zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy Nr CRU/633/2019 z dnia 12.03.2019 r. BZP. 271.33.2020.MZ
   655. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.21.2020.MW
   656. "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów BZP.271.25.2020.KW
   657. Konserwacja terenów zieleni - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia pn.: "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020, Zadanie nr 9 - Park Hutniczy im. Tadeusza Kościuszki, Park im.W.Pileckiego. BZP.271.19.2020.MZ
   658. Konserwacja terenów zieleni - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia pn.: "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020" Zadanie nr 8 - Park Rodzinny przy ul. Nad Kanałem. BZP.271.18.2020.MK
   659. Konserwacja terenów zieleni - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia pn.: "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020" Zadanie nr 7 - Park im. Poległych Bohaterów BZP.271.17.2020.MZ
   660. Konserwacja terenów zieleni - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia pn.: "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020" Zadanie nr 6 - dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów, Zaborze Północ, Zaborze Południe. BZP.271.16.2020.EK
   661. Konserwacja terenów zieleni - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia pn.: "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020" Zadanie nr 1 - dzielnice Helenka, Rokitnica. BZP.271.15.2020.EK
   662. "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE" ZADANIE 2 - OBSZAR POŁUDNIE dzielnice Zaborze Południe, Zaborze Północ, Centrum Południe, Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów. BZP.271.11.2020.AWF
   663. "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE" ZADANIE 1 - OBSZAR PÓŁNOC dzielnice Biskupice, Centrum Północ, Grzybowice, Helenka, Maciejów, Mikulczyce, Osiedle Kopernika, Osiedle Kotarbińskiego, Osiedle Młodego Górnika, Zandka, Rokitnica. BZP.271.10.2020.AWF
   664. Druk i montaż bilboardów, banerów oraz plakatów promocyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.4.2020.MW
   665. Pielenie nasadzeń zrealizowanych w ramach projektu: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II" na terenie Parku im. Poległych Bohaterów - zamówienie uzupełniające do zamówienia "Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2017-2020" Zadanie nr 7 - Park im. Poległych Bohaterów.
   666. Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO. BZP.271.55.2019.MZ
   667. "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych, Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów. BZP.271.42.2019.MW
   668. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do stacji transformatorowej ZY53 Urząd Miasta do zasilenia budynków Urzędu Miasta w Zabrzu przy ul. Religi 1, Powstańców Śl. 5-7, Wolności 286. BZP.271.38.2019.KW
   669. Druk i montaż bilboardów, banerów oraz plakatów promocyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.34.2019.MK
   670. Zakup, dostawa,(wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.28.2019.MW
   671. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze BZP.271.13.2019.JP
   672. Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu „Dotknij nauki” BZP.271.74.2018.AZ
   673. Zakup i dostawa gier, zabawek i wyposażenia do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu" Część I- Zakup i dostawa gier i zabawek. BZP.271.58.2018.EK
   674. "Dostawa materiałów promocyjnych z logo miasta Zabrze" Zadanie nr 1 "Dostawa materiałów promocyjnych z logo miasta Zabrze" Zadanie nr 2 "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizowanych projektów" BZP.271.61.2018.KŁ
   675. Świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu. BZP.271.19.2018.MB
   676. Druk materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.17.2018.KM
   677. Druk bilboardów oraz banerów promocyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.3.2018.EK
   678. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze Zadanie 1 - Dostawa materiałów komputerowych Zadanie nr 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów BZP.271.83.2017.EK
   679. Świadczenie usług w zakresie utrzymania oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, chodników oraz przejść dla pieszych znajdujących się na Terenie Miasta Zabrze BZP.271.47.2017.AZ
   680. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2017 - II BZP.271.46.2017.EK,
   681. Nasza jakość – Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w niżej wymienionych placówkach oświatowych celem: Zadanie nr 7: - - doposażenia pracowni przysposabiającej do pracy w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Sienkiewicza Nr 42 w Zabrzu BZP.271.43.2017.EK
   682. Nasza jakość – Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w niżej wymienionych placówkach oświatowych celem: Zadanie nr 2: - doposażenia pracowni analizy technicznej i diagnostycznej w Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 1 w Zabrzu BZP.271.42.2017.EK
   683. Druk materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Zabrze Zadanie nr 1 - druk bilboardów oraz banerów Zadanie nr 2 - druk materiałów promocyjnych BZP.271.18.2017.EK
   684. Świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu BZP.271.6.2017.MB
   685. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2017 - I BZP.271.60.2016.EK
   686. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów komputerowych dla UM Zabrze 2016 - III. BZP.271.55.2016.EK
   687. "Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze" BZP.271.15.2016.EK
   688. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.14.2016.EK
   689. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów komputerowych dla UM Zabrze 2016 - I. BZP.271.69.2015.AMS
   690. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2015 - III. BZP.271.52.2015.AZ
   691. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2015 - II. BZP.271.30.2015.EK
   692. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.23.2015.AMS
   693. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych oraz faxów. BZP.271.20.2015.EK
   694. Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze. BZP.271.13.2015.MZ
   695. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych oraz faxów" BZP.271.16.2015.EK
   696. Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze.
   697. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kserograficznych oraz faxów. BZP.271.3.2015.MZ
   698. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2015 - I.
   699. Dostawa materiałów komputerowych do UM Zabrze 2014 - IV
   700. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2014 - III.
   701. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2014 - II.
   702. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta Zabrze.
   703. Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze.
   704. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze 2014.
   705. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Zabrze.
   706. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze III.
   707. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze II.
   708. Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze.
   709. Druk materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Zabrze.
   710. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze.
   711. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   712. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze
   713. Druk materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Zabrze.
   714. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze
   715. Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu
   716. Zakup gadżetów promujących segregację odpadów - materiały reklamowe.
   717. Dostawa materiałów promocyjnych dla miasta Zabrze.
   718. Zakup gadżetów promujących segregację odpadów – materiały reklamowe.
   719. Druk materiałów promocyjnych miasta Zabrze.
   720. Druk materiałów promocyjno-informatycznych miasta Zabrze.
   721. Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   722. Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Zabrze.
   723. Projekt i druk materiałów promocyjno – informacyjnych miasta Zabrze.
   724. Organizacja 3 wycieczek rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu w terminach: 30.04.2010 r. - 02.05.2010 r. , 07.05.2010 r. -09.05.2010 r. , 14.05.2010 r. – 16.05.2010 r.
   725. Dostawa wyposażenia do nowej siedziby Filharmonii Zabrzańskiej przy ul. Park Hutniczy 7.
   726. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz zbiórka odpadów biodegradowalnych.
   727. Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   728. Dostawa oprogramowania Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM dla projektu pt: „Wdrożenie kompleksowego obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”
   729. Budowa boisk szkolnych sportowo – rekreacyjnych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym w ramach programu: Moje Boisko – Orlik 2012.
   730. Droga dostępowa do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonanie prac projektowych podzielonych na cztery etapy obejmujące opracowanie koncepcji drogi, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz złożenie wniosków i uzyskanie ostatecznych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, lokalizacji inwestycji celu publicznego i o pozwoleniu na budowę.
  55. „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” nt. Odporność organizacji na zagrożenia - cyberbezpieczeństwo w Urzędzie.
  56. Pełnienie funkcji Konsultanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na opracowanie koncepcji inwestycyjnej modelowej inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej w ramach projektu pn.: Zabrze GreenPower – innowacyjne rozwiązania dla miasta.
  57. Utrzymanie strony BIP Urzędu Miejskiego.
  58. Interwencyjne oczyszczanie (zamiatanie) oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach wewnętrznych Miasta Zabrze.
  59. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na interwencyjno-incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2023 r., poz. 1082), jeśli decyzja zostanie wydana.
  60. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla zadania : ZBO 2023 - IX Edycja Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego „Sportostrada” w ramach wniosku ZBO pn.: P0101 „Fajne Zabrze” - Etap I.
  61. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla zadania : ZBO 2023 - Fajne Zabrze: cz. II Droga rowerowa Biskupice - Zaborze/Poremba.
  62. Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej dla klientów Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w 2024 roku.
  63. Wynajęcie i serwisowanie 11 szt. przenośnych kabin WC.
  64. Utrzymanie dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze.
  65. Interwencyjne prace porządkowe na terenach Miasta Zabrze zlokalizowanych poza pasem drogowym.
  66. Wykonanie prac remontowych w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  67. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  68. Organizowanie przetargów ofertowych na zbycie pojazdów wskazanych przez Zamawiającego, przejmowanych przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)
  69. Organizowanie przetargów ofertowych na zbycie pojazdów wskazanych przez Zamawiającego, przejmowanych przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).
  70. Wymiana agregatu chłodniczego wraz z remontem pomieszczenia do przechowywania zwłok w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  71. Serwisowanie i wykonywanie niezbędnych przeglądów wynikających z warunków gwarancyjnych oraz obowiązujących przepisów prawa w budynkach stanowiących zasób Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  72. Remont wiaty przy przystanku Biskupice Zamkowa kier. Centrum.
  73. Wymiana agregatu chłodniczego wraz z remontem pomieszczenia do przechowywania zwłok w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  74. Zapytanie Ofertowe: „Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu Miasta Zabrze w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  75. Zakup, dostawa i posadzenie drzew w okolicach schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  76. Wymiana agregatu chłodniczego wraz z remontem pomieszczenia do przechowywania zwłok w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  77. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 103/3, położonej w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, obręb 0006 Mikulczyce, arkusz mapy 1, na obszarze oznaczonym użytkiem Lzr-RIIIb o pow. 1,4883 ha.
  78. „Opracowanie koncepcji rozwoju klastra energii na obszarze Miasta na prawach powiatu Zabrze” – zapytanie o szacowanie wartości zamówienia
  79. Usuwanie pojazdów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego z dróg na terenie Miasta Zabrze i umieszczanie ich na wyznaczonym parkingu strzeżonym (z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)
  80. Remont wiaty przy przystanku Biskupice Zamkowa kier. Centrum.
  81. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 1407/27 o pow. 0,4201 ha, położonej w Zabrzu na płd. od kolei piaskowej, obręb 0006 Mikulczyce, arkusz mapy 5.
  82. Opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Bytomki na terenie miasta Zabrze wraz z filmem pokazującym przebieg ciągu oraz wizualizacjami.
  83. Remont wiaty przy przystanku Biskupice Zamkowa kier. Centrum.
  84. Wymiana agregatu chłodniczego wraz z remontem pomieszczenia do przechowywania zwłok w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  85. Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 45 000 litrów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150
  86. Zakup oprogramowania dla Biura Planowania Przestrzennego oraz Wydziału Budownictwa - szacowanie.
  87. Wymiana agregatu chłodniczego wraz z remontem pomieszczenia do przechowywania zwłok w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  88. Opróżnianie koszy na śmieci oraz utrzymanie czystości na terenie Geoparku w Zabrzu wraz z utylizacją odpadów. Interwencyjne prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni.
  89. Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 45 000 litrów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  90. Zakup, dostawa i montaż stanowisk komputerowych dostosowanych do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawność sprzężona) oraz specjalistycznego oprogramowania.
  91. Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 45 000 litrów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  92. Świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu.
  93. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem dla kotłowni gazowej wraz z instalacją zasilania gazem w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150”.
  94. Serwisowanie i wykonywanie niezbędnych przeglądów wynikających z warunków gwarancyjnych oraz obowiązujących przepisów prawa w budynkach stanowiących zasób Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  95. System Informacji Prawnej w wersji on-line.
  96. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i wykonanie alejek na zieleńcach.
  97. Kompleksowa ochrona obiektu i mienia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 150.
  98. Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t. usuwanych z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 50a oraz art. 130a ust 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
  99. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r.
  100. Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t. usuwanych z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 50a oraz art. 130a ust 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
  101. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r.
  102. Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 130a ust 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla tego rodzaju usuniętych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
  103. Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Zabrze w przypadkach określonych w art. 130a ust 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla tego rodzaju usuniętych pojazdów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)
  104. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2023 r.
  105. Usługa polegająca na interwencyjno-incydentalnym odstraszaniu i odławianiu dzików, które bytują na terenach mieszkalnych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze; odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików, na warunkach określonych w decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny, wydanej zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.), jeśli decyzja zostanie wydana.
  106. Opracowanie jednostkowej opinii dotyczącej stanu technicznego i wartości rynkowej 1 szt. pojazdu porzuconego przez właściciela a przejmowanego przez Miasto Zabrze w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
  107. Wynajęcie i serwisowanie 11 szt. przenośnych kabin WC.
  108. Utrzymanie krat w Zabrzu przy: ul. Słodczyka (na rzece Bytomce), ul. Łukasińskiego (wlot i wylot), ul. 3 Maja/ul. Makoszowskiej, ul. Wilibalda Winklera (okolice ronda Wilibalda Winklera), oraz kraty przy ul. Mikulczyckiej z ul. Poranną.
  109. „ZBO 2022 -Rozbudowa Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsce odpoczynku, strefa zabaw)” – cz. I – budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Olchowej 2 ”.
  110. Obsługa i eksploatacja pastuchów elektrycznych – zapytanie ofertowe.
  111. Wynajęcie i serwisowanie 10 szt. przenośnych kabin WC.
  112. Utrzymanie dozór i eksploatacja szaletów miejskich na terenie Miasta Zabrze.
  113. Dostawa 100 laptopów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Zabrzu w ramach projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE”.
  114. Wykonanie usługi konferansjerskiej podczas wydarzenia plenerowego pn. „Festiwal nauki” w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  115. Zakup oraz dostawa 18 szt. ekspresowych namiotów handlowych w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  116. Przeprowadzenie pokazu naukowego podczas „Festiwalu nauki” organizowanego w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel”, a także oraz przygotowanie scenariusza gry terenowej.
  117. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
  118. Wykonanie usługi gastronomicznej podczas „Festiwalu nauki” organizowanego w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel.
  119. Usuwanie padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) z terenu Miasta Zabrze w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  120. Obsługa i eksploatacja pastuchów elektrycznych – zapytanie ofertowe.
  121. Zakup i dostawa narzędzi i materiałów niezbędnych do przygotowania zewnętrznych kortów tenisowych do rozpoczęcia sezonu.
  122. Wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary trzeciego Powstania Śląskiego.
  123. Usługa biegłego rewidenta, który dokona weryfikacji i zatwierdzenia sporządzonych przez Miasto Zabrze sprawozdań finansowych z rozliczenia transz dotacji w ramach inicjatywy pt. „Wsparcie rozwoju miast”.
  124. Wykonanie usług udostępnienia oprogramowania narzędziowego i usług konsultingowych niezbędnych do procesu standaryzacji Polityk Rachunkowości dla Jednostek Organizacyjnych Miasta Zabrze.
  125. Zakup oraz dostawa 18 szt. ekspresowych namiotów handlowych w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  126. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wybiegu dla psów i małej architektury wraz z potrzebną infrastrukturą na terenie Parku Hutniczego w Zabrzu na dz. nr 432/35”.
  127. Przeprowadzenie pokazu naukowego podczas „Festiwalu nauki” organizowanego w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  128. Obsługa i eksploatacja pastuchów elektrycznych – zapytanie ofertowe.
  129. Wykonanie usługi gastronomicznej podczas „Festiwalu nauki” organizowanego w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  130. Przeprowadzenie kursu ArchiCAD z ARTLANTIS i projektowaniem wnętrz dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu.
  131. Udzielenie licencji czasowej na okres trwania umowy oraz świadczenie asysty technicznej i serwisowanie Oprogramowania wchodzącego w skład systemu EAP.
  132. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : "Nawierzchnia Plus - wymiana nawierzchni kortów tenisowych - Zabrzański Budżet Partycypacyjny 2022 - VIII Edycja - wniosek nr P0067".
  133. Zapewnienie sceny wraz z zadaszeniem na „Festiwal Nauki” organizowany w ramach projektu „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  134. Wykonanie usługi konferansjerskiej podczas wydarzenia plenerowego pn. „Festiwal nauki” w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb – jeden cel”.
  135. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 831/5, położonej w Zabrzu przy ul. dr. Henryka Jordana, obręb 0007 Rokitnica, arkusz mapy 1.
  136. Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Zabrze, na lata 2023-2026.
  137. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2022 r.
  138. Usługa polegająca na ekshumacji szczątków górników poległych w wypadku w 1923 r.
  139. Wykonanie materiałów dydaktycznych: długopis, teczka, notatnik, dysk przenośny typu pendrive dual drive zgodnie ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego.
  140. Usługa polegająca na ekshumacji szczątków górników poległych w wypadku w 1923 r.
  141. Wycena rzeczy w postaci wyrobów jubilerskich, numizmatów i zlewek z próbkami zużytków.
  142. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni zawodu - Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu.
  143. Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego SIEM (Security Information and Event Management) w środowisku informatycznym Zamawiającego oraz wsparcie techniczne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
  144. Obsługa i eksploatacja pastuchów elektrycznych – zapytanie ofertowe.
  145. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.: "Wymiana agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu".
  146. Zakup licencji Oracle Database Standard Edition 2- Processor Perpetual oraz Software Update License & Support na okres dwóch lat ” zakup dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju”.
  147. Wykonanie usługi pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: MIASTO ZABRZE EKOINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT.
  148. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu’’.
  149. Wdrożenie usług na platformie eBOK - zakup dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju".
  150. Budowa zewnętrznej platformy pionowej przy budynku USC w Zabrzu przy ul. Wolności 211 wraz z robotami towarzyszącymi - w ramach projektu "Miasto przestrzenią rozwoju".
  151. Ustalenie linii brzegowej i rozgraniczenie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi od gruntów przyległych, dla działek położonych w Zabrzu, przy cieku Czarniawka, obręb Bielszowice, arkusz mapy 2, t.j.: a) dla działki nr 3096/350 o pow. 0,3669 ha, księga wieczysta nr GL1S/00003225/2; b) dla działki nr 3098/350 o pow. 0,2632 ha, księga wieczysta nr GL1S/00003224/5.
  152. Wykonanie usługi pn. "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: MIASTO ZABRZE EKO- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii- ZIT.
  153. Zakup i wdrożenie oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji narzędzia do wypełniania oraz składania formularzy podatkowych on-line.
  154. Wymiana agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  155. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w Zabrzu przy ul. Kopalnianej, obręb 0006 Mikulczyce, arkusz mapy 4.
  156. Usługa biegłego rewidenta, który dokona badania (weryfikacji) i oceny sporządzonych przez Miasto Zabrze raportów finansowych z rozliczenia transz dofinansowania udzielonych na finansowanie projektu pn. "Miasto przestrzenią rozwoju" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu "Rozwój Lokalny", realizowanego w okresie od 03.01.2022 r. do 30.04.2024 r.
  157. Budowa zewnętrznej platformy pionowej przy budynku USC w Zabrzu przy ul. Wolności 211 wraz z robotami towarzyszącymi – w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju”.
  158. Wymiana agregatu chłodniczego w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Pokoju w Zabrzu.
  159. Przebudowa zieleńca w miejscu upamiętniającym ofiary trzeciego Powstania Śląskiego.
  160. Remont ogrodzenia wraz z pracami towarzyszącymi grobu zbiorowego Powstańców Śląskich oraz pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
  161. Wykonanie pomnika na mogile Powstańców Śląskich.
  162. Opracowanie koncepcji dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2022-2024.
  163. Przedmiotem zamówienia jest usługa biegłego rewidenta, który dokona badania (weryfikacji) i oceny sporządzonych przez Miasto Zabrze raportów finansowych z rozliczenia transz dofinansowania udzielonych na finansowanie projektu pn. "Miasto przestrzenią rozwoju" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu "Rozwój Lokalny", realizowanego w okresie od 03.01.2022 r. do 30.04.2024 r.
  164. Świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu.
  165. Świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu.
  166. Remont oświetlenia solarnego przy ul. Banachiewicza w Zabrzu.
  167. Kompleksowa organizacja, koordynacja i przeprowadzenie Festiwalu nauki w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. "Wiele potrzeb - jeden cel".
  168. System Informacji Prawnej w wersji on-line.
  169. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego, obręb 0006 Mikulczyce, arkusz mapy 3.
  170. Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn.: "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego Stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem".
  171. Aktualizacja planu założeń zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze oraz Raport wdrażania działań zgodnie z Planem działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze.
  172. Kompleksowa organizacja, koordynacja i przeprowadzenie „Festiwalu nauki” w formie imprezy plenerowej dla uczniów 14 szkół podstawowych oraz 4 szkół podstawowych specjalnych w ramach projektu pn. „Wiele potrzeb - jeden cel”.
  173. Wdrożenie usług na platformie eBOK - zakup dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju".
  174. Wykonanie materiałów dydaktycznych: długopis, teczka, notatnik, dysk przenośny typu pendrive dual drive zgodnie ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego.
  175. Dostawa i montaż dygestorium w 2 zabrzańskich szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb- jeden cel".
  176. Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) 18 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni w ramach projektu "Wiele potrzeb- jeden cel".
  177. Zakup i dostawa nagród dla uczniów w ramach konkursu podsumowującego projekt edukacyjny.
  178. Dostawa i montaż dygestorium w 2 zabrzańskich szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb - jeden cel".
  179. Wykonanie materiałów dydaktycznych: długopis, teczka, notatnik, dysk przenośny typu pendrive dual drive zgodnie ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego.
  180. Wykonanie materiałów dydaktycznych: długopis, teczka, notatnik, dysk przenośny typu pendrive dual drive zgodnie ze wzorem posiadanym przez Zamawiającego.
  181. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni automatyki w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu w ramach projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu".
  182. Zakup i dostawa nagród dla uczniów w ramach konkursu podsumowującego projekt edukacyjny.
  183. Zakup i dostawa nagród dla uczniów w ramach konkursu podsumowującego projekt edukacyjny.
  184. Kursy języka angielskiego i specjalistyczne kursy komputerowe w ramach projektu "Językowo- komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących.", w podziale na części: Część I " Przeprowadzenie kursu języka angielskiego wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania." Część II " Przeprowadzenie specjalistycznych kursów komputerowych wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania".
  185. Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni rysunku technicznego dla technika chłodnictwa i klimatyzacji i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Pracowni technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu".
  186. Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego oraz słuchawek do 4 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb- jeden cel".
  187. Zakup i dostawa modułowego podestu scenicznego w ramach projektu "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu".
  188. Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"
  189. Zakup i dostawa modułowego podestu scenicznego w ramach projektu "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu".
  190. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni automatyki w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu w ramach projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu".
  191. Zakup i dostawa wraz z montażem 59 szt. rolet materiałowych wewnętrznych.
  192. Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni rysunku technicznego dla technika chłodnictwa i klimatyzacji i technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Pracowni technika chłodnictwa i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu".
  193. Zakup i dostawa modułowego podestu scenicznego w ramach projektu "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu".
  194. Zakup i dostawę wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu oraz Centrum Edukacji w Zabrzu w ramach projektu „Zaprojektuj swoje życie zawodowe- remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu” oraz „Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”.
  195. Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb - jeden cel".
  196. Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb- jeden cel".
  197. Zakup i dostawa modułowego podestu scenicznego w ramach projektu „Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu”.
  198. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych w 2 przedszkolach biorących udział w projekcie "Przedszkole naszą szansą".
  199. Zakup i dostawa szaf na odczynniki chemiczne dla 18 zabrzańskich szkół uczestniczących w projekcie "Wiele potrzeb - jeden cel".
  200. Zakup i dostawa pozostałego wyposażenia Pracowni przemysłu mody w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu w ramach projektu „Zawód jutra”.
  201. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych w 2 przedszkolach biorących udział w projekcie "Przedszkole naszą szansą".
  202. Zakup i dostawa schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w ramach projektu "Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu".
  203. Przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla 14 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji projektu pn. "Przedszkole naszą szansą".
  204. Zakup i dostawa nagród dla uczniów w ramach konkursu podsumowującego projekt edukacyjny.
  205. Przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla 14 nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole naszą szansą".
  206. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel" dla 21 nauczycieli szkół podstawowych specjalnych.
  207. Zakup i dostawa nagród dla uczniów w ramach konkursu podsumowującego projekt edukacyjny.
  208. Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla 3 przedszkoli biorących udział w projekcie „Przedszkole naszą szansą” na potrzeby realizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  209. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. "Wiele potrzeb - jeden cel" dla 102 nauczycieli szkół podstawowych.
  210. Przygotowanie projektów graficznych dla materiałów dydaktycznych: długopis, teczka, notatnik, dysk przenośny typu pendrive dual drive zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego.
  211. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - uczę się jak się uczyć efektywniej w ramach realizacji projektu pn. "Wiele potrzeb- jeden cel" dla 680 Uczestników projektu- uczniów 14 szkół podstawowych w Zabrzu.
  212. Zakup i dostawa środków ochronnych.
  213. Dostawa sprzętu dydaktycznego wraz z montażem do sal lekcyjnych na potrzeby projektu pn. "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie dostawy i montażu kompletu do realizacji fotografii reklamowej.
  214. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn. "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu".
  215. Zakup i dostawa środków ochronnych.
  216. Zakup i dostawa środków ochronnych.
  217. Zakup 150 szt. tabletów oraz 54 szt. laptopów dla szkół podstawowych oraz ponad podstawowych z terenu Miasta Zabrze w ramach projektu pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".
  218. Zakup i dostawa środków ochronnych.
  219. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych z zabrzańskich szkół i placówek oświatowych.
  220. Realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków dla 120 uczestników biorących udział w jednodniowym festiwalu nauki w ramach projektu "Zabrzańskie Ścieżki Kopernika"
  221. Zakup i dostawa (wraz z montażem) rolet do Przedszkola Nr 43 w Zabrzu w ramach projektu Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu.
  222. Zakup i dostawę (wraz z montażem) rolet do pracowni eksperymentu dla 19 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
  223. Realizacja usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków dla 120 uczestników biorących udział w jednodniowym festiwalu nauki w ramach projektu "Ścieżka Kopernika w Zabrzu".
  224. Zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału.
  225. "Przeprowadzenie spotkania oraz przygotowania materiałów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych w trakcie spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców, organizowanego na rzecz realizacji projektu 'Kierunek Praca" w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"
  226. Wykonanie dostaw wyposażenia pracowni do szkół zawodowych w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie nr 5 - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli.
  227. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie nr 5 - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli.
  228. Wykonanie dostaw wyposażenia pracowni do szkół zawodowych w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie 11 - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki.
  229. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie nr 5 - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli.
  230. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia.
  231. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie VII - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego.
  232. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie VIII - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne
  233. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zadanie XI - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki
  234. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Zadanie V-Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli
  235. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Zadanie VII-Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego
  236. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Zadanie 3-Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia
  237. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Zadanie VIII-Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne
  238. Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Zadanie XI-Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki
  239. Wykonanie nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej dla klientów Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2017.
  240. Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej do 3-ch zabrzańskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze, w ramach projektu pt "Samodzielni w przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  241. Zakup sprzętu specjalistycznego do Integracji Sensorycznej i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć planowanych w projekcie pt. "Samodzielni w przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  242. Interwencyjno-incydentalne odstraszanie i odławianie dzików oraz unieszkodliwiania innych dzikich zwierząt, bytujących na terenach mieszkalnych, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców Miasta Zabrze.
  243. Zakup sprzętu specjalistycznego do Integracji Sensorycznej dla Przedszkola Nr 48 w Zabrzu dla którego organem prowadzącym jest Miasto Zabrze, w ramach projektu pt. "Samodzielni w przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  244. Wykonanie banerów reklamowych typu ścianka reklamowa/wystawiennicza.
  245. Wykonanie nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla klientów Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w 2017 roku.
  246. Dostawa sprzętu do terapii Integracji sensorycznej dla Przedszkola nr 48 w Zabrzu.
  247. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze o punkt kamerowy w rejonie skrzyżowania ulic Buchenwaldczyków i ulicy Bohaterów Warszawskich.
  248. Ochrona domków handlowych podczas Jarmarku "Idą Święta".
  249. Wydruk oraz dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych (format A3).
  250. Wynajem domków handlowych na Jarmark Bożonarodzeniowy "Idą święta".
  251. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. "Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Zabrze".
  252. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze o punkt kamerowy w rejonie skrzyżowania ulic Kondratowicza, Myśliwskiej oraz Wolności.
  253. Zakup macierzy dyskowej dla systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  254. Zakup macierzy dyskowej dla systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze- zawiadomienie o wyniku postępowania.
  255. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze o punkt kamerowy w rejonie skrzyżowania ulic Kondratowicza, Myśliwskiej oraz Wolności.
  256. Zakup macierzy dyskowej dla systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  257. Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Zakup macierzy dyskowej dla systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze".
  258. Usługa mycia kamer zainstalowanych w ramach systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  259. Wykonanie usługi badań strażaków ochotników w ramach medycyny pracy.
  260. Usługa mycia kamer zainstalowanych w ramach systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  261. Zakup aktualizacji oprogramowania BVMS dla potrzeb Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  262. Aktualizacja oprogramowania BVMS dla potrzeb Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze.
  263. Budowa Przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrzu- wykonanie grafik na elewacji budynku przedszkola.
  264. Dostawa i montaż kamery monitoringu miejskiego w Zabrzu na skrzyżowaniu ulic F. Roosevelta i Gen. De Gaulle`a.
  265. a) Pełnienie funkcji Operatora V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze; b) Przygotowanie wniosku dotyczącego dofinansowania zadania pn.:" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - ETAP VI - KAWKA".
  266. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.
  267. Prowadzenie uzupełniających działań informacyjnych i promocyjnych przy realizacji Projektu pn.: "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze" dla dwóch dodatkowych terenów włączonych do w/w projektu Teren VI A oraz Teren VII A.
  268. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.
  269. a) Pełnienie funkcji Operatora V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze; b) Przygotowanie wniosku dotyczącego dofinansowania zadania pn.:" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - ETAP VI - KAWKA".
  270. Usługi drukarskie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich.
  271. Usługi drukarskie dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
  272. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
   1. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nyskiej 5 – działka nr 966/1 w Zabrzu.
   2. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagiełły 120F/12, dz. nr 1099/108.
   3. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Mikołowskiej 5a/1, dz. nr 803/210.
   4. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Grzybowskiej 19/9.
   5. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Zielonej 9/1. dz. nr 1525/183.
   6. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych – instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym zlokalizowanym przy ul. Pawła Stalmacha 7/12 w Zabrzu, dz. nr 1034/78, obręb Zabrze; 12.
   7. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazu do kotła dwufunkcyjnego i kuchenki w lokalu mieszkalnym nr 4 zlokalizowanym przy ul. Tarnopolskiej 58 w Zabrzu, dz. nr 3155/114, obręb Mikulczyce; 06.
   8. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Myśliwskiej 66 – działka nr 1242/3 w Zabrzu.
   9. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu celem podłączenia kotła gazowego c.o. + c.w.u. 17 kW z zamkniętą komorą spalania – kondensacyjny wraz z budową instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nocznickiego 38/1, 41-800 Zabrze, dz. nr 4677/49 obręb 0012 (AR_3).
   10. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem gazowym c.o. z zamkniętą komorą spalania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Miętowej 23, 41-800 Zabrze, dz. nr 945/24 obręb 0006 (AR_3).
   11. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia kotła gazowego c.o. + c.w.u. 9,0-24,0 kW z zamkniętą komorą spalania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kondratowicza 3d, 41-800 Zabrze, dz. nr 1949/24 obręb 0012 (AR_1).
   12. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 7a, dz. nr 293752.
   13. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Wolności 313/6, dz. nr 597/45.
   14. Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Macieja Rataja 1/2, dz. nr 3356/27.
   15. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przemysłowej 1/6, dz. nr 5222/123.
   16. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wandy 2/7, dz. nr 591/15.
   17. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Medyków, Pobożnego, Komuny Paryskiej, Andersa, Nowowiejskiego, Szafarczyka, Śniadeckich, dot. dz. 196/7, 204/7, 205/7, 206/7, 207/7, 208/7, 209/7, 210/7, 211/7, 325/7, 374/7,412/7, 417/7, 421/7, 441/8, 444/7, 466/7, 489/7, 494/7, 495/7, 501/7, 502/7, 503/7, 506/7, 508/7, 524/7, 525/7, 530/7, 531/7, 535/7, 536/7, 537/7, 538/7, 547/7, 563/7, 564/7, 565/7, 568/7, 569/7, 575/7, 578/7, 585/7, 590/7, 592/7, 602/7, 606/7, 607/7, 609/7, 612/7, 613/7, 614/7, 617/7, 628/7, 633/7, 634/7, 640/7, 641/7, 650/7, 651/7, 652/7, 657/7, 658/7, 659/7, 660/7, 669/7, 674/7, 679/7, 680/7, 684/7, 687/7, 688/7, 691/7, 692/7, 693/7, 713/7, 750/7, 755/7, 758/7, 760/7, 769/7, 789/7, 847/7, 918/7, 924/7, 925/7, 932/7, 948/7, 954/7, 956/7, 975/7, 981/7, 982/7, 1009/7, 1011/7, 1030/7, 1034/7, 349/1, 926/7.
   18. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy Placu Kopernika 9/1, dz. nr 2061/91.
   19. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliana Tuwima 24/7, dz. nr 5085/122.
   20. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Matejki 31/6, dz. nr 4869/123.
   21. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Turystycznej 3/12, dz. nr 1176/80.
   22. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Głowackiego 1, dz. nr 34.
   23. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 24/7, dz. nr 929/35.
   24. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Walerego Łukasińskiego 10, dz. nr 2970/149.
   25. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ofiar Katynia 62/3, dz. nr 2457/136.
   26. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tomasza Nocznickiego 38/1, dz. nr 4677/49.
   27. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkalnym budynku jednorodzinnym przy ul. Kondratowicza 3D, dz. nr 1949/24.
   28. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Emanuela Czogały 63, dz. nr 223.
   29. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Władysława Opolczyka 7/1, dz. nr 3650/50.
   30. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Pawła Pośpiecha 21of/14, dz. nr 2532/58.
   31. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Norberta Bończyka 6/4, dz. nr 502/90.
   32. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ossowskiego 6, dz. nr 3408/80.
   33. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 264/6, dz. nr 1458/110.
   34. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ludwika Zamenhofa 33/4, dz. nr 1885/260.
   35. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Stanisława Brzóski 54/9, dz. nr 5526/6.
   36. Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nyskiej 5/1, dz. nr 966/1.
   37. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaworowej 23/6, dz. nr 988/53.
   38. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Charlesa De Gaulle'a 4/6, dz. nr 2794/87.
   39. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chojnickiego 17/2, dz. nr 1040/108.
   40. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Słowiczej 1, dz. nr 1415/34.
   41. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Traktorzystów 14, dz. nr 260/46.
   42. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowskiej 45/9, dz. nr 3858/65.
   43. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej n/c przy ul. Medyków, Pobożnego, Komuny Paryskiej, Andersa, Nowowiejskiego, Szafarczyka, Śniadeckich, dot. dz. 196/7, 204/7, 205/7, 206/7, 207/7, 208/7, 209/7, 210/7, 211/7, 325/7, 374/7,412/7, 417/7, 421/7, 441/8, 444/7, 466/7, 489/7, 494/7, 495/7, 501/7, 502/7, 503/7, 506/7, 508/7, 524/7, 525/7, 530/7, 531/7, 535/7, 536/7, 537/7, 538/7, 547/7, 563/7, 564/7, 565/7, 568/7, 569/7, 575/7, 578/7, 585/7, 590/7, 592/7, 602/7, 606/7, 607/7, 609/7, 612/7, 613/7, 614/7, 617/7, 628/7, 633/7, 634/7, 640/7, 641/7, 650/7, 651/7, 652/7, 657/7, 658/7, 659/7, 660/7, 669/7, 674/7, 679/7, 680/7, 684/7, 687/7, 688/7, 691/7, 692/7, 693/7, 713/7, 750/7, 755/7, 758/7, 760/7, 769/7, 789/7, 847/7, 918/7, 924/7, 925/7, 932/7, 948/7, 954/7, 956/7, 975/7, 981/7, 982/7, 1009/7, 1011/7, 1030/7, 1034/7, 349/1, 926/7.
   44. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Miętowej 23, dz. nr 495/24.
   45. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reymonta 32/14, dz. nr 3805/123.
   46. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grzybowskiej 43/9, dz. nr 3853/65.
   47. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 149, dz. Nr 919/52.
   48. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Floriana 16/5, dz. nr 754/82.
   49. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Orkana 3/3, dz. nr 5168/123.
   50. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 68/7, dz. nr 319/1.
   51. Informacja o dokonaniu zgłoszenia podłączenia instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tarnopolskiej 58/4, dz. nr 3155/114.
   52. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Opawskiej 9/5, dz. nr 1065/27.
   53. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 36B, dz. nr 4155/24.
   54. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Dożynkowej 83, z. nr 491/20, 492/20.
   55. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łapkowskiego 14/4, dz. nr 919/57.
   56. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Aleksandra Fredry 3/7, dz. nr 3389/73.
   57. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Polnej 11, dz. nr 2772/194.
   58. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Góry Św. Anny 17/2, dz. nr 4757/527.
   59. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Opolczyka 16/1, dz. nr 3660/50.
   60. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ossowskiego 6, dz. nr 3408/80.
   61. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 57/6, dz. nr 3401/51.
   62. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lotniczej 3/2, dz. nr 1487/146.
   63. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w lokalu użytkowym przy ul. Lompy 35, dz. nr 1370/35.
   64. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cieszyńskiej 8/2, dz. nr 5485/45.
   65. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Panny, dz. nr 943/24.
   66. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 45/4, dz. nr 545/15.
   67. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ireny Kosmowskiej 23/2, dz. nr 3876/65.
   68. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Konrada Sitki 14, dz. nr 2903/10.
   69. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niedziałkowskiego 66/1, dz. nr 2756/61.
   70. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słonecznej 3/2, dz. nr 2772/129.
   71. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesława Śmiałego 7/4, dz. nr 4961/42.
   72. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wodociągu w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy 3 budynków handlowo-usługowych przy ul. Mielżyńskiego, dz. nr 1753/1, 1416/1.
   73. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Goethego 12a/6, dz. nr 1796/193.
   74. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kowalskiej 14/69, dz. nr 1862/171.
   75. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fryderyka Chopina 17/2, dz. nr 5165/91.
   76. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ireny Kosmowskiej 55/3, dz. nr 3838/65.
   77. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Stanisława Brzóski 63/1, dz. nr 5524/6.
   78. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pokoju 7/1, dz. nr 1681/28.
   79. Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Góry Św. Anny 17/2, dz. nr 4757/527.
   80. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ireny Kosmowskiej 25/3, dz. nr 3872/65.
   81. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Dożynkowej 99, dz. nr 483/12, 484/12.
   82. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 35, dz. nr 2496/86.
   83. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w użytkowanym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Konopnickiej 7/4, dz. nr 917/3.
   84. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 147/4, dz. nr 2246/28.
   85. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. dr Bolesława Różańskiego 2A/9, dz. nr 1094/41.
   86. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Konrada Sitki 14, dz. nr 2903/10.
   87. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagiełły 120F/12, dz. nr 1099/108.
   88. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Stanisława Brzóski 39/1, dz. nr 3881/4.
   89. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul. Bałtyckiej 10, dz. nr 1920/145.
   90. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Konstantego Damrota 32/5, dz. nr 4213/66.
   91. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Matejki 3/7, dz. nr 162/1.
   92. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 149, dz. nr 919/52.
   93. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Tetmajera 17/3, dz. nr 5020/48.
   94. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława Grabskiego 10/1, dz. nr 3938/48.
   95. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Jabłońskiego 12/1, dz. nr 269/40, 1067/1.
   96. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Myśliwskiej 66, dz. nr 1242/3.
   97. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niedziałkowskiego 66/1, dz. nr 2756/61.
   98. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 24/7, dz. nr 929/35.
   99. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Walerego Łukasińskiego 10, dz. nr 2970/149.
   100. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Władysława Andersa 52/2, dz. nr 1050/1.
   101. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. Władysława Opolczyka 19/1, dz. nr 3694/50.
   102. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. dr Bolesława Różańskiego 32/3, dz. nr 4674/52.
   103. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reform Rolnych 10/8, dz. nr 4608/55.
   104. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. ks. Jerzego Badestinusa 4/2, dz. nr 537/154.
   105. Informacja o dokonaniu głoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cieszyńskiej 8/2, dz. nr 5485/45.
   106. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania instalacji gazowej gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. ks. Jerzego Badestinusa 57a, dz. nr 822/151.
   107. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. De Gaulle'a 134/1, dz. nr 2864/123.
   108. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy i rozbudowy instalacji wewnętrznej gazy w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Turystycznej 11/2, dz. nr 1201/80.
   109. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Franciszka Zembali 8/4, dz. nr 1539/180.
   110. Informacja o dokonaniu zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morawskiego 18/7, dz. nr 4616/47.
   111. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wolności 128/1, dz. nr 7340/703, 7342/703.
   112. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łokietka 2/4, dz. nr 4765/52.
   113. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalowania wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Galla 1/3, dz. nr 1374/27.
   114. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zamenhofa 13/1, dz. nr 1114/57.
   115. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 38c, dz. nr 3955/166.
   116. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 367/15, dz. nr 3020/9.
   117. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 367/14, dz. nr 3020/9.
   118. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 367/13, dz. nr 3020/9.
   119. Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. W. Sikorskiego 62/5, dz. nr 4071/142.
   120. Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bytomskiej 73/5, dz. nr 1179/100.
   121. Obwieszczenie
   122. Obwieszczenie
   123. Obwieszczenie
   124. Obwieszczenie
   125. Zawiadomienie
   126. Obwieszczenie
   127. Obwieszczenie
   128. Obwieszczenie
  273. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne
  274. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg, wniosków i petycji
  275. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  276. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  277. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.
  278. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  279. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/685/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
  280. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 25 kwietnia 2023 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/798/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  281. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.
  282. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/270/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu.
  283. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 12 kwietnia 2023 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze.
  284. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Zabrze na lata 2023-2032 oraz ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji wyżej wymienionej uchwały.
  285. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu.
  286. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.
  287. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu.
  288. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych.
  289. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 30 listopada 2022 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze
  290. Konsultacje społeczne w związku z Uchwałą Nr LVII/821/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 r.
  291. Ogłoszenie z dnia 4 listopada 2022 r. Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze.
  292. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 28.09.2022 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze.
  293. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  294. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6.
  295. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 8 sierpnia 2022 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2022/2023.
  296. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 8 sierpnia 2022 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  297. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 7 czerwca 2022 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  298. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 7 czerwca 2022 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  299. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 7 czerwca 2022 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  300. Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Zabrze - etap II.
  301. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze na lata 2022-2032 oraz ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji od dnia 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.
  302. Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Zabrze - etap I.
  303. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/26/16 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych.
  304. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
  305. Ogłoszenie z 30 listopada 2021 r. Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/572/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022 oraz ww. projekt uchwały.
  306. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  307. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem nowego Programu Rewitalizacji.
  308. Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  309. Drugie ogłoszenie z 13 lipca 2021 r. Prezydenta Miasta Zabrze i drugi projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  310. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 13 lipca 2021 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  311. Ogłoszenie z 21 czerwca 2021 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022.
  312. Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu.
  313. Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10.
  314. Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
  315. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. projektu pn.: "Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door to door".
  316. Ogłoszenie z dnia 24.07.2020 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2020/2021.
  317. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  318. Ogłoszenie z dnia 30.04.2020 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w których jest realizowany obowiązek szkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
  319. Ogłoszenie z dnia 30.01.2020 r. Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020.
  320. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze, dotyczy konsultacji projektów uchwał: - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  321. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych projektów uchwał: - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu", - w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu.
  322. Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
  323. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.08.2019 r. i projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Zabrze.
  324. Ogłoszenie z dnia 08.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu oraz projekt ww. uchwały.
  325. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.08.2019 r. o konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zabrzu oraz statutu, w sprawie utworzenia 10 placówek opiekuńczo - wychowawczych w Zabrzu oraz statutów tychże Placówek, w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu oraz statutu.
  326. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 02.08.2019 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09/Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość orz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia" w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  327. Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  328. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 02.08.2019 r. i projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  329. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmian w Statutcie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Prezydent Miasta Zabrze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, które odbędą się w dniach od 8 lipca 2019 roku do 22 lipca 2019 roku. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość wyrażania opinii i uwag na temat projektu Statutu. Opinie i uwagi prosimy przesyłać do dnia 22 lipca 2019 roku do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl.
  330. Ogłoszenie z dnia 31.07.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu oraz projekt ww. uchwały.
  331. Ogłoszenia z dnia 21.06.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
  332. Ogłoszenie z dnia 21.06.2019 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/696/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
  333. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.10.2018 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/644/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, zmienionej Uchwałą Nr LVI/669/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
  334. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23 lipca 2018 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
  335. Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty w prowadzonych przez Miasto Zabrze publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
  336. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23.04.2018 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/644/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
  337. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.01.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: Projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
  338. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.01.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: Projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie projektu zmian w statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
  339. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 08.11.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/316/12/RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10
  340. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.11.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/317/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6
  341. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 03.11.2017r. - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Zabrze.
  342. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie uchwalenia Rocznego Planu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok
  343. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 12.07.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia" w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  344. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XVI/165/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 października 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze.
  345. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie konsultacji projektu uchwały: 1. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu (nadanie nowej treści statutu związane jest z dostosowaniem statutu Domu Dziecka w Zabrzu do obowiązujacych przepisów prawa).
  346. Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze.
  347. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  348. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  349. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.11.2016 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
  350. Ogłoszenie w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 3. Uwagi dot. przedmiotu konsultacji można zgłaszać do dnia 30.09.2016 r. włącznie w formie pisemnej: - mailowo - pod adresem copzabrze@gmail.com, lub - bezpośrednio w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4. Decyduje data wpłynięcia pisma. Uwagi powinny zawierać nazwę organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela zgłaszającego uwagi, wskazanie obszaru, którego dotyczy uwaga (paragraf, ustęp, punkt, tiret) oraz proponowaną zmianę. 4. Wszelkich wyjaśnień dot. niniejszych konsultacji udziela Piotr Litaniuk i Kornelia Zakowicz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. K. Brodzińskiego 4.
  351. Ogłoszenie o konsultacji projektów uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  352. Projekty uchwał: - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obwieszczonego uchwałą Rady Miasta Nr LIV/809/14 z dnia 7 lipca 2014 r., - w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z ogłoszeniem z dnia 27.04.2016 r.
  353. Ogłoszenie o konsultacji projektów uchwał: w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych" oraz w sprawie nadaniu statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych.
  354. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. Projekt 1.0. Dodatkowo załączone pliki: 1. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023" - PROJEKT 1.0. wraz z załączonymi Kartami Projektów LPR 2. „Załącznik nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 - Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów rozwojowych polityki spójności i perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020- jako diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Zabrze". 3. „Załącznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 - Ankietka -Rewitalizacja Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023". 4. Formularz Zgłaszania Uwag.
  355. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  356. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogródki Działkowe - ROD), wykorzystowanych jedynie przez część roku.
  357. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  358. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze.
  359. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.03.2016 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/603/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 r.
  360. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.03.2016 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr VIII/73/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 r.
  361. Ogłoszenie w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Zabrze na lata 2016-2020.
  362. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.01.2016 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum ogólnodostępnego, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  363. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.01.2016 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  364. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.11.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum ogólnodostępnego, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  365. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.11.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  366. Prezydent Miasta Zabrze informuje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmian uchwały Rady Mijeskiej w Zabrzu nr XX/264/12 z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  367. e- Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+. Dokument stanowi kontynuację realizacji zapisów Programu E-Zabrze wprowadzonych w życie w dniu 14 grudnia 2009 r. dokumentem „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze". Niniejszy dokument został przebudowany w oparciu o przeprowadzoną w 2015 roku inwentaryzację zasobów IT Gminy Zabrze.
  368. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.10.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
  369. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek.
  370. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Dni Organizacji Pozarządowych" złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  371. Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji.
  372. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25.05.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.
  373. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.05.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r.
  374. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.05.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  375. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.05.2015 r. dot. projektów uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; 3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  376. Projekt Uchwały w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  377. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. i projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonej przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący.
  378. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.03.2015 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  379. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.03.2015 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu
  380. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.01.2015 r. oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  381. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.01.2015 r. oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  382. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20.01.2015 r. oraz projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  383. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14.01.2015 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu.
  384. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15.12.2014 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze.
  385. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.10.2014 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze: 1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
  386. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23.09.2014 r. oraz projekty uchwał Rady Miasta Zabrze w sprawie: 1) nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu 2) przekształcenia Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuncvzo Wychowawczych w Zabrzu.
  387. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.09.2014 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany uchwały nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.12.2011 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  388. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.09.2014 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów.
  389. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.09.2014 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze.
  390. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27.08.2014 r. oraz projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia" w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze w dniu 02.09.2014 r.
  391. Ogłoszenie w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
  392. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.
  393. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  394. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.04.2014 r. i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  395. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 24.03.2014 r. wraz z projektem uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu.
  396. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. projektu uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2014.
  397. Ogłoszenie w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 3. Uwagi dot. przedmiotu konsultacji można zgłaszać do dnia 13.09.2013 r. włącznie w formie pisemnej: - mailowo - pod adresem copzabrze@gmail.com, lub - bezpośrednio w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4. Uwagi powinny zawierać nazwę organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela zgłaszającego uwagi, wskazanie obszaru, którego dotyczy uwaga (paragraf, ustęp, punkt) oraz proponowaną zmianę. 4. Wszelkich wyjaśnień dot. niniejszych konsultacji udziela Pan Andrzej Wronka w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4. 5. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane najpóźniej dnia 17.09.2013 r. na stronie http://www.copzabrze.pl
  398. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dotyczącego konsultacji społecznych dwóch projektów uchwał wraz z uchwałami: 1. W sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu; 2. W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku miejskim w Zabrzu.
  399. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20.05.2013 r. i projekty uchwał Rady Miasta Zabrze: 1. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, 2. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  400. Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej(ych) podmiotu(ów), o którym(ych) mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), realizacji zadania publicznego: Zachowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Śląska - Wydanie drukiem publikacji historycznej "Ewangelicy w Zabrzu".
  401. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 23.04.2013 r. wraz z projektem uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/516/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia" w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  402. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz projektami uchwał w sprawie: 1) Zmiany uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2) Zmiany uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.
  403. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2013 r.
  404. Projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  405. Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego, którego organizatorem jest Miasta Zabrze i Województwo Śląskie.
  406. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
  407. Wynik konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczącego projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
  408. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz z projektem uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
  409. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełaniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zabrze.
  410. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz z projektem uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkalnych.
  411. Wynik konsultacji oraz stanowiska Prezydenta Miasta Zabrze dotyczącego projektów uchwał w sprawie: - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze, - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, - terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  412. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji i projektu uchwały Rady Miasta.
  413. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz projektami uchwał w sprawie: 1. Projekt uchwału w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu. 2. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu.
  414. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz z projektem uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  415. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze wraz projektami uchwał w sprawie: 1. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. 3. Określenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  416. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektów uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  417. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze oraz projekty uchwał Rady Miasta w Zabrzu w sprawie wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  418. Ogłoszenie dot. konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
  419. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu dot. Uchwały Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  420. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji niżej wymienionych projektów uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu: 1.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12. 2.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12. 3.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118. 4.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58. 5.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26. 6.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58. 7.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul. Piłsudskiego 58. 8.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2. 9.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43. 10.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta 1. 11.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4. 12.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, ul. Chopina 26. 13.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11.
  421. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  422. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
  423. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie: XII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2 oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego o nazwie: XIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43.
  424. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 44 w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 35 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
  425. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami.
  426. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie: XII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2 oraz w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego o nazwie: XIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43.
  427. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze, z późniejszymi zmianami.
  428. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
  429. Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
  430. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze.
  431. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektów uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.
  432. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze.
  433. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. konsultacji projektów uchwał: 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  434. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu na dzień 08.11.2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
  435. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu na dzień 08.11.2010 r. w sprawie uchwalenia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
  436. Konsultacje społeczne w związku z Uchwałą Nr LVII/821/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 r.
  437. Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Zabrze- etap II.
  438. Konsultacje w formie budżetu obywatelskiego - IX edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  439. Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Zabrze - etap I.
  440. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem nowego Programu Rewitalizacji.
  441. Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie projektów statutów dzielnic: Centrum Południe, Zaborze Północ oraz projektu utworzenia nowej jednostki pomocniczej miasta - dzielnicy Śródmieście. Prezydent Miasta Zabrze, na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze, zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic: Centrum Południe, Zaborze Północ oraz projektu utworzenia nowej jednostki pomocniczej miasta - dzielnicy Śródmieście. Konsultacje odbędą się od 23 września 2021 roku do 6 października 2021 roku. W ramach konsultacji mieszkańcy Zabrza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat ww. projektów. Opinie i uwagi prosimy składać na piśmie do 6 października 2021 roku (zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu: ul. Powstańców Śl. 5-7 lub przesyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
  442. Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie projektów utworzenia nowych jednostek pomocniczych w mieście. Prezydent Miasta Zabrze, na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze, zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie projektów utworzenia nowych jednostek pomocniczych w mieście: dzielnicy Śródmieście, dzielnicy Poremba oraz dzielnicy Skłodowskiej-Curie. Konsultacje odbędą się od 31 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku. W ramach konsultacji mieszkańcy Zabrza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat ww. projektów. Opinie i uwagi prosimy składać na piśmie do 25 czerwca 2021 roku (zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu: ul. Powstańców Śl. 5-7 lub przesyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
  443. Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie projektów statutów dzielnic. Prezydent Miasta Zabrze, na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze, zaprasza do udziału w konsultacjach w sprawie projektów statutów dzielnic w mieście. Konsultacje odbędą się od 31 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku. W ramach konsultacji mieszkańcy Zabrza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat projektów statutów dzielnic w mieście. Opinie i uwagi prosimy składać na piśmie do 25 czerwca 2021 roku (zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu: ul. Powstańców Śl. 5-7 lub przesyłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
  444. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Statutu Miasta Zabrze Prezydent Miasta Zabrze, na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta Zabrze, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Statutu Miasta Zabrze. Konsultacje odbędą się w dniach od 8 stycznia 2019 roku do 22 stycznia 2019 roku. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość wyrażania opinii i uwag na temat projektu Statutu Miasta Zabrze. Opinie i uwagi prosimy przesyłać do dnia 22 stycznia 2019 roku do Biura Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
  445. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Statutu Miasta Zabrze Prezydent Miasta Zabrze, na wniosek Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Miasta Zabrze, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Statutu Miasta Zabrze. Konsultacje odbędą się w dniach od 20 września 2018 roku do 4 października 2018 roku. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość wyrażania opinii i uwag na temat projektu Statutu Miasta Zabrze. Opinie i uwagi prosimy przesyłać do dnia 4 października 2018 roku do Biura Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej: sekretariat_brm@um.zabrze.pl.
  446. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu pn. „Strategia Tworzenia Ekosystemu Startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych” Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Strategii Tworzenia Ekosystemu Startupów w Zabrzu z obszarów medycyny i pokrewnych”. Konsultacje odbędą się w dniach od 16 lipca do 07 sierpnia 2018 r. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu przedmiotowego dokumentu. Wypełnione formularze prosimy przesyłać do godziny 15:00 dnia 07 sierpnia 2018 roku do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej: sekretariat_sr@um.zabrze.pl.
  447. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta - Zabrze 2030 Prezydent Miasta Zabrze, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Zabrze 2030, trwających od 14 maja do 4 czerwca br. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta - Zabrze 2030. Wypełnione formularze prosimy przesyłać do 4 czerwca do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej sekretariat_sr@um.zabrze.pl
  448. Zarządzenie Nr 277/WKS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zabrze, w sprawie wejścia Miasta Zabrze w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730).
  449. Zarządzenie Nr 1083/BRM/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie projektów statutów dzielnic w Zabrzu.
  450. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. Projekt 1.0. Dodatkowo załączone pliki: 1. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023" - PROJEKT 1.0. wraz z załączonymi Kartami Projektów LPR 2. „Załącznik nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 - Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 w kontekście priorytetów rozwojowych polityki spójności i perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020- jako diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Zabrze". 3. „Załącznik nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 - Ankietka -Rewitalizacja Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023". 4. Formularz Zgłaszania Uwag.
  451. W związku ze stworzeniem Projektu Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2016 -2020, podaje się do konsultacji społecznej na 14 dni, tj. od 15.03.2016r. do 29.03.2016r. Wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać pod adresem mailowym: zcrp@um.zabrze.pl z tytułem "LPRP - konsultacje społeczne".
  452. Informacje na temat konsultacji społecznych projektów statutów dzielnic w Zabrzu.
  453. INFORMACJE OGÓLNE DOT. PETYCJI
  454. Petycja w sprawie zbycia akcji spółki. 8/2023
  455. Petycja w sprawie cyberbezpieczeństwa. 7/2023
  456. Petycja w sprawie drzewostanu. 6/2023
  457. Petycja o obniżenie wysokości nowej stawki za odbiór odpadów komunalnych. 5/2023
  458. Petycja o obniżenie nowej stawki za odbiór odpadów komunalnych. 4/2023
  459. Petycja w sprawie nadania rondu przy ul. Wolności 510 imienia M. Hagera. 3/2023
  460. Petycja w sprawie podjęcia przez radę Miasta wyrażenia sprzeciwu wobec hańbienia Rzeczypospolitej. 2/2023
  461. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. 1/2023.
  462. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w 2022 r.
  463. Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 5/2022
  464. Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej. 4/2022.
  465. Petycja w sprawie przywrócenia znaku D-40 na osiedlu Bellestrema. 3/2022.
  466. Petycja dotycząca wzrostu użytkowania rębnego w Planie Urządzania Lasu. 2/2022.
  467. Petycja dotycząca wzrostu użytkowania rębnego w Planie Urządzania Lasu. 1/2022
  468. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w 2021 r.
  469. Petycja w sprawie wydania zakazu stosowania izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania "maseczek ochronnych" oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. 17/2021
  470. Petycja w sprawie tzw. skweru przy ul. Roosevelta 22. 16/2021.
  471. Petycja w sprawie kwestii edukacyjnej w zakresie Covid-19 oraz przyjęcia przez Radę Miasta proponowanej uchwały. 15/2021.
  472. Petycja w sprawie zamontowania progów zwalniających na ul. B. Głowackiego, J. Lelewela. 14/2021
  473. Petycja w sprawie zobowiązania się Rady Miasta Zabrze do pierwszeństwa kandydaturom zasłużonych kobiet w toku nadawania nowych ulic, placów oraz skwerów. 13/2021
  474. Petycja w sprawie wydania przez Radę Miasta Zabrze opinii w zakresie przeprowadzenia referendum ludowego. 12/2021.
  475. Petycja w sprawie inicjatywy uchwałodawczej i uzupełnienia najbliższej sesji Rady Gminy o punkt dotyczący przyjęcia załączonej uchwały solidarności z osobami LGBT+. 11/2021
  476. Petycja w sprawie nadania skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Cassino i 3 Maja nazwy "Praw Kobiet". 10/2021
  477. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 9/2021
  478. Petycja w sprawie uratowania przed rozbiórką kolei piaskowej w Zabrzu wraz z unikatowym mostem "Wojciech". 8/2021
  479. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 7/2021
  480. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 6/2021
  481. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 5/2021
  482. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 4/2021
  483. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 3/2021
  484. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 2/2021
  485. Petycja w sprawie uratowania przed rozbiórką kolei piaskowej w Zabrzu wraz z unikatowym mostem „Wojciech”. 1/2021
  486. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w 2020 r.
  487. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 7/2020
  488. Petycja w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 6/2020
  489. Petycja Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach ws. dezynfekcji w gminach. 5/2020
  490. Petycja w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej - jednej z ulic (plac, rondo) położonych na terenie Gminy Zabrze imienia niedawno zmarłego założyciela "Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego. 4/2020
  491. Petycja ws. nagrywania i udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zabrzu i Biuletynie Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń, wszystkich Komisji Rady Miasta Zabrze. 3/2020
  492. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Zabrze uchwały w sprawie przyjęcia "Samorządowej Karty Praw Rodzin" jako wyrazu ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przez demoralizacją. 2/2020
  493. Petycja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego). 1/2020
  494. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w 2019 roku.
  495. Petycja wniesiona do Urzędu Miejskiego dnia 30.07.2019 r. ws. wdrożenia w Urzędzie "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów". 3/2019
  496. Petycja mieszkańców budynków położonych przy ul. św. Wawrzyńca w Zabrzu dotycząca kompleksowego remontu ulicy św. Wawrzyńca. 2/2019
  497. Petycja Pana Mirosława Kręciała w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe.
  498. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku.
  499. Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o.dotycząca Inicjatywy - Dbajmy o najmłodszych - Zdrowa woda dla każdego ucznia. 2/2018
  500. Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca V edycji Programu "Wzorowa Łazienka" 1/2018.
  501. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.
  502. Petycja Szulc-Efekt sp. zo.o. oraz GPD Agency Sp. zo.o. Sp. k. dotycząca przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "podwórko Talentów Nivea"-edycja 2017. 1/2017
  503. Petycja Szulc-Efekt sp. zo.o. dotycząca IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka" 2/2017
  504. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.
  505. Petycja Pana Sebastiana Rochowskiego dot. zwrócenia szczególnej uwagi na problemy osób, które powracają do aktywności zawodowej i społecznej po doświadczeniach z depresją. 1/2016
  506. Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku.
  507. Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" Sp.k. dotyczącej żądania wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. 1/2015
  508. Kontrole
   1. Protokół z kontroli Nr P-19/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 w Zabrzu, przy ul. Wiktora Brysza 4.
   2. Protokół z kontroli Nr P-20/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 45 w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 7.
   3. Protokół z kontroli Nr N-2/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 38 w Zabrzu przy ul. Ludwika Zamenhofa 4a.
   4. Protokół z kontroli P-16/2023 przeprowadzonej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 60.
   5. Protokół z kontroli P-18/2023 przeprowadzonej w Muzeum Miejskim w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6.
   6. Protokół z kontroli P-15/2023 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ul. Matejki 62.
   7. Protokół z kontroli Nr N-1/2023 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzy przy ul. 3 Maja 91a.
   8. Protokół z kontroli Nr P-14/2023 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. 3 Maja 16.
   9. Protokół z kontroli Nr P-11/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24 w Zabrzu przy ul. św. Wawrzyńca 49.
   10. Protokół z kontroli Nr P-13/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 29 w Zabrzu, przy ul. I. J. Paderewskiego 53.
   11. Protokół z kontroli Nr P-12/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 33 w Zabrzu przy ul. Jana III Sobieskiego 3b.
   12. Protokół z kontroli N-5/2022 przeprowadzonej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Georgiusa Agricoli 2.
   13. Protokół z kontroli Nr P-10/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu przy ul. M. Niedziałkowskiego 35.
   14. Protokół z kontroli Nr P-9/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 27 w Zabrzu, przy ul. św. Wojciecha 4a.
   15. Protokół z kontroli Nr P-8/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 25 w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 33.
   16. Protokół z kontroli Nr P-7/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 23 w Zabrzu, przy ul. P. Ślęczka 9.
   17. Protokół z kontroli Nr P-6/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 20 w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 89a.
   18. Protokół z kontroli Nr P-5/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 19 w Zabrzu, ul. M. Konopnickiej 1.
   19. Protokół z kontroli Nr P-4/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 14 w Zabrzu ul. ks. P. Ściegiennego 1.
   20. Protokół z kontroli Nr P-3/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 11 w Zabrzu, ul. A. Fredry 21.
   21. Protokół z kontroli Nr P-2/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 12 w Zabrzu, ul. św. Urbana 2b.
   22. Protokół z kontroli Nr P-1/2023 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 1 w Zabrzu ul. Wł. Reymonta 52.
   23. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-22/2022 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu, ul. ks. A. Korczoka 98.
   24. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-20/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 16 w Zabrzu, ul. ks. A. Korczoka 96.
   25. Protokół z kontroli Nr P-21/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 9 w Zabrzu ul. Jana Matejki 64.
   26. Protokół z kontroli Nr P-19/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29.
   27. Protokół z kontroli Nr P-17/2022 przeprowadzonej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Zabrzu przy ul. Gen. Andersa 64.
   28. Protokół z kontroli nr P-18/2022 przeprowadzonej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu ul. H. Sienkiewicza 33.
   29. Protokół z kontroli P-15/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37.
   30. Protokół z kontroli Nr P-13/2022 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu, przy ul. Jaskółczej 11.
   31. Protokół z kontroli Nr P-16/2022 przeprowadzonej w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu, ul. Plac Hutniczy 8.
   32. Protokół z kontroli Nr P-14/2022 przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 32.
   33. Protokół z kontroli Nr P-11/2022 przepro-wadzonej w Straży Miejskiej w Zabrzu, ul. Stalmacha 9.
   34. Protokół z kontroli Nr P-12/2022 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu, ul. Brysza 3.
   35. Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego nr N-6/2022 przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej „Górnik Zabrze” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 11/10.
   36. Protokół z kontroli kompleksowej Nr N-3/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 w Zabrzu, ul. św. Jana 8.
   37. Protokół z kontroli kompleksowej Nr N-4/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 8 w Zabrzu, ul. Filipiny Płaskowickiej 3.
   38. Protokół z kontroli kompleksowej Nr N-1/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 6 w Zabrzu, ul. dr H. Jordana 59.
   39. Protokół z Kontroli Nr N-2/2022 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 7 w Zabrzu, ul. Wolności 215a.
   40. Protokół z kontroli problemowej P-10/2022 przeprowadzonej w Teatrze Nowym w Zabrzu przy pl. Teatralnym 1.
   41. Protokół z kontroli P-8/2022 przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Andersa 54.
   42. Protokół z kontroli problemowej Nr P-9/2022 przeprowadzonej w Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu, ul. gen. Ch. de Gaulle'a 17.
   43. Protokół z kontroli problemowej Nr P-7/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13.
   44. Protokół z kontroli problemowej Nr P-6/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu, ul. K.Sitki 55.
   45. Protokół z kontroli problemowej P-5/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58.
   46. Protokół z kontroli problemowa nr P-2/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu przy ul. F. Płaskowickiej 2.
   47. Protokół z kontroli problemowej Nr P-4/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu, ul. Fr. Chopina 26.
   48. Protokół z kontroli problemowej Nr P-3/2022 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu, ul. 3 Maja 118.
   49. Protokół z kontroli problemowej Nr P-1/2022 przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95.
   50. Protokół z kontroli problemowej Nr N-13/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. H.Sienkiewicza 43.
   51. Protokół z kontroli problemowej Nr N-12/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 20 w Zabrzu, ul. J. Kasprowicza 7.
   52. Protokół z kontroli problemowej N-10/2021 przeprowadzonej w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 58.
   53. Protokół z kontroli problemowej N-11/2021 przeprowadzonej w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 8.
   54. Protokół z kontroli problemowej P-17/2021 przeprowadzonej w Muzeum Miejskim w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6.
   55. Protokół z Kontroli Nr P-18/2021 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16.
   56. Protokół z kontroli problemowej nr P-19/2021 przeprowadzonej w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu ul. Plac Hutniczy 6.
   57. Protokół z kontroli problemowej P-15/2021 przeprowadzonej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu przy ul. Jordana 2/11.
   58. Protokół z kontroli problemowej nr P-14/2021 przeprowadzonej w SP ZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu ul. 3 Maja 10.
   59. Protokół z kontroli Nr P-16/2021 przeprowadzonej w Jednostce Obsługi Nieruchomości w Zabrzu, pl. Warszawski 10.
   60. Protokół z kontroli P-12/2021 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ul. Matejki 62.
   61. Protokół z kontroli Nr P-11/2021 przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu przy pl. Krakowskim 9.
   62. Protokół z kontroli P-13/2021 przeprowadzonej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 60.
   63. Protokół z kontroli N-8/2021 przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11.
   64. Protokół z Kontroli Nr N-9/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4.
   65. Protokół z kontroli Nr N-7/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1.
   66. Protokół z Kontroli Nr N-6/2021 przeprowadzonej w Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12
   67. Protokół z kontroli problemowej Nr N-5/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7.
   68. Protokół z kontroli problemowej N-4/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu przy ul. Gwareckiej 15.
   69. Protokół z kontroli Nr N-3/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Zabrzu, ul. J. Badestinusa 30.
   70. Protokół z kontroli problemowej Nr N-1/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 74.
   71. Protokół z kontroli problemowej Nr P-10/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 43 w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 25.
   72. Protokół kontroli problemowej Nr P-9/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Ko­pernika (SP-42) w Zabrzu, przy ul. J. Gagarina 2.
   73. Protokół z kontroli N-2/2021 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu przy ul. Dalekiej 2.
   74. Protokół z kontroli problemowej Nr P-8/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 w Zabrzu, przy ul. Konopnickiej 3.
   75. Protokół z kontroli nr P 7/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Zabrzu, ul. Bytomska 94.
   76. Protokół z kontroli problemowej Nr P-6/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu przy ul. M. Wolskiego 10.
   77. Protokół z kontroli problemowej Nr P-5/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu, ul. ks. K. Damrota 33.
   78. Protokół z kontroli problemowej nr P-4/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu przy pl. Warszawskim 6.
   79. Protokół z kontroli nr P3/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu, ul. L.Zamenhofa 56.
   80. Protokół z kontroli problemowej Nr P-2/2021 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 31 w Zabrzu przy ul. H. Jordana 7.
   81. Kontrola problemowa Nr P-1/2021 przeprowadzana w Szkole Podstawowej Nr 30 w Zabrzu, ul. L. Wawrzyńskiej 11.
   82. Protokół z kontroli problemowej Nr N-11/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 29 w Zabrzu przy ul. Budowlanej 26.
   83. Protokół z kontroli problemowej Nr N-9/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 26 w Zabrzu przy ul. S.Ogórka 9.
   84. Protokół z kontroli nr N-10/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. B.Kosmowskiej 43.
   85. Protokół z kontroli Nr N-8/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 23 w Zabrzu, ul. J.H. Pestalozziego 16.
   86. Protokół z kontroli problemowej N-7/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 85-87.
   87. Protokół z kontroli problemowej nr N-6/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 21 w Zabrzu ul. Bytomska 26.
   88. Protokół z kontroli problemowej Nr N-4/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 25 im. Jana Pawła II z siedzibą w Zabrzu przy ul. T. Kotarbińskiego 18.
   89. Protokół z kontroli Nr N-5/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Zabrzu przy ul. Zamkowej 2.
   90. Protokół z kontroli problemowej N-3/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza nr 14 w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10.
   91. Protokół kontroli problemowej Nr N-2/2020 przeprowadzonej w ZSO-14 w Zabrzu z siedzibą przy ul. ks. A. Korczoka 98.
   92. Protokół z kontroli problemowej Nr N-1/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Zabrzu ul. J.Wajdy 7.
   93. Protokół z kontroli problemowej Nr P-18/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zabrzu przy ul. Pokoju 41.
   94. Protokół z kontroli problemowej Nr P-20/2020 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 18 im. Karolinki w Zabrzu przy ul. Antoniego Rolnika 33.
   95. Protokół z kontroli problemowej Nr P-18/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. W. Karczewskiego 10 w Zabrzu.
   96. Protokół z kontroli problemowej nr P-17/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 16 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lompy 78.
   97. Protokół z kontroli problemowej nr P-19/2020 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 A.
   98. Protokół z kontroli problemowej nr P-21/2020 przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 10.
   99. Protokół z kontroli problemowej nr P-14/2020 w Szkole Podstawowej Nr 15 w Zabrzu im. Ks. J. Dzierżona przy ul. Czołgistów 1.
   100. Protokół kontroli Nr P-15/2020 przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym "Spartakus Zabrze" w Zabrzu z siedzibą przy ul. Olchowej 2.
   101. Protokół z kontroli Nr P-10/2020 przeprowadzonej w Klubie Sportowym MOSiR Stal Zabrze z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 2B.
   102. Protokół z kontroli Nr P-13/2020 przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym "31 Rokitnica" z siedzibą w Zabrzu ul. Jordana 7.
   103. Protokół z kontroli Nr P-11/2020 przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Volleyball MOSiR Zabrze z siedzibą w Zabrzu ul. J.Matejki 6.
   104. Protokół z kontroli Nr P-12/2020 przeprowadzonej w Klubie Sportowym Zabrze-Grzybowice z siedzibą w Zabrzu, ul. Traktorzystów 1.
   105. Protokół z kontroli P-8/2020 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu przy ul. Klonowej 23.
   106. Protokół z kontroli Nr P-9/2020 przeprowadzonej w Klubie Sportowym Piast Pawłów z siedzibą w Zabrzu ul. Łaskiego 26.
   107. Protokół z kontroli Nr P-6/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Sportowa 5 w Zabrze.
   108. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-7/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4.
   109. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2020 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zabrzu, ul. W. Pileckiego 2.
   110. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-4/2020 przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu przy ul. Wolności 323.
   111. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-3/2020 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 49 w Zabrzu przy ul. Sportowej 42.
   112. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-2/2020 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 43 w Zabrzu, ul. Klonowa 2.
   113. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-1/2020 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 47 w Zabrzu, ul. Kalinowa 9 a.
   114. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-26/2019 przeprowadzonej w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13a.
   115. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-25/2019 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a.
   116. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-23/2019 przeprowadzonej w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu ul. 3 Maja 16.
   117. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-24/2019 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 3 przy ul. Opolskiej Nr 29.
   118. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-22/2019 przeprowadzonej w Domu Muzyki i Tańca przy ul. Gen. de Gaulle'a 17 w Zabrzu.
   119. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-21/2019 przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu ul. Tarnopolska 50.
   120. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-20/2019 przeprowadzonej w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji w Zabrzu, al. Korfantego 18.
   121. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-19/2019 przeprowadzonej w Filharmonii Zabrzańskiej przy ul. Park Hutniczy 7 w Zabrzu.
   122. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-17/2019 przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12.
   123. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-15/2019 przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu.
   124. Protokół z kontroli Nr P-18/2019 przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym Zabrze - Kończyce z siedzibą w Zabrzu ul. Karłowicza 10.
   125. Protokół z kontroli Nr P-16/2019 przeprowadzonej w Klubie Sportowym "Mostostal Zabrze Holding S.A." z siedzibą w Zabrzu ul. Piłsudskiego 83.
   126. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-11/2019 przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu przy ul. ks. Józefa Londzina 3.
   127. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-9/2019 przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu ul. Wolności 94.
   128. Protokół z kontroli Nr P-14/2019 przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej "Pogoń 1945" Zabrze z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 406.
   129. Protokół z Kontroli Nr P-12/2019 przeprowadzonej w Szkolnym Klubie Sportowym "Gwarek" z siedzibą przy ul. 1 Maja 12 w Zabrzu.
   130. Protokół z kontroli planowej problemowej Nr P-13/2019 przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Wspierania Sportu Młodzieżowego „PROMOTOR” z siedzibą w Zabrzu przy ul. J. Matejki 6.
   131. Protokół z Kontroli kompleksowej Nr P10/2019 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 38 przy ul. L. Zamenhofa 4a w Zabrzu.
   132. Protokół z kontroli problemowej Nr P-8/2019 sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2018 roku przeprowadzonej w wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych.
   133. Raport z Kontroli problemowej Nr P-7/2019 przeprowadzonej medotą ankietową w pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Zabrze.
   134. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2019 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Kasprowicza 7.
   135. Raport z Kontroli problemowej Nr P-6/2019 przeprowadzonej metodą ankietową w Miejskich Zakładach Opieki Zdrowotnej.
   136. Raport z Kontroli Nr P-4/2019 przeprowadzonej metodą ankietową w Miejskich Instytucjach Kultury.
   137. Raport z Kontroli problemowej Nr P-26/2018 przeprowadzonej w oświatowych jednostkach organizacyjnych.
   138. Protokoł z kontroli kompleksowej nr P-3/2019 w Przedszkolu nr 45 w Zabrzu.
   139. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-2/2019 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 19, ul. M. Konopnickiej 1.
   140. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-1/2019 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 33, ul. Jana III Sobieskiego 3b.
   141. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-27/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 35, ul. Chopina 26.
   142. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-25/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 39, ul. Księcia Henryka Pobożnego 5.
   143. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-24/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 46 w Zabrzu, ul. Pokoju 37.
   144. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-23/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 36 w Zabrzu, ul. J. Heweliusza 36.
   145. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-22 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi, ul. T. Kotarbińskiego 16.
   146. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-20/2018 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 "Centrum Edukacji Twórczej", Zabrze ul. Korczoka 98.
   147. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-19/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 27, ul. św. Wojciecha 4a.
   148. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-21/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 29 w Zabrzu.
   149. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-18/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 41, Zabrze ul. Nyska 21.
   150. Protokół z kontroli Nr P-17/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 34 z Oddziałalmi Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. W. Brysza 4.
   151. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-16/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 28, ul. Niedziałkowskiego 35.
   152. Protokół z kontroli Nr P-15/2018 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu.
   153. Protokół z kontroli Nr P-14/2018 przeprowadzonej w Klubie Sportowym "Iskra" Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 392.
   154. Protokół z kontroli problemowej Nr P-13/2018 przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym Zaborze w Zabrzu, ul. Wyciska 5a.
   155. Protokół z kontroli Nr P-12/2018 przeprowadzonej w Grodzkim Szkolnym Związku Sportowym w Zabrzu, ul. Daleka 2.
   156. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-11/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 20 w Zabrzu.
   157. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-10/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 25 w Zabrzu.
   158. Protokół z Kontroli kompleksowej Nr P-9/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 23.
   159. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-8/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 14 w Zabrzu.
   160. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-7/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 12 w Zabrzu.
   161. Raport z kontroli problemowej Nr P-6/2018 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   162. Raport z kontroli problemowej Nr P-5/2018 miejskie zakłady opieki zdrowotnej Gminy Zabrze.
   163. Protokół z kontroli problemowej Nr P-4/2018 dotyczącej kontroli sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
   164. Raport z Kontroli problemowej Nr P-2/2018 miejskie instytucje kultury i instytucje artystyczne Miasta Zabrze.
   165. Raport z Kontroli problemowej Nr P-21/2017 - oświatowe jednostki organizacyjne.
   166. Protokół z kontroli problemowej Nr N-1/2018 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu.
   167. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-3/2018 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 11 w Zabrzu.
   168. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-1/2018 przeprowadzonej w Zespole Przedszkoli Nr 1, ul. św. Wawrzyńca 49.
   169. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-22/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 9, przy ul. Matejki 64.
   170. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-17/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 1 w Zabrzu.
   171. Sprawozdania Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r i za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
   172. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 16 w Zabrzu.
   173. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-19/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 7 w Zabrzu.
   174. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-20/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Płaskowickiej 3 w Zabrzu.
   175. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-18/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 6 w Zabrzu.
   176. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-16/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 przy ul. św. Jana 8 w Zabrzu.
   177. Protokoł z kontroli problemowej nieplanowej Nr N-1/2017 przeprowadzonej w Niepublicznym Jezykowo-Sportowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "MIRIADA" w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 12.
   178. Protokół z Kontroli problemowej Nr P 15/2017 z prawidłowości wykorzystania dotacji celowej w MKS Zabrze.
   179. Protokół z Planowej kontroli problemowej Nr P-14/2017 przeprowadzonej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
   180. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-13/2017 przeprowadzonej w Muzeum Miejskim w Zabrzu.
   181. Protokół z kontroli kompleksowej P-12/2017 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
   182. Protokół z kontroli problemowej Nr P-10/2017 z przeprowadzonej kontroli sprawozdań Rb-Z za I kwartał 2017 roku.
   183. Protokół z Kontroli Kompleksowej Nr P-11/2017 przeprowadzonej w MIejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. 3 Maja 16.
   184. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-9/2017 przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 32.
   185. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-7/2017 przeprowadzonej w Domu Dziecka w Zabrzu, ul. Park Hutniczy15.
   186. Protokół z kontroli problemowej Nr P-4/2017 przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu i wybranych jednostkach organizacyjnych.
   187. Raport z Kontroli Nr P-8/2017 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   188. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2017 przeprowadzonej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
   189. Raport z kontroli problemowej Nr P-6/2017 przeprowadzonej metodą ankietową w miejskich zakładach opieki zdrowotnej Gminy Zabrze.
   190. Raport z kontroli problemowej Nr P-3/2017 przeprowadzonej w samorządowych instytucjach kultury i instytucjach artystycznych, których organizatorem jest Miasto zabrze.
   191. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-2/2017 przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Zabrzu.
   192. Raport z kontroli problemowej Nr P-18/2016 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   193. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za 2016 rok.
   194. Protokół kontroli problemowej Nr P-19/2016 z przeprowadzonej kontroli sprawozdań Rb-Z za III kwartał 2016 r.
   195. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-17/2016 przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu.
   196. Protokół z Kontroli kompleksowej Nr P-16/2016 przeprowadzonej w Jednostce Gospodarki Nieruchomościami.
   197. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-15/2016 przeprowadzonej w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6.
   198. Protokół kontroli problemowej Nr P-14/2016 z przeprowadzonej kontroli sprawozdań Rb-Z za II kwartał 2016 r.
   199. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-13/2016 w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu.
   200. Protokół z kontroli problemowej P-12/2016 - merytoryczna kontrola jednostkowych sprawozdań Rb-Z jednostek budżetowych Miasta Zabrze.
   201. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-11/2016 przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.
   202. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-10/2016 Przeprowadzonej w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu.
   203. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-9/2016 przeprowadzonej w Teatrze Nowym, pl. Teatralny 1.
   204. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-8/2016 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu.
   205. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-5/2016 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 17.
   206. Raport z kontroli problemowej Nr P-7/2016 przeprowadzonej metodą ankietową w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   207. Raport z kontroli problemowej Nr P-9/2015 przeprowadzonej w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   208. Protokół kontroli kompleksowej Nr 4/2016 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Zabrzu, ul. Gen. Wł. Andersa 64.
   209. Raport z Kontroli problemowej Nr P-6/2016 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej Gminy Zabrze.
   210. Raport z kontroli problemowej Nr P-3/2016 przeprowadzonej metoda ankietową w Instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   211. Protokół z kontroli Nr P-1/2016 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 23 w Zabrzu.
   212. Protokół kontroli Nr P-2/2016 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu, ul. Szenwalda 2.
   213. Protokół kontroli Nr P-11/2015 przeprowadzonej w ZSO Nr 11.
   214. Protokół z doraźnej kontroli problemowej Nr N-2/2015 przeprowadzonej w Zabrzańskim Kompleksie Rekreacji w Zabrzu.
   215. Protokół kontroli Nr P-10/2015 przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11.
   216. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-8/2015 przeprowadzonej w ZCKOiZ.
   217. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-7/2015 przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu, ul. Wolności 94.
   218. Protokoł Nr P-19/2014 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Muzyki i Tańca.
   219. Protokoł doraźnej kontroli problemowej w Zespole Szkół Nr 20 w Zabrzu.
   220. Protokół kontroli Nr P-6/2015 przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej 4.
   221. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za 2015 rok.
   222. Raport z kontroli problemowej Nr P-3/2015 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   223. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-4/2015 przeprowadzonej w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2.
   224. Raport z kontroli problemowej Nr P1/2015 przeprowadzonej w instytucjach kultury gminy Zabrze.
   225. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-5/2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14.
   226. Protokół kontroli kompeksowej Nr P-18/2014 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 18 w Zabrzu przy ul. Rolnika 33.
   227. Raport z kontroli problemowej Nr P2/2015 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   228. Raport z kontroli ankietowej Nr P15/2014 w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   229. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-17/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323.
   230. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.
   231. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-10/2014 przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 A.
   232. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-12/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu przy ul. Gwareckiej 15.
   233. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-11/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 7.
   234. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-14/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Zabrzu, ul. ks. J. Badestinusa 30.
   235. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-13/2014 przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11.
   236. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-16/2014 przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
   237. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.
   238. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-8/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu, przy ul. M.Konopnickiej 3.
   239. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-9/2014 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43.
   240. Raportu z kontroli problemowej Nr 7/2014 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   241. Raport z kontroli problemowej Nr P6/2014 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   242. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-4/2014 przeprowadzonej w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu, przy ul. Franciszkańskiej 13a.
   243. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-5/2014 przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91.
   244. Raport kontroli problemowej Nr P3/2014 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   245. Raport z kontroli problemowej Nr P-22/2013 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   246. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-2/2014 przeprowadzonej w Centrum Edukacji w Zabrzu, przy ul. 1 Maja 12.
   247. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-1/2014 przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95.
   248. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-24/2013 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, przy ul. Ks. J. Wajdy 7.
   249. Sprawozdanie Biura Kontroli za II półrocze 2013 r.
   250. Protokół kontroli kompleksowej nr P-23/2013 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu.
   251. Protokół kontroli kompleksowej nr P-21/2013 przeprowadzonej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu, przy ul. Dalekiej 2.
   252. Protokół kontroli kompleksowej nr P-20/2013 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29.
   253. Protokół kontroli kompleksowej nr P-18/2013 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, przy ul. ks. J. Londzina 2.
   254. Protokół kontroli Nr P-19/2013 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Gdańska 10.
   255. Protokół kontroli kompleksowej Nr 17/2013 przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 12.
   256. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-14/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 46 w Zabrzu, przy ul. Pokoju 37.
   257. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-13/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 45 w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 7.
   258. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-16/2013 przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Zabrzu, ul. Tarnopolska 50
   259. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
   260. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-11/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 41 w Zabrzu, przy ul. Nyskiej 21.
   261. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-15/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 47 w Zabrzu, ul. Kalinowa 9a
   262. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-12/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 43 w Zabrzu przy ul. Klonowej 2.
   263. Protokoł z kontroli kompleksowej Nr P-10/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 39 w Zabrzu, ul. Księcia Henryka Pobożnego 5.
   264. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-9/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 38 w Zabrzu przy ul. L. Zamenhofa 4a.
   265. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-8/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 36 w Zabrzu, ul. Heweliusza 36.
   266. Raport z kontroli problemowej Nr P-7/2013 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Zabrze.
   267. Raport z kontroli problemowej Nr P6/2013 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   268. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu przy ul. Brysza 4.
   269. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-4/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 35 w Zabrzu, ul. Chopina 26.
   270. Raport z kontroli problemowej Nr P3/2013 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   271. Protokół kontroli kompleksowej nr P-2/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 49 w Zabrzu przy ul. Sportowej 42.
   272. Raport z kontroli problemowej Nr P-12/2012 w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Zabrze wraz z wyjaśnieniami i z załącznikami.
   273. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-1/2013 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu przy ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16.
   274. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
   275. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-14/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu przy ul. Sobieskiego 3b.
   276. Protokołu kontroli kompleksowej nr P-13/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 32 w Zabrzu przy ul. Ogórka 9.
   277. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-11/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 29 w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 53.
   278. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-10/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 24 w Zabrzu przy ul. Strażackiej 1.
   279. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-8/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 25 w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 33.
   280. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-9/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 23 w Zabrzu, ul. Ślęczka 9.
   281. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-7/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 27 w Zabrzu, ul. Św. Wojciecha 4a.
   282. Sprawozdania Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
   283. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-6/2012 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 28 w Zabrzu przy ul. Niedziałkowskiego 35.
   284. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-30/2011 przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu przy ul. Gen. W Sikorskiego 74.
   285. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-4/2012 przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Pl. Traugutta 1.
   286. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2012 przeprowadzonej w Filharmonii Zabrzańskiej przy ul. Park Hutniczy 7.
   287. Protokół kontroli doraźnej Nr N-2/2012 dokonanej po interwencji mieszkańca w sprawie wykupu mieszkania wraz z pomieszczeniem przynależnym.
   288. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-31/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 43 w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25.
   289. Raport z kontroli problemowej Nr P3/2012 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   290. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-32/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 21 w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 26.
   291. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 r.
   292. Raport z kontroli problemowej Nr P-2/2012 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   293. Raport z kontroli problemowej Nr P1/2012 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   294. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-29/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98.
   295. Protokół doraźnej kontroli problemowej Nr N-1/2012 przeprowadzonej w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ulicy J. Piłsudskiego 58.
   296. Raport z kontroli problemowej Nr P28/2011 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze przeprowadzonej w dniach 18 października 2011 r. - 27 stycznia 2012 r.
   297. Protokół kontroli doraźnej Nr N-3/2011 przeprowadzonej w: Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz wydziale nadzorującym Urzędu Miejskiego w Zabrzu i w PGM „Mikulczyce" Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Tarnopolskiej 57.
   298. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-27/2011 przeprowadzonej w Gimnazjum nr 12 w Zabrzu przy ul. Niemcewicza 1.
   299. Protokół kontroli doraźnej Nr N-2/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Londzina 2, 41-800 Zabrze.
   300. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-26/11przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyj-nymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu przy ul. Gagarina 2
   301. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-25/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej 4 w Zabrzu.
   302. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-24/2011 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 9 w Zabrzu.
   303. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-23/2011 przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 118
   304. Protokół z kontroli problemowej Nr P-22/11 przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   305. Protokół z kontroli problemowej Nr N-1/2011 przeprowadzonej w Przedszkolu „Miriada" w Zabrzu
   306. Protokół kontroli Nr P21/11 przeprowadzonej w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych.
   307. Protokół z kontroli problemowej Nr P-20/2011 przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrze.
   308. Protokół z kontroli problemowej Nr P-19/2011 przeprowadzonej w UM w Zabrzu w zakresie realizacji zadania Nr SO/02/2010.
   309. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.
   310. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-18/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 24 w Zabrzu.
   311. Protokół kontroli kompleksowej Nr P15/11 przeprowadzonej w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu.
   312. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-17/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu.
   313. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-16/2011 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 25 w Zabrzu.
   314. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-14/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zabrzu przy ul. Pokoju 41.
   315. Protokół Kontroli problemowej Nr P-11/2011 przeprowadzonej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   316. Protokół Kontroli problemowej Nr P-3/2011 przeprowadzonej w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   317. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-10/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 26 w Zabrzu przy ul. Ogórka 9.
   318. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-13/2011 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 29 w Zabrzu.
   319. Protokół Kontroli kompleksowej Nr P12/11 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 21 w Zabrzu.
   320. Sprawozdanie Biura Kontroli z działalności kontrolnej za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r.
   321. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-9/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 25 w Zabrzu.
   322. Raport z kontroli problemowej Nr P-8/2011 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   323. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-7/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Karczewskiego 10 w Zabrzu.
   324. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-5/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Zabrzu.
   325. Raport z kontroli problemowej Nr P6/2011 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   326. Raport z kontroli problemowej Nr P4/2011 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   327. Raport z kontroli problemowej Nr P19/2010 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   328. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-2/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 5 w Zabrzu.
   329. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-1/2011 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 36 w Zabrzu przy placu Warszawskim 6.
   330. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-22/10 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 20 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89 A.
   331. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-23/10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu.
   332. Protokół Kontroli problemowej Nr P-21/10 przeprowadzonej w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   333. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-20/10 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 18 w Zabrzu przy ul. Rolnika 33.
   334. Protokół kontroli doraźnej Nr N-2/10 przeprowadzonej w Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
   335. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-18/10 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 14 w Zabrzu przy ul. Ściegiennego 1.
   336. Protokół kontroli problemowej Nr P16/2010 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej", ul. Korczoka 98.
   337. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-17/10 przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 11 w Zabrzu przy ul. A. Fredry 21.
   338. Protokół kontroli problemowej Nr P-15/10 przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   339. Protokół kontroli problemowej Nr P-14/10 przeprowadzonej w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   340. Protokół kontroli problemowej Nr P13/2010 przeprowadzonej w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   341. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Biura Kontroli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.
   342. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-20/2009 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu.
   343. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-11 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 12 w Zabrzu przy ul. Św. Urbana 2B.
   344. Protokół kontroli Nr P- 12 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 7 w Zabrzu.
   345. Protokół kontroli Nr P- 9/10 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 40 w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 24.
   346. Protokół kontroli Nr P-8/10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 6 w Zabrzu.
   347. Protokół z kontroli problemowej Nr P10/2010 przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, ul. 3 Maja 16.
   348. Raport z kontroli problemowej Nr P5/2010 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   349. Protokół kontroli doraźnej Nr N-1/10 przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu przy ul. Wolności 94.
   350. Protokół kontroli Nr P-7 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 3 w Zabrzu.
   351. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-6 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 9 w Zabrzu przy ul. Matejki 64.
   352. Raport z kontroli problemowej Nr P17/2009 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   353. Raport z kontroli problemowej Nr P2/2010 przeprowadzonej w miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   354. Raport z kontroli problemowej Nr P1/2010 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   355. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-4 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52.
   356. Protokół kontroli Nr P-3 /10 przeprowadzonej w Przedszkolu nr 8 w Zabrzu.
   357. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Biura Kontroli za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.
   358. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-18 /09 przeprowadzonej w Żłobku Miejskim w Zabrzu.
   359. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-19/09, przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43.
   360. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-15/09, przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu przy ul.Cmentarnej 7.
   361. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-16 /09 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zabrzu.
   362. Protokół kontroli Nr P14/09 przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 7.
   363. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Biura Kontroli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
   364. Protokół kontroli problemowej Nr P10/2009 przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Rejonowym w likwidacji w Zabrzu.
   365. Protokół z kontroli kompleksowej Nr P-7/09 przeprowadzonej w Gimnazjum NR 24 w Zabrzu.
   366. Protokół z kontroli problemowej nr P 16/2008, przeprowadzonej w Wydziale Księgowości Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   367. Protokół z kontroli kompleksowej nr P-13/09, przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z siedzibą w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40.
   368. Protokół kontroli problemowej Nr P-9/09 przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu przy ul. Brysza 3.
   369. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-11/09 przeprowadzonej w Muzeum Miejskim w Zabrzu.
   370. Protokół kontroli kompleksowej Nr P-12/09 przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu, ul. Wolności nr 94.
   371. Protokół kontroli problemowej Nr P6/2009 przeprowadzonej w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   372. Protokół z kontroli problemowej Nr P-18/08 przeprowadzonej w Wydziale Podatków i Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   373. Protokół z kontroli kompleksowej Nr 25P/08 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 15 w Zabrzu przy ul. Czołgistów 1.
   374. Protokół kontroli kompleksowej Nr P8/2009 przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 31 w Zabrzu.
   375. Raport z kontroli problemowej Nr P4/2009 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   376. Protokół z kontroli kompleksowej nr P - 3 / 2009, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 30 w Zabrzu przy ul. Ludwiki Wawrzyńska 11.
   377. Protokół pozaplanowej kontroli problemowej Nr N-2/2009 przeprowadzonej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 4-„Centrum Edukacji Twórczej" w Zabrzu.
   378. Protokół kontroli problemowej Nr P-5/09 przeprowadzonej w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   379. Raport z kontroli problemowej Nr 27P/2008 przeprowadzonej we wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze.
   380. Raport z kontroli problemowej Nr P1/2009 przeprowadzonej we wszystkich instytucjach kultury Gminy Zabrze.
   381. Raport z kontroli problemowej Nr P2/2009 przeprowadzonej we wszystkich miejskich zakładach opieki zdrowotnej.
   382. Protokół z kontroli problemowej nr N/1/2009,przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J.Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu przy ul. ks. J. Londzina 3.
   383. Protokół kontroli kompleksowej Nr 24P/08 przeprowadzonej w Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.
   384. Protokół z kontroli problemowej Nr 26P/08 przeprowadzonej w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   385. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Biura Kontroli za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.
   386. Protokół z kontroli kompleksowej nr 21P/2008, przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul.Zwrotnicza 11.
   387. Protokół z kontroli problemowej Nr 1-2 N/2008 przeprowadzonej w Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   388. Protokół kontroli kompleksowej Nr 22P/2008 przeprowadzonej Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu.
   389. Protokół kontroli problemowej Nr 1N/2008 przeprowadzonej w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   390. Protokół z kontroli problemowej Nr 17P/08 przeprowadzonej w Wydziale Budżetu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
   391. Informacja pokontrolna sporządzona na okoliczność kontroli zamówienia publicznego pn. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” (geopark Grzybowice, nr umowy CRU/1097/2023).
   392. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli pn. Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” (geopark Grzybowice, umowa nr CRU/1477/2023).
   393. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu etap III” (aneks 2 do umowy nr JGN/136/2023).
   394. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” (aneks nr 2 do umowy nr JGN/160/2019).
   395. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” (aneks nr 2 do umowy nr JGN 157/2019).
   396. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli projektu pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” (aneks nr 1 do Umowy nr CRU/879/2021).
   397. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli ex-post aneksu do umowy nr CRU/39/2021, realizowanej w ramach projektu /…/ pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”.
   398. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli ex-post aneksu nr 2 do umowy nr CRU/39/2021, realizowanej w ramach projektu /…/ pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”.
   399. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn.: „Kreować rzeczywistość – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu”.
   400. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli realizacji projektu pn.”Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu etap II” (umowa z dnia 20.01.2021 r.).
   401. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu etap II”. – ul. Wolności 193.
   402. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu etap II”. – Rataja 16.
   403. Informacja pokontrolna sporządzona przez Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okoliczność kontroli Aneksu nr 2/2022 do umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Górnośląskiej 10 w Zabrzu /…/.”
   404. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okoliczność kontroli Aneksu nr 3 projektu pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu".
   405. Protokół kontroli sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na okoliczność kontroli stanu wykładzin na IV i V piętrze Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7.
   406. Informacja pokontrolna sporządzona przez WFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” (aneks nr 3/2022).
   407. Informacja pokontrolna sporządzona przez WFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli projektu pn.”Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu” (aneks nr 1/2022).
   408. Informacja pokontrolna sporządzona przez WFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli projektu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu etap II”.
   409. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn. „Centrum przesiadkowe w Zabrzu” w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   410. Protokół ustaleń dot. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – kontrola realizacji decyzji nr 267/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
   411. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli trwałości projektu pn. „Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.”
   412. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli w zakresie wykorzystania środków z projektu pn.”Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze.”
   413. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli pn. ”Udostępnianie osobom z niepełnosprawnościami mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych gmin”.
   414. Protokół z czynności audytowych dot. realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 pn. z „Wiele potrzeb, jeden cel”.
   415. Protokół z czynności audytowych dot. realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Pakiet na start – 2”.
   416. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność oceny zgodności wykorzystania środków finansowych w zakresie określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu”.
   417. Ostateczna informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na okoliczność kontroli realizacji projektu pn. „Pakiet na start – 2” w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie projektu.
   418. „Ostateczna informacja pokontrolna” spo­rzą­dzo­­na przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskie­go na okoliczność kontroli zamówień publicz­nych związanych z wykorzystaniem środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomoderni­za­cja wieloro­dzinnych budynków mieszkalnych przy ul. To­me­­czka 8 i 10 /…/”.
   419. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okolicz­ność kontroli projektu realizowanego w ramach POWŚ na lata 2014-2020 pn. ”Zawód jutra – wspar­cie edukacji zawodowej w Zabrzu”.
   420. Ostateczna informacja z wizyty monitoringowej sporządzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na okoliczność oceny przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu przez jego uczestników zgodnie z zawartymi umowami i otrzymanym harmonogramem.
   421. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli zamówienia publicznego w trakcie realizacji projektu pn."Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publiczno-geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".
   422. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność zdalnej kontroli projektu pn."Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze Miasta Zabrze, zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice /.../".
   423. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli finansowej kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap V.
   424. Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego sporządzona na okoliczność kontroli projektu pn."Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu" w zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.
   425. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli projektu pn.: "Adaptacja do zmian klimatycznych - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze".
   426. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli wykorzystania środków dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego /.../na podstawie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg".
   427. Protokół kontroli sporządzony przez Archiwum Państwowe w Katowicach na okoliczność kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postępowania z dokumentacją przez Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu
   428. Protokół kontroli sporządzony przez Archiwum Państwowe w Katowicach na okoliczność kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz postępowania z dokumentacją przez Urząd Miejski w Zabrzu. Nr w ks. ktr. 21/2021
   429. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli prawidłowości realizacji dochodów budżetowych w 2020 r. Nr w ks. ktr. 18/2021
   430. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez NIK Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli "Rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych". Nr w ks. ktr. 15/2021
   431. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli pn. "Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej , polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń wychowawczych w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 3/2019
   432. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzony przez Państwową Straż Pożarną - Komenda Miejska w Zabrzu na okoliczność kontroli przestrzegania przepisów ppoż. oraz kontroli realizacji decyzji nr 326/2020 . Nr w ks. ktr. 26/2021
   433. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli prowadzenia postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz kontrola przechowywania dokumentów publicznych. Nr w ks. ktr. 19/2021.
   434. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 i Przedszkola nr 11 w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 25/2021
   435. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap V" (CKPiU). Nr w ks. ktr. 24/2021
   436. Ostateczna informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli prawidłowości realizacji projektu pn. "Wiele potrzeb - jeden cel". Nr w ks. ktr. 16/2021
   437. Informacja pokontrolna przedstawiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie Miasta Zabrze - etap I i II". Nr w ks. ktr. 14/2021
   438. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli wykorzystania dofinansowania projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 17/2021
   439. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli pn. "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu". Nr w ks. ktr. 12/2021
   440. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na realizację zadań nałożonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nr w ks. ktr. 8/2020
   441. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na okoliczność kontroli sprawdzającej organu w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Nr w ks. ktr. 9/2021
   442. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli zgodności postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 13/2021
   443. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli w zakresie zgodności postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego przy realizacji projektu pn."/.../ Centrum Usług Społecznych". Nr w ks. ktr. 11/2021
   444. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu pn. "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 10/2021.
   445. Lista sprawdzająca do kontroli zamówień poza ustawą Pzp sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. w ramach projektu pn. "Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3". Nr w ks. ktr. 8/2021
   446. Lista sprawdzająca sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli dostawy i montażu wyposażenia w ramach projektu pn. "Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3". Nr w ks. ktr. 7/2021
   447. Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli zamówień publicznych na roboty budowlane w ramach projektu pn."Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3". Nr w ks. ktr. 6/2021
   448. Lista kontrolna dot. weryfikacji dokumentów sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli wydatków w ramach projektu pn. "Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3". Nr w ks. ktr. 5/2021
   449. Informacja pokontrolna 2020 r. sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli dofinansowania projektu pn. " Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze." Nr w ks. ktr. 4/2021
   450. Informacja pokontrolna 2019 r. sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli dofinansowania projektu pn. " Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze." Nr w ks. ktr. 3/2021
   451. Informacja pokontrolna 2018 r. sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli dofinansowania projektu pn. "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze." Nr w ks. ktr. 2/2021
   452. Informacja pokontrolna sporządzona przez WFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli projektu pn. ”Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”. Nr w ks. ktr. 1/2021
   453. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność planowej kontroli w trakcie realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap II." Nr w ks. ktr. 19/2020
   454. Ostateczna informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - II etap". Nr w ks. ktr. 17/2020
   455. Ostateczna Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem Umowy w sprawie dofinansowania projektu pn. "Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 16/2020
   456. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli w trybie zdalnym projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 4 i 6 w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 15/2020
   457. Informacje pokontrolne sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli wykorzystania środków przekazanych na mocy umowy o dofinansowanie z dnia 13.12.2017 r. na realizację projektu pn. "Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych". Nr w ks. ktr. 14/2020
   458. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli w trakcie realizacji projektu pn. "Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu". Nr w ks. ktr. 13/2020
   459. Protokół kontroli sporządzony przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na okoliczność kontroli realizacji projektu zgodnie z umową /.../ pn. "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze". Nr w ks. ktr. 12/2020
   460. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność zdalnej kontroli w trakcie realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza - etap V". Nr w ks. ktr. 11/2020
   461. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność doraźnej kontroli zdalnej w siedzibie IZ RPO WSL projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z elementami zagospodarowania terenu". Nr w ks. ktr. 10/2020
   462. Ostateczna informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli planowej w siedzibie IZ RPO projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu". Nr w ks. ktr. 9/2020
   463. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego przez NFOŚiGW /.../ pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze - V etap". Nr w ks. ktr. 7/2020
   464. Sprawozdanie sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli prowadzenia przez starostów ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków /.../ Nr w ks. ktr. 6/2020
   465. Informacja pokontrolna sporządzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na okoliczność kontroli realizacji projektu "Pakiet na start" zgodnie z zawartą umową. Nr w ks.ktr. 5/2020
   466. Informacja z wizyty monitoringowej sporządzona przez Woj. Urząd Pracy w Katowicach na okoliczność weryfikacji realizacji projektu pn. "Pakiet na start". Nr w ks. ktr. 4/2020
   467. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli pn. "Prawidłowość wydatkowania środków dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów wyjazdów na wycieczki dzieci i młodzieży romskiej". Nr w ks. ktr. 3/2020
   468. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli projektu pn. "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze - etap I i II." Nr w ks. ktr. 2/2020
   469. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn. "Przedszkole naszych marzeń". Nr w ks. ktr.1/2020
   470. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu na okoliczność kontroli przestrzegania przepisów ppoż. Nr w ks. ktr. 17/2019
   471. Ostateczna inf. pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli realizacji projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności pub. na terenie Zabrza - etap III". Nr w ks. ktr. 15/2019
   472. Informacja pokontrolna sporządzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na okoliczność kontroli trwałości projektu pn. "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze". Nr w ks. ktr. 16/2019
   473. Informacja pokontrolna sporządzona przez Polską Organizację Turystyczną na okoliczność kontroli projektu pn. "Europejski Ośrodek Kultury i Turystyki Przemysłowej". Nr w ks. ktr 13/2019
   474. Protokół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sporządzony na okoliczność kontroli zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IX". Nr w ks. ktr. 12/2019
   475. Protokół sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na okoliczność kontroli oceny stanu sanitarno-porządkowego oraz technicznego cmentarza komunalnego w Zabrzu przy ul. Pokoju. Nr w ks. ktr. 11/2019.
   476. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli prawidłowości wydatkowania środków z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania „Remonty i modernizacja mieszkań romskich”. Nr w ks. ktr. 10/2019.
   477. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz procesu cyfryzacji zbiorów /.../ Nr w ks. ktr. 8/2019
   478. Informacja z wizyty monitoringowej sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność oceny prawidłowości realizacji projektu realizowanego w ramach RPOWŚ w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w P-47. Nr w ks. ktr. 7/2019
   479. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania /.../ gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus 2005. nr w ks. ktr. 6/2019
   480. Protokół i Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez RIO w Katowicach na okoliczność problemowej kontroli realizacji zadań dot. kultury fizycznej i sportu w Urzędzie Miasta Zabrze za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli. Nr w ks. ktr. 5/2019
   481. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza" realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Nr w ks. ktr. 4/2019
   482. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych sporządzony przez Państwową Straż Pożarną na okoliczność kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - realizacja decyzji nr 12/2018 MZ z dnia 22 lutego 2018 r. Nr w ks. ktr. 2/2019
   483. Ostateczna informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu realizowanego w ramach RPOWŚ. pn. "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu." nr w ks. ktr. 1/2019
   484. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli oceny prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych pod kątem stosowania ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nr w ks. ktr. 6/2017
   485. Pismo NFOŚiGW potwierdzające trwałość projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze". Nr w ks. ktr. 18/2018
   486. Informacja pokontrolna sporządzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na okoliczność kontroli trwałości projektu /.../ pn. "Przeprowadzanie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" Nr w ks. ktr. 20/2018
   487. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli prawidłowości realizacji projektu /.../ pn. "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu" realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 przez Miasto Zabrze. Nr w ks ktr. 19/2018
   488. Informacja pokontrolna sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli trwałości projektu pn."Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze". Nr w ks. ktr.16/2018
   489. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli pn. "Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych". Nr w ks. ktr. 3/2018
   490. Informacje pokontrolne sporządzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli trwałości projektu pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze - etap III i IV" dofinansowanego ze śr. GIS. Nr w ks. ktr 17/2018
   491. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu /.../ pn. "Eksperymentuj w obiektywie". Nr w ks. ktr. 15/2018
   492. Protokół sporządzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie m. Zabrze - etap VI - KAWKA". Nr w ks. ktr. 14/2018.
   493. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli pn. "Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej." Nr w ks. ktr. 10/2018
   494. Protokół kontroli sporządzony przez Państwową Inspekcję Pracy na okoliczność kontroli pn. "Prawna ochrona stosunku pracy - legalność zatrudnienia". Nr w ks. ktr. 12/2018.
   495. Protokół kontroli sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach na okoliczność "Kompleksowej oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego piaskownic ogólnodostępnych na terenie Miasta Zabrze". Nr w ks. ktr. 11/2018
   496. Protokół kontroli i Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na okoliczność kontroli wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na własne potrzeby. Nr w ks. ktr. 5/2018
   497. Protokół sporządzony przez WFOŚiGW w Katowicach na okoliczność kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap VII". Nr w ks.ktr. 13/2018
   498. Protokół sporządzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap IV". Nr ks. ktr. 8/2018
   499. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli trwałości przedsięwzięcia /.../ pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze - etap II". Nr w ks. ktr. 9/2018
   500. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. "Dotknij nauki" /.../ Nr ktr. 6/2018
   501. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli trwałości projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II". nr ks. ktr. 2/2018
   502. Protokół sporządzony przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu na okoliczność "Kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - kontrola realizacji decyzji nr 21/2017/MZ z dnia 22 lutego 2017 r.". Nr ktr. 1/2018
   503. Informacji pokontrolnej sporządzonej przez Polską Organizację Turystyczną na okoliczność kontroli projektu pn. "Europejski Ośrodek kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej". Nr w ks. ktr. 10/2017
   504. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli stosowania ustawy Prawo budowlane w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń. Nr w ks. ktr. 9/2017
   505. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli "Przygotowania oraz stopnia realizacji zadań OC związanych z ewidencją i utrzymaniem urządzeń specjalnych w m. Zabrze". nr ks. ktr. 12/2017
   506. Protokół sporządzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okoliczność kontroli realizacji zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VI". Nr w ks. ktr. 11/2017
   507. Protokół sporządzony przez Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okoliczność kontroli środków udzielonych przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia proekologicznego zgodnie z zawartą umową. Nr w ks. ktr. 8/2017
   508. Informacje pokontrolne sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju na okoliczność Kontroli prawidłowości realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIG o nazwie "Zabrze - kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne". Nr w ks. ktr. 5/2017
   509. Informacje pokontrolne sporządzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego na okoliczność kontroli projektu pn. "Nasza jakość-Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" w zakresie kwalifikowalności wydatków. 4/2017
   510. Informacje pokontrolne sporządzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli dotacji na przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie m. Zabrze". Nr. ks. ktr.:7/2017
   511. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na okoliczność kontroli przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie Oceny prawidłowości wykonywania ustawowych zadań przez Prezydenta Miasta Zabrze jako organ administracji architektoniczno-budowlanej. 16/2016
   512. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli pn. "Prawidłowość procedur administracyjnych w trakcie wydawania pozwoleń wodnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w latach 2013-2017". Nr w ks. kontroli 3/2017
   513. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli gospodarowania środkami z dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń. 13/2016
   514. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej cz. m. Zabrze - etap I i II." 1/2017
   515. Protokół sporządzony przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli realizacji inwestycji dofinansowanej przez Samorząd Woj. Śl. w 2013 r. ze środków PFRON. 14/2016
   516. Sprawozdanie z kontroli sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli realizacji postępowań administracyjnych dot. obowiązku meldunkowego wynikającego z ustawy o ewidencji ludności. Nr 11/2016
   517. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez NIK Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli wykonania wniosków z kontroli pn."Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków PFRON". 12/2016
   518. Informacje pokontrolne sporządzone przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli na zakończenie projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze". 2/2016
   519. Protokół badania próby sporządzony przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na okoliczność kontroli fitosanitarnej roślin z pobraniem prób. 10/2016
   520. Protokół kontroli sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na okoliczność "Oceny stanu sanitarnego piaskownic ogólnodostępnych". 9/2016
   521. Informacja pokontrolna z lipca 2016 r. sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach na okoliczność kontroli po zakończeniu realizacji projektu pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładku Kąpielowego w Zabrzu". 8/2016
   522. Protokół sporządzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na okoliczność kontroli zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW (modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych). 7/2016
   523. Protokół kontroli sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Oddz. Gliwice na okoliczność kontroli sanitarnej cmentarza komunalnego oraz domu pogrzebowego przy ul. Pokoju. 6/2016
   524. Protokół nr 42/2016 sporządzony przez WFOŚiGW na okoliczność kontroli "Realizacji umów /.../ na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu przy ulicy Wawrzyńskiej 11". 5/2016
   525. Dokumentacja z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Zabrze przeprowadzonej przez RIO w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 r. do 9 grudnia 2015 r. 14/2015
   526. Notatka urzędowa z kontroli sporządzonej przez Państwową Inspekcję Pracy na okoliczność kontroli "Prawnej ochrony stosunku pracy". 3/2016
   527. Protokół kontroli sporządzony na okoliczność kontroli programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiących zadanie z zakresu administracji rządowej /.../ 16/2015
   528. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli pn. "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe". 19/2015
   529. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli "Realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego". 18/2015
   530. Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu przeprowadzonej w dniu 23.10.2015 r. przez Archiwum Państwowe w Katowicach. 17/2015
   531. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach, sporządzone na okoliczność kontroli działań wdrażających Kartę Dużej Rodziny jako elementu polityki rodzinnej państwa. 12/2015
   532. Protokół kontroli sporządzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach na okoliczność Sprawdzenia wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. 9/2015
   533. Protokół kontroli sporządzony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na okoliczność kontroli przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze". 15/2015
   534. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez NIK Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. - dotacja celowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej. 3/2015
   535. Protokół kontroli sporządzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach na okoliczność kontroli stanu sanitarnego piaskownic ogólnodostępnych. 13/2015
   536. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze". 11/2015
   537. Protokół sporządzony przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach na okoliczność kontroli prawnej ochrony stosunku pracy, w tym wybranych zagadnień bhp. 10/2015
   538. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, w okresie od 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 5/2015
   539. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach na okoliczność kontroli pn. "Budowa i modernizacja stadionów sportowych z wykorzystaniem środków publicznych". 14/2014
   540. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli w zakresie "Oceny zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem ustalonym w umowie o dofinansowanie /.../" - hala sportowa "Pogoń". 7/2015
   541. Informacja pokontrolna sporządzona przez Ministerstwo Gospodarki na okoliczność kontroli "Przekształcenie terenu dawnego PGR w strefę aktywności inwestycyjnej". 6/2015
   542. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli "termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy Zabrze". 8/2015
   543. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli pn. Ocena prawidłowości wykorzystania środków dla projektu nr 11/2012/ZK realizowanego w ramach projektu "Maluch" (podpis elektroniczny). 5/2014
   544. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność "Kontroli działalności organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.". 1/2015
   545. Protokoł kontroli sporządzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu na okoliczność kontroli prawidłowości i rzetelności obliczania składek/.../ ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych /.../ prawidłowości i terminowości wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4/2015
   546. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność "Kontroli zachowania trwałości projektu pn. Zapewnienie funkcjonowania żłobka w Zabrzu przy ul. Aleja Szczęścia Ludwika 2 /.../" dotowanego z budżetu państwa. 4/2014
   547. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Śląskiego w ramach programu: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch". 3/2014
   548. Informacja pokontrolna sporządzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okoliczność kontroli zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. 2/2015
   549. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli na okoliczność kontroli działań administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce. 17/2014
   550. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli na okoliczność kontroli "Wykorzystania przez samorządy środków PFRON". 13/2014
   551. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej. 18/2014
   552. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli na zakończenie projektu pn. "Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej". 16/2014
   553. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wykonanych na podstawie ustawy z dnia 7 licpa 1994 r. Prawo budowlane. 19/2013
   554. Informacja pokontrolna sporządzonej przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli wykorzystania środków finansowych RPO WS w latach 2007- 2013 w ramach projektu "Wdrożenie KSOD w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" w ramach projektu "Budowa Zarzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III". 7/2013
   555. Protokoły sporządzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach na okoliczność kontroli stanu higieniczno- sanitarnego i technicznego piaskownic. 11/2014
   556. Informacja pokontrolna sporządzonej przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli modernizacji gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu. 2/2014
   557. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego po kontroli projektu: "Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP". 9/2014
   558. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez NIK na okoliczność "Kontroli działań promocyjnych wybranych miast na prawach powiatu". 1/2014
   559. Protokół sporządzony przez WFOŚiGW na okoliczność kontroli realizacji umowy pożyczki /.../ udzielonej przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie m. Zabrze - II etap". 10/2014
   560. Protokół sporządzony przez WFOŚiGW na okoliczność kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umowami 210/2013/D i 230/2013/P. 8/2014
   561. Notatka z kontroli uproszczonej sporządzona przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli pn. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze - etap III". 7/2014
   562. Protokół kontroli sporządzony przez PIP na okoliczność oceny sposobu przeprowadzania rekrutacji pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 6/2014
   563. Informacje pokontrolne sporządzone przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego po kontroli projektu: "System Informacji o Mieście Zabrze". 18/2013
   564. Protokoły sporządzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach na okoliczność kontroli sanitarnej sprawdzającej wykonanie zarządzeń decyzji z dnia 23.10.2012 r. /.../ i stanu cmentarza oraz domu pogrzebowego. 17/2013
   565. Protokół Nr 155/13 kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej od dnia 07.11.2013 r. do dnia 08.11.2013 r. w Zabrzu. 15/2013
   566. Informacja pokontrolna sporządzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Grupa Gumułka Sp. z o.o.) na okoliczność kontroli projektu POKL 2007-2013 "Kompetentni urzędnicy". 14/2013
   567. Protokoły kontroli sporządzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach po kontroli piaskownic i placów zabaw na terenie m. Zabrza. 13/2013
   568. Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach powiatu /.../. 11/2013
   569. Protokół kontroli sporządzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach po kontroli fitosanitarnej. 10/2013
   570. Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w zakresie oceny działań organu administracji architektoniczno-budowlanej zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych /.../. 9/2013
   571. Protokoły kontroli sporządzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach po kontroli piaskownic na terenie m. Zabrza. 8/2013
   572. Protokół kontroli sporządzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po kontroli zadania dot. termomodernizacji budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. 6/2013
   573. Dokumentacja z kontroli dokonanej przez NIK w UM Zabrze w zakresie prawidłowości funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego i jego wpływu na bezpieczeństwo publiczne. 5/2013
   574. Notatka z kontroli uproszczonej sporządzonej przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli projektu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie m. Zabrze - etap II". 4/2013
   575. Dokumentacja kontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj.Śląskiego na okoliczność kontroli realizacji projektu "Sukces rośnie z nami". 2/2013
   576. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli dofinansowania zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Nr ks. ktr. 27/2012
   577. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli przygotowania oraz stopnia realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych OC w UM w Zabrzu. 26/2012
   578. Informacje pokontrolne sporządzone przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego po kontroli projektu: Zakup tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu oraz projektu: Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu. 25/2012
   579. Dokumentacja kontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność wizyty monitoringowej oraz kontroli projektu "Poznaję, badam, wiem". 24/2012
   580. Notatka z kontroli uproszczonej sporządzonej przez NFOŚiGW na okoliczność kontroli umowy dotacji pn. "zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zabrze - II etap". 23/2012
   581. Dokumentacja sporządzona przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli stosowania specustawy drogowej, w szczególności 90-dniowego terminu wydawania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 22/2012
   582. Dokumentacja kontrolna sporządzona przez Najwyższą Izbę Kontroli na okoliczność kontroli dot. usuwania drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowania pozyskanego drewna. 21/2012
   583. Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. w zakresie projektu e-informacja kulturalna na terenie gminy Zabrze. 20/2012
   584. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli projektu "Zabrze - kopalnia możliwości. Promojcja terenów przemysłowych". 19/2012
   585. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli projektu z zakresu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe. 18/2012
   586. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego na okoliczność kontroli projektu 976 : Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu. 17/2012
   587. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli projektu "Adaptacja poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby CKPiDZ". 16/2012
   588. Protokoł z kontroli fitosanitarnej dokonanej w dniu 27.08.2012 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nr 15/2012.
   589. Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Oświaty w Zabrzu. 13/2012
   590. Informacja pokontrolna sporządona przez Urząd Marszałkowski Woj. Śl. na okoliczność kontroli dofinansowania projektu "Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków..." 12/2012
   591. Dokumentacja z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie czystości piaskownic. Nr 11/2012.
   592. Protokół 84/2012 kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 25.07.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. 10/2012
   593. Informacje pokontrolne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z kontroli projektu "Budowa drogi dostępowej do KSSE w Zabrzu" i "Zabrze - kopalnia możliwości". Nr 9/2012
   594. Protokół z Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie archiwum zakładowego Wydziału Geodezji-Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 8/2012
   595. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 09 do 11 maja 2012 r. przez Inspektora Pracy Państwowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 7/2012
   596. Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez Wojewodę Śląskiego na okoliczność kontroli gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Zabrze. 6/2012
   597. Informacja pokontrolna z kontroli dofinansowania projektu „Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze", przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2012 r. przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 4/2012
   598. Dokumentacja z kontroli dokonanej przez Wojewodę Śląskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację programu "Radosna szkoła". Nr 3/2012.
   599. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 do 30 marca 2012 r. Urzędzie Miasta w Zabrzu, przez przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Nr 2/2012.
   600. Informacja pokontrolna sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na okoliczność kontroli projektu id 1018 pn. "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe". 1/2012
   601. Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w okresie od 20 grudnia 2011 r. do 24 lutego 2012 r., notatkę służbową sporządzoną na okoliczność przekazania protokołu, pismo Prezydenta Miasta Zabrza skierowane do RIO, uzasadnienie do pisma Prezydenta Miasta Zabrza skierowanego do RIO.
   602. Protokół kotroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 14 do 20 grudnia 2011 r. w siedzibie MOPR w Zabrzu przez przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
   603. Sprawozdanie z kontroli zagadnień związanych z wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, przeprowadzonej z dniach 16-19 grudnia 2011 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wrz z pismem Prezydenta Miasta Zabrze skierowane do Śląskiego Wojewódzkiego inspektora Transportu Drogowego. Wystąpienie pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach wraz z pismem Prezydenta Miasta Zabrze dot. wystąpienia pokontrolnego.
   604. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu "Bądź mądry-bądź cool" przeprowadzonej w dniach 8-10 listopada 2011 r. przez Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Śląskiego.
   605. Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dot. realizacji projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" wraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta Zabrze.
   606. "Kontrola prawidłowości wykorzystania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Phare PL2002/000-580.05.03", przeprowadzonej w dniach 14-15 listopada 2011 r. przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY.
   607. Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w dniach 22-23 listopada 2011 r. przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.
   608. Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w dniu 12.12.2011 r.
   609. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim Zabrze dotyczącej postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrzu wraz z wystąpieniem pokontrolnym.
   610. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5 - 7, 41 - 800 Zabrze.
   611. Protokół z kontroli zewnętrznej, dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oddział w Gliwicach w dniu 09 września 2011 r.
   612. Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 30.08.2011 r. przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.
   613. Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 11.08.2011 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwiach.
   614. Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 04.08.2011 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwiach.
   615. Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 27.06.2011 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwiach.
   616. Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 13 maja 2011 r. przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.
   617. Protokół Nr 41/2011 kontroli wykorzystywania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 15.04.2011 r. przez przedstawiciela WFOŚiGW w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7.
   618. Informacja pokontrolna z kontroli dofinansowania projektu „W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze", przeprowadzonej w dniach 9-10 marca 2011 r. przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
   619. Informacja pokontrolna z kontroli dofinansowania projektu „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka-Makoszowy w Zabrzu", przeprowadzonej w dniach 23-25 lutego 2011 r. przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
   620. Informacja pokontrolna dokonana przez Ministerstwo Gospodarki Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w dniach 13-15 października 2010 r.
   621. Protokół z kontroli zewnętrznej, dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia w dniach od 20 września do 04 listopada 2010 r. w zakresie przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006-2010.
   622. Protokół kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w dniach 18-26 października 2010 r.
   623. Informacja pokontrolna z kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 03-06.08.2010 r.
   624. Protokół z kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez przedatwiecieli Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach w dniach 17.05.2010 r.do 16.07.2010 r. wystąpienie pokontrolne oraz wyjaśnienia Prezydenta Miasta Zabrze.
   625. Sprawozdanie z kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez przedstawicieli Agencji Nieruchomości Polnych Oddział Terenowy w Opolu w dniu 25.05.2010 r. oraz wyjaśnienia Prezydenta Miasta Zabrze.
   626. Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" w dniu 21.05.2010 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
   627. Protokół z kontroli, dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oddział w Gliwicach w dniu 31.08.2010 r.
   628. Protokół z kontroli zewnętrznej, dokonanej przez starszego inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniach 10-25 sierpnia 2010.
   629. Protokół z kontroli zewnętrznej, dokonanej przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniach 21-23 lipca 2010 r.
   630. Notatka służbowa z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2010 roku przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach.
   631. Protokoły z kontroli zewnętrznej, dokonanej przez pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w dniu 29.06.2010r.
   632. Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu", przeprowadzonej w dniach 19-26.05.2010r. przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
   633. Informacja pokontrolna z kontroli dokonanej przez Wydział Rozwoju Regionalneego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
   634. Informacja pokontrolna z kontroli dokonanej przez Wydział Rozwoju Regionalneego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
   635. Protokół z kontroli zewnętrznej oraz wystąpienie pokontrolne, po kontroli dokonanej przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w dniach 18 i 22 marca 2010 r.
   636. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 25-29 marca 2010 r.
   637. Protokół kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniach 09 - 10.03.2010 r.
   638. Protokół kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Śląskiego w dnich 21.12.2009 r. i 12.01.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
   639. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniach 19, 21 i 27 stycznia 2010 r.
   640. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
   641. Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
   642. Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach od 17 do 20 sierpnia 2009 r. przez Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
   643. Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 07-10.04.2009 r. przez Ministerstwo Infrastruktury - Departament Kontroli, projektu „Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK 88 w Zabrzu" numer SPOT/2.2/203/08, realizowanego przez Gminę Zabrze, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
   644. Informacja pokontrolna z kontroli zleconej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przeprowadzonej w dniu 14.05.2009 r., projektu Nr SPOT/2.2/203/08, realizowanego przez Gminę Zabrze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
   645. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w dniu 20.05.2009 r.
   646. Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w dniu 30.03.2009 r.
   647. Protokół z przeprowadzonej kotroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu.
   648. Protokół kontroli w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zabrzu w dniu 16.12.2008 r.
   649. Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śl. 5-7 w dniu 20.11.2008 r.
   650. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.
   651. Protokół z przeprowadzonej kontroli dokonanej przez Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
   652. Protokół z kontroli dokonanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
   653. Protokół z przeprowadzonej planowanej kontroli, dotyczącej prawidłowości realizacji inwestycji dofinansowanej przez samorząd województwa w 2005 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   654. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.
   655. Notatka służbowa, sporządzona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Katowicach z czynności wynikających z nadzoru.
   656. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dot. odstąpienia od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
   657. Protokół kontroli stanu realizacji w 2007 roku umów w zakresie II komponentu Programu "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" pod nazwą "Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego".
   658. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ wykonawczy gminy w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 kwietnia 2008 r.
   659. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
  509. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
  510. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r.
  511. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2022 r.
  512. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
  513. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
  514. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r.
  515. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2021 r.
  516. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2021 r.
  517. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
  518. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r.
  519. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2020 r.
  520. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
  521. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
  522. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r.
  523. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
  524. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
  525. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  526. Rachunek zysków i strat jednostki od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
  527. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
  528. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok sporządzona na dzień 26.04.2019 r.
  529. Majątek publiczny
   1. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 r.
   2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r.
   3. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.
   4. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.
   5. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
   6. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.
   7. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.
   8. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2015 r.
   9. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2014 r.
   10. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2013 r.
   11. Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2011-2012 r.
   12. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2010 r.
   13. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 r.
   14. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2008 r.
   15. Informacja o stanie miania komunalnego w 2007 r.
   16. Informacja o stanie miania komunalnego w 2006 r.
   17. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2005 r.
   18. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2004 r.
  530. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020
  531. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze 2030 Uchwała nr LIX/709/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta: "Strategia Rozwoju Miasta Zabrze 2030" Dokument zaktualizowany
  532. Plany i Strategie Urzędu Miejskiego
   1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2022.
   2. Raporty o Stanie Gminy Zabrze od roku 2018 (na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)
   3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2021.
   4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2020.
   5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2019.
   6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2018.
   7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2017.
   8. Raport o stanie miasta Zabrze za lata 2016-2017.
   9. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji Strategii Rozwoju Miasta.
   10. Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Strategii Rozwoju Miasta.
   11. Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr LI/618/17 z dnia 18 grudnia w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXV/372/16 z dnia 19.12.2016 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.
   12. Uchwała Nr XXXV/372/2016 z dnia19 grudnia 2016 roku Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.
   13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 - 2020 za 2013 rok.
   14. Raport o stanie Miasta Zabrze za 2012 rok.
   15. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020 za 2012 rok.
   16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020 za 2011 rok.
   17. Raport o stanie miasta Zabrze za rok 2011.
   18. Raport o stanie miasta Zabrze za rok 2010.
   19. Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze za rok 2010.
   20. Raport o stanie miasta Zabrze za lata 2008-2009.
   21. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2009.
   22. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Za rok 2008.
   23. Raport o stanie miasta Zabrze za rok 2007.
   24. Raport o stanie miasta Zabrze za rok 2006.
   25. Raport o stanie miasta Zabrze za rok 2005.
   26. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020.
   27. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze.
   28. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Zabrze na lata 2005-2015.
   29. Raport o stanie Miasta Zabrze za 2004 rok.
   30. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze
   31. Raport o stanie przedsiębiorczości w Zabrzu za 2005 rok .
   32. Uchwała Nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.
   33. Uchwała Nr LV/690/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.
  533. Wykaz kart informacyjnych o dokumentach środowiskowych właściwych dla Prezydenta Miasta Zabrze - Wydział Ekologii.
  534. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Wydział Budownictwa.
  535. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
  536. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
  537. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miejskiego
  538. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  539. Rejestr wystąpień lobbystów do Urzędu Miejskiego w Zabrzu
  540. Rejestr prawa miejscowego
  541. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przedstawicielom Kancelarii Prawnej realizującej obsługę prawną Urzędu Miejskiego
  542. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  543. Rejestr wyjazdów zagranicznych
  544. Gminna ewidencja zabytków Miasta Zabrze
  545. Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.
  546. Rejestr wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  547. Ewidencji Ewidencja działalności gospodarczej obecnie prowadzona jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Informacje o wpisach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego kraju można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: www.ceidg.gov.pl.
  548. Rejestry pełnomocnictw i upoważnień
  549. Rejestr ogłoszeń i naboru na wolne stanowiska
  550. Rejestr wypadków przy pracy
  551. Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
  552. Rejestr podatników podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
  553. Rejestr podatników podatku od nieruchomości – osoby prawne
  554. Rejestr podatników podatku rolnego
  555. Rejestr podatników podatku leśnego
  556. Rejestr podatników podatku od środków transportowych
  557. Rejestr zaświadczeń
  558. Centralny Rejestr Umów
  559. Ewidencja pieczęci Urzędu i pieczątek służbowych
  560. Ewidencja wyposażenia pracowników Urzędu Miejskiego w odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony indywidualnej
  561. Rejestr wniosków i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
  562. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
  563. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
  564. Rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  565. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  566. Rejestr skarg i wniosków
  567. Rejestr oświadczeń majątkowych
  568. Rejestr kontroli wewnętrznych
  569. Rejestr kontroli zewnętrznych
  570. Rejestr petycji
  571. Baza danych Szefa OC miasta Zabrze
  572. Ewidencja istniejących budowli ochronnych miasta Zabrze
  573. Ewidencja planowanych budowli ochronnnych miasta Zabrze
  574. Wykaz punktów zabiegów specjalnych
  575. Ewidencja syren alarmowych miasta Zabrze
  576. Ewidencja formacji OC miasta Zabrze
  577. Ewidencja magazynowa sprzętu OC miasta Zabrze
  578. Ewidencja nakładanych świadczeń rzeczowych i osobistych w mieście Zabrze
  579. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
  580. Wykaz osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych według klauzul tajności.
  581. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Miasta Zabrze
  582. Rejestr roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Rejestracji podlegają gatunki zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  583. Ewidencja publicznych szkół i placówek oświatowych
  584. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  585. Ewidencja szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
  586. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego
  587. Ewidencja spełniania obowiązku nauki.
  588. Ewidencja pieczęci urzędowych publicznych szkół
  589. Rejestr zamówień publicznych
  590. Rejestr umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  591. Ewidencja gruntów i budynków miasta Zabrze
  592. Rejestr cen i wartości nieruchomości
  593. Rejestr Dowodów Osobistych
  594. Rejestr mieszkańców
  595. Rejestr wyborców
  596. Rejestr udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - detal
  597. Rejestr udzielonych zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu - gastronomia
  598. Ewidencja stowarzyszeń
  599. Ewidencja instruktorów nauki jazdy
  600. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  601. Rejestr przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów
  602. Rejestr urodzeń
  603. Rejestr małżeństw
  604. Rejestr zgonów
  605. Wykaz wniosków mieszkaniowych
  606. Rejestr uchwał Rady Miasta
  607. Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Miasta
  608. Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
  609. Rejestr Instytucji Kultury miasta Zabrze
  610. Ewidencja miejsc pamięci na terenie miasta Zabrze
  611. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  612. Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Miasta Zabrze
  613. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Zabrze w 2022 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
  614. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Zabrze w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
  615. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Zabrze w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
  616. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248 j.t.). Rok 2019.
  617. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248 j.t.). Rok 2018.
  618. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248 j.t.). Rok 2017.
  619. Informacja zbiorcza o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248 j.t.). Rok 2016.
  620. Akty prawa miejscowego
  621. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  622. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
  623. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
  624. Zarządzenie Nr 760/BA/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Zabrze.
  625. Zarządzenie Nr 33/BA/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.
  626. Ponowne wykorzystywanie ISP
  627. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU
  628. Ankieta oceny zadowolenia klienta z usług Urzędu
 2. PREZYDENT
  1. Prezydent Miasta
  2. Zastępcy Prezydenta Miasta
  3. Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze
  4. Sprawozdania Prezydenta
   1. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 30 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r.
   2. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 26 września 2023 do 30 października 2023 r.
   3. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 29 sierpnia 2023 roku do 25 września 2023 roku.
   4. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 10 lipca 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku.
   5. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 26 czerwca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku.
   6. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 15 maja 2023 roku do 26 czerwca 2023 roku.
   7. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym – 15 maja 2023.
   8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
   9. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 9 stycznia do 13 lutego 2023 roku.
   10. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 19 grudnia 2022 roku do 9 stycznia 2023 roku.
   11. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 17 października 2022 r. do 21 listopada 2022 r.
   12. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 14 września 2022 r. do 17 października 2022 r.
   13. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 30 sierpnia 2022 r. do 14 września 2022 r.
   14. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 27 czerwca do 29 sierpnia 2022 roku.
   15. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 11 maja do 27 czerwca 2022 roku.
   16. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
   17. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 1 kwietnia 2022 roku do 11 maja 2022 roku.
   18. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 28 lutego 2022 roku do 1 kwietnia 2022 roku.
   19. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 17 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku.
   20. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 20 grudnia 2021 roku do 17 stycznia 2022 roku.
   21. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 10 grudnia do 20 grudnia 2021 roku.
   22. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 15 listopada do 10 grudnia 2021 roku.
   23. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 18 października do 15 listopada 2021 roku.
   24. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 20 września do 18 października 2021 roku.
   25. Sprawozdania z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 23 sierpnia do 20 września 2021 roku.
   26. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 12 lipca do 23 sierpnia 2021 roku.
   27. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 21 czerwca do 12 lipca 2021 roku.
   28. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku.
   29. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 13 kwietnia do 17 maja 2021 roku.
   30. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
   31. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 15 marca 2021 roku do 13 kwietnia 2021 roku.
   32. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 22 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku.
   33. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 18 stycznia 2021 roku do 22 lutego 2021 roku.
   34. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 21 grudnia 2020 roku do 18 stycznia 2021 roku.
   35. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 19 października do 20 grudnia 2020 roku.
   36. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 21 września do 19 października 2020 roku.
   37. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 24 sierpnia do 21 września 2020 roku.
   38. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 15 lipca do 24 sierpnia 2020 roku.
   39. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 22 czerwca 2020 roku do 15 lipca 2020 roku.
   40. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 18 maja do 22 czerwca 2020 roku.
   41. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 23 kwietnia do 18 maja 2020 roku.
   42. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019.
   43. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 17 lutego do 16 marca 2020 roku.
   44. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 27 stycznia do 17 lutego 2020 roku.
   45. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 16 grudnia 2019 roku do 27 stycznia 2020 roku.
   46. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 18 listopada do 16 grudnia 2019 roku.
   47. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 21 października do 18 listopada 2019 roku.
   48. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 16 września do 21 października 2019 roku.
   49. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 26 sierpnia do 16 września 2019 roku.
   50. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 9 lipca do 26 sierpnia 2019 roku.
   51. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 24 czerwca do 8 lipca 2019 roku.
   52. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 20 maja do 24 czerwca 2019 roku.
   53. Raport o Stanie Gminy Zabrze za 2018 r.
   54. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze w okresie międzysesyjnym od 15 kwietnia do 20 maja 2019 roku.
   55. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
   56. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 4 lutego do 15 kwietnia 2019 roku.
   57. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 4 lutego do 11 marca 2019 roku.
   58. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 14 stycznia do 4 lutego 2019 roku.
   59. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 28 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 roku.
   60. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 12 do 28 grudnia 2018 roku.
   61. Sprawozdanie z Prac Prezydenta Miasta Zabrze od 15 października do 12 grudnia 2018 roku
   62. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 17 września do 15 października 2018 roku.
   63. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 27 sierpnia do 17 września 2018 roku
   64. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 9 lipca do 27 sierpnia 2018 roku.
   65. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 25 czerwca do 9 lipca 2018 roku
   66. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zabrze z prac w okresie międzysesyjnym od 14 maja do 25 czerwca 2018 roku.
   67. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 16 kwietnia do 14 maja 2018 roku.
   68. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze (od 19 marca do 16 kwietnia 2018 roku).
   69. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 19 lutego do 19 marca 2018 roku
   70. Sprawozdanie z praz Prezydenta Miasta Zabrze od 15 stycznia do 19 lutego 2018 roku
   71. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Zabrze od 18 grudnia 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku
   72. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
  5. Raport o Stanie Gminy za 2022 r.
  6. Raport o Stanie Gminy za 2021 r.
  7. Raport o Stanie Gminy za 2020 r.
  8. Raport o Stanie Gminy za 2019 r.
  9. Raport o Stanie Gminy za 2018 r.
 3. RADA MIASTA
  1. Informacje ogólne
  2. Chrzęstek-Bar Łucja
  3. Dziębowski Sebastian
  4. Ilewski Adam
  5. Jonecko Krystian
  6. Bator Gabriela
  7. Bieniek Janusz
  8. Cieśla Alojzy
  9. Grygiel Rafał
  10. Harasimowicz Adam
  11. Juroszek Przemysław
  12. Lubowiecki Grzegorz
  13. Markisch Sebastian
  14. Olejniczak Grzegorz
  15. Olichwer Mariola
  16. Olichwer Tomasz
  17. Pabis Jerzy
  18. Potyka Urszula
  19. Rau Marian
  20. Reiss Ferdynand
  21. Rupniewska Agnieszka
  22. Szymańska Wioletta
  23. Trześniewski Damian
  24. Turek Grzegorz
  25. Walerjański Dariusz
  26. Wienchor Joachim
  27. Żbikowski Kamil
  28. Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego - GRUDZIEŃ 2023 r.
  29. Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta poza siedzibą Urzędu Miejskiego - GRUDZIEŃ 2023 r.
  30. Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miejskiego - LISTOPAD 2023 r.
  31. Harmonogram dyżurów radnych Rady Miasta poza siedzibą Urzędu Miejskiego - LISTOPAD 2023 r.
  32. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  33. Klub Radnych Koalicja Obywatelska – Nowe Zabrze
  34. Klub Radnych Skuteczni dla Zabrza
  35. Klub Radnych Lepsze Zabrze
  36. Rejestr Uchwał Rady Miasta
   1. Uchwała nr LXXIV/995/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   2. Uchwała nr LXXIV/994/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   3. Uchwała nr LXXIV/993/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   4. Uchwała nr LXXIV/992/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   5. Uchwała nr LXXIV/991/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   6. Uchwała nr LXXIV/990/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   7. Uchwała nr LXXIV/989/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   8. Uchwała nr LXXIV/988/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   9. Uchwała nr LXXIV/987/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   10. Uchwała nr LXXIV/986/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   11. Uchwała nr LXXIV/985/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 roku.
   12. Uchwała nr LXXIII/984/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   13. Uchwała nr LXXIII/983/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   14. Uchwała nr LXXIII/982/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   15. Uchwała nr LXXIII/981/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   16. Uchwała nr LXXIII/980/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   17. Uchwała nr LXXIII/979/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   18. Uchwała nr LXXIII/978/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   19. Uchwała nr LXXIII/977/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   20. Uchwała nr LXXIII/976/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   21. Uchwała nr LXXIII/975/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   22. Uchwała nr LXXIII/974/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   23. Uchwała nr LXXIII/973/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   24. Uchwała nr LXXIII/972/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   25. Uchwała nr LXXIII/971/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   26. Uchwała nr LXXIII/970/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   27. Uchwała nr LXXIII/969/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 października 2023 roku.
   28. Uchwała nr LXXII/968/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   29. Uchwała nr LXXII/967/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   30. Uchwała nr LXXII/966/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   31. Uchwała nr LXXII/965/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   32. Uchwała nr LXXII/964/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   33. Uchwała nr LXXII/963/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   34. Uchwała nr LXXII/962/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   35. Uchwała nr LXXII/961/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   36. Uchwała nr LXXII/960/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 września 2023 roku.
   37. Uchwała nr LXXI/959/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   38. Uchwała nr LXXI/958/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   39. Uchwała nr LXXI/957/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   40. Uchwała nr LXXI/956/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   41. Uchwała nr LXXI/955/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   42. Uchwała nr LXXI/954/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   43. Uchwała nr LXXI/953/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   44. Uchwała nr LXXI/952/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 rok.
   45. Uchwała nr LXXI/951/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   46. Uchwała nr LXXI/950/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   47. Uchwała nr LXXI/949/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   48. Uchwała nr LXXI/948/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 sierpnia 2023 roku.
   49. Uchwała nr LXX/947/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   50. Uchwała nr LXX/946/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   51. Uchwała nr LXX/945/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   52. Uchwała nr LXX/944/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   53. Uchwała nr LXX/943/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   54. Uchwała nr LXX/942/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   55. Uchwała nr LXX/941/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   56. Uchwała nr LXX/940/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   57. Uchwała nr LXX/939/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   58. Uchwała nr LXX/938/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   59. Uchwała nr LXX/937/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   60. Uchwała nr LXX/936/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   61. Uchwała nr LXX/935/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   62. Uchwała nr LXX/934/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   63. Uchwała nr LXX/933/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   64. Uchwała nr LXX/932/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2023 roku.
   65. Uchwała nr LXIX/931/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   66. Uchwała nr LXIX/930/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   67. Uchwała nr LXIX/929/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   68. Uchwała nr LXIX/928/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   69. Uchwała nr LXIX/927/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   70. Uchwała nr LXIX/926/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 czerwca 2023 roku.
   71. Uchwała nr LXVIII/925/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2023 roku.
   72. Uchwała nr LXVII/924/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   73. Uchwała nr LXVII/923/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   74. Uchwała nr LXVII/922/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   75. Uchwała nr LXVII/921/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   76. Uchwała nr LXVII/920/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   77. Uchwała nr LXVII/919/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   78. Uchwała nr LXVII/918/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   79. Uchwała nr LXVII/917/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   80. Uchwała nr LXVII/916/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   81. Uchwała nr LXVII/915/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   82. Uchwała nr LXVII/914/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   83. Uchwała nr LXVII/913/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   84. Uchwała nr LXVII/912/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   85. Uchwała nr LXVII/911/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   86. Uchwała nr LXVII/910/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   87. Uchwała nr LXVII/909/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 maja 2023 roku.
   88. Uchwała nr LXVI/908/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   89. Uchwała nr LXVI/907/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   90. Uchwała nr LXVI/906/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   91. Uchwała nr LXVI/905/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   92. Uchwała nr LXVI/904/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   93. Uchwała nr LXVI/903/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   94. Uchwała nr LXVI/902/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   95. Uchwała nr LXVI/901/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   96. Uchwała nr LXVI/900/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   97. Uchwała nr LXVI/899/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   98. Uchwała nr LXVI/898/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   99. Uchwała nr LXVI/897/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   100. Uchwała nr LXVI/896/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 kwietnia 2023 roku.
   101. Uchwała nr LXV/895/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 marca 2023 roku.
   102. Uchwała nr LXIV/894/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   103. Uchwała nr LXIV/893/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   104. Uchwała nr LXIV/892/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   105. Uchwała nr LXIV/891/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   106. Uchwała nr LXIV/890/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   107. Uchwała nr LXIV/889/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   108. Uchwała nr LXIV/888/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   109. Uchwała nr LXIV/887/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   110. Uchwała nr LXIV/886/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   111. Uchwała nr LXIV/885/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   112. Uchwała nr LXIV/884/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 marca 2023 roku.
   113. Uchwała nr LXIII/883/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 lutego 2023 roku.
   114. Uchwała nr LXII/882/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   115. Uchwała nr LXII/881/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   116. Uchwała nr LXII/880/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   117. Uchwała nr LXII/879/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   118. Uchwała nr LXII/878/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   119. Uchwała nr LXII/877/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   120. Uchwała nr LXII/876/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   121. Uchwała nr LXII/875/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   122. Uchwała nr LXII/874/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   123. Uchwała nr LXII/873/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   124. Uchwała nr LXII/872/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   125. Uchwała nr LXII/871/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   126. Uchwała nr LXII/870/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   127. Uchwała nr LXII/869/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   128. Uchwała nr LXII/868/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   129. Uchwała nr LXII/867/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   130. Uchwała nr LXII/866/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   131. Uchwała nr LXII/865/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   132. Uchwała nr LXII/864/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2023 roku.
   133. Uchwała nr LXI/863/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 30 stycznia 2023 roku.
   134. Uchwała nr LX/862/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   135. Uchwała nr LX/861/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   136. Uchwała nr LX/860/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   137. Uchwała nr LX/859/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   138. Uchwała nr LX/858/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   139. Uchwała nr LX/857/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   140. Uchwała nr LX/856/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   141. Uchwała nr LX/855/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   142. Uchwała nr LX/854/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   143. Uchwała nr LX/853/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   144. Uchwała nr LX/852/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   145. Uchwała nr LX/851/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   146. Uchwała nr LX/850/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   147. Uchwała nr LX/849/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 stycznia 2023 roku.
   148. Uchwała nr LIX/848/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   149. Uchwała nr LIX/847/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   150. Uchwała nr LIX/846/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   151. Uchwała nr LIX/845/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   152. Uchwała nr LIX/844/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   153. Uchwała nr LIX/843/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   154. Uchwała nr LIX/842/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   155. Uchwała nr LIX/841/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   156. Uchwała nr LIX/840/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   157. Uchwała nr LIX/839/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   158. Uchwała nr LIX/838/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   159. Uchwała nr LIX/837/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   160. Uchwała nr LIX/836/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2022 roku.
   161. Uchwała nr LVIII/835/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 5 grudnia 2022 roku.
   162. Uchwała nr LVII/834/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   163. Uchwała nr LVII/833/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   164. Uchwała nr LVII/832/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   165. Uchwała nr LVII/831/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   166. Uchwała nr LVII/830/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   167. Uchwała nr LVII/829/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   168. Uchwała nr LVII/828/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   169. Uchwała nr LVII/827/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   170. Uchwała nr LVII/826/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   171. Uchwała nr LVII/825/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   172. Uchwała nr LVII/824/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   173. Uchwała nr LVII/823/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   174. Uchwała nr LVII/822/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   175. Uchwała nr LVII/821/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   176. Uchwała nr LVII/820/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   177. Uchwała nr LVII/819/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   178. Uchwała nr LVII/818/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku.
   179. Uchwała nr LVII/817/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku .
   180. Uchwała nr LVII/816/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 listopada 2022 roku .
   181. Uchwała nr LVI/815/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   182. Uchwała nr LVI/814/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   183. Uchwała nr LVI/813/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   184. Uchwała nr LVI/812/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   185. Uchwała nr LVI/811/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   186. Uchwała nr LVI/810/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   187. Uchwała nr LVI/809/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   188. Uchwała nr LVI/808/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   189. Uchwała nr LVI/807/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   190. Uchwała nr LVI/806/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   191. Uchwała nr LVI/805/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   192. Uchwała nr LVI/804/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   193. Uchwała nr LVI/803/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   194. Uchwała nr LVI/802/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   195. Uchwała nr LVI/801/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   196. Uchwała nr LVI/800/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   197. Uchwała nr LVI/799/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   198. Uchwała nr LVI/798/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku .
   199. Uchwała nr LVI/797/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   200. Uchwała nr LVI/796/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku.
   201. Uchwała nr LV/795/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 września 2022 roku.
   202. Uchwała nr LV/794/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 września 2022 roku.
   203. Uchwała nr LV/793/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 września 2022 roku.
   204. Uchwała nr LIV/792/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   205. Uchwała nr LIV/791/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   206. Uchwała nr LIV/790/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   207. Uchwała nr LIV/789/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   208. Uchwała nr LIV/788/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   209. Uchwała nr LIV/787/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   210. Uchwała nr LIV/786/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   211. Uchwała nr LIV/785/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   212. Uchwała nr LIV/784/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 września 2022 roku.
   213. Uchwała nr LIII/783/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   214. Uchwała nr LIII/782/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   215. Uchwała nr LIII/781/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   216. Uchwała nr LIII/780/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   217. Uchwała nr LIII/779/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   218. Uchwała nr LIII/778/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   219. Uchwała nr LIII/777/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   220. Uchwała nr LIII/776/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   221. Uchwała nr LIII/775/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   222. Uchwała nr LIII/774/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   223. Uchwała nr LIII/773/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   224. Uchwała nr LIII/772/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   225. Uchwała nr LIII/771/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   226. Uchwała nr LIII/770/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
   227. Uchwała nr LII/769/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   228. Uchwała nr LII/768/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   229. Uchwała nr LII/767/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   230. Uchwała nr LII/766/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   231. Uchwała nr LII/765/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   232. Uchwała nr LII/764/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 lipca 2022 roku.
   233. Uchwała nr LI/763/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   234. Uchwała nr LI/762/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   235. Uchwała nr LI/761/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   236. Uchwała nr LI/760/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   237. Uchwała nr LI/759/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   238. Uchwała nr LI/758/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2022 roku.
   239. Uchwała nr L/757/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 maja 2022 roku.
   240. Uchwała nr XLIX/756/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   241. Uchwała nr XLIX/755/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   242. Uchwała nr XLIX/754/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   243. Uchwała nr XLIX/753/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   244. Uchwała nr XLIX/752/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   245. Uchwała nr XLIX/751/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   246. Uchwała nr XLIX/750/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   247. Uchwała nr XLIX/749/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   248. Uchwała nr XLIX/748/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   249. Uchwała nr XLIX/747/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   250. Uchwała nr XLIX/746/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   251. Uchwała nr XLIX/745/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   252. Uchwała nr XLIX/744/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   253. Uchwała nr XLIX/743/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   254. Uchwała nr XLIX/742/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   255. Uchwała nr XLIX/741/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   256. Uchwała nr XLIX/740/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 maja 2022 roku.
   257. Uchwała nr XLVIII/739/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   258. Uchwała nr XLVIII/738/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   259. Uchwała nr XLVIII/737/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   260. Uchwała nr XLVIII/736/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   261. Uchwała nr XLVIII/735/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   262. Uchwała nr XLVIII/734/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   263. Uchwała nr XLVIII/733/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   264. Uchwała nr XLVIII/732/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   265. Uchwała nr XLVIII/731/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   266. Uchwała nr XLVIII/730/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   267. Uchwała nr XLVIII/729/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   268. Uchwała nr XLVIII/728/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   269. Uchwała nr XLVIII/727/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   270. Uchwała nr XLVIII/726/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   271. Uchwała nr XLVIII/725/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   272. Uchwała nr XLVIII/724/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   273. Uchwała nr XLVIII/723/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku.
   274. Uchwała nr XLVIII/722/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 roku .
   275. Uchwała nr XLVII/721/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 marca 2022 roku.
   276. Uchwała nr XLVII/720/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 marca 2022 roku.
   277. Uchwała nr XLVI/719/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 marca 2022 roku.
   278. Uchwała nr XLVI/718/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 marca 2022 roku.
   279. Uchwała nr XLV/717/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   280. Uchwała nr XLV/716/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   281. Uchwała nr XLV/715/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   282. Uchwała nr XLV/714/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   283. Uchwała nr XLV/713/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   284. Uchwała nr XLV/712/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   285. Uchwała nr XLV/711/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   286. Uchwała nr XLV/710/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   287. Uchwała nr XLV/709/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   288. Uchwała nr XLV/708/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   289. Uchwała nr XLV/707/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   290. Uchwała nr XLV/706/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   291. Uchwała nr XLV/705/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   292. Uchwała nr XLV/704/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   293. Uchwała nr XLV/703/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   294. Uchwała nr XLV/702/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   295. Uchwała nr XLV/701/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   296. Uchwała nr XLIV/700/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   297. Uchwała nr XLIV/699/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   298. Uchwała nr XLIV/698/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   299. Uchwała nr XLIV/697/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 roku.
   300. Uchwała nr XLIV/696/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2022 roku.
   301. Uchwała nr XLIII/695/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   302. Uchwała nr XLIII/694/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   303. Uchwała nr XLIII/693/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   304. Uchwała nr XLIII/692/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   305. Uchwała nr XLIII/691/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   306. Uchwała nr XLIII/690/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   307. Uchwała nr XLIII/689/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 stycznia 2022 roku.
   308. Uchwała nr XLII/688/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 roku.
   309. Uchwała nr XLII/687/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 roku.
   310. Uchwała nr XLII/686/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 roku.
   311. Uchwała nr XLII/685/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 roku.
   312. Uchwała nr XLI/684/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   313. Uchwała nr XLI/683/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   314. Uchwała nr XLI/682/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   315. Uchwała nr XLI/681/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   316. Uchwała nr XLI/680/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   317. Uchwała nr XLI/679/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   318. Uchwała nr XLI/678/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 grudnia 2021 roku.
   319. Uchwała nr XL/677/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   320. Uchwała nr XL/676/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   321. Uchwała nr XL/675/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   322. Uchwała nr XL/674/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   323. Uchwała nr XL/673/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   324. Uchwała nr XL/672/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   325. Uchwała nr XL/671/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   326. Uchwała nr XL/670/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   327. Uchwała nr XL/669/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   328. Uchwała nr XL/668/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   329. Uchwała nr XL/667/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   330. Uchwała nr XL/666/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   331. Uchwała nr XL/665/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   332. Uchwała nr XL/664/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   333. Uchwała nr XL/663/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   334. Uchwała nr XL/662/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   335. Uchwała nr XL/661/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   336. Uchwała nr XL/660/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   337. Uchwała nr XL/659/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   338. Uchwała nr XL/658/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku .
   339. Uchwała nr XL/657/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   340. Uchwała nr XL/656/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   341. Uchwała nr XL/655/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   342. Uchwała nr XL/654/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 grudnia 2021 roku.
   343. Uchwała nr XXXIX/653/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   344. Uchwała nr XXXIX/652/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   345. Uchwała nr XXXIX/651/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   346. Uchwała nr XXXIX/650/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   347. Uchwała nr XXXIX/649/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   348. Uchwała nr XXXIX/648/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   349. Uchwała nr XXXIX/647/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   350. Uchwała nr XXXIX/646/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   351. Uchwała nr XXXIX/645/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   352. Uchwała nr XXXIX/644/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   353. Uchwała nr XXXIX/643/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   354. Uchwała nr XXXIX/642/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   355. Uchwała nr XXXIX/641/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   356. Uchwała nr XXXIX/640/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 roku.
   357. Uchwała nr XXXVIII/639/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   358. Uchwała nr XXXVIII/638/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   359. Uchwała nr XXXVIII/637/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   360. Uchwała nr XXXVIII/636/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   361. Uchwała nr XXXVIII/635/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   362. Uchwała nr XXXVIII/634/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   363. Uchwała nr XXXVIII/633/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   364. Uchwała nr XXXVIII/632/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   365. Uchwała nr XXXVIII/631/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   366. Uchwała nr XXXVIII/630/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   367. Uchwała nr XXXVIII/629/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   368. Uchwała nr XXXVIII/628/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   369. Uchwała nr XXXVIII/627/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   370. Uchwała nr XXXVIII/626/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   371. Uchwała nr XXXVIII/625/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   372. Uchwała nr XXXVIII/624/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   373. Uchwała nr XXXVIII/623/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   374. Uchwała nr XXXVIII/622/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   375. Uchwała nr XXXVIII/621/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   376. Uchwała nr XXXVIII/620/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 października 2021 roku.
   377. Uchwała nr XXXVII/619/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   378. Uchwała nr XXXVII/618/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   379. Uchwała nr XXXVII/617/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   380. Uchwała nr XXXVII/616/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   381. Uchwała nr XXXVII/615/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   382. Uchwała nr XXXVII/614/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   383. Uchwała nr XXXVII/613/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   384. Uchwała nr XXXVII/612/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   385. Uchwała nr XXXVII/611/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   386. Uchwała nr XXXVII/610/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   387. Uchwała nr XXXVII/609/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   388. Uchwała nr XXXVII/608/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   389. Uchwała nr XXXVII/607/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   390. Uchwała nr XXXVII/606/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   391. Uchwała nr XXXVII/605/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   392. Uchwała nr XXXVII/604/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   393. Uchwała nr XXXVII/603/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   394. Uchwała nr XXXVII/602/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   395. Uchwała nr XXXVII/601/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   396. Uchwała nr XXXVII/600/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   397. Uchwała nr XXXVII/599/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   398. Uchwała nr XXXVII/598/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   399. Uchwała nr XXXVII/597/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 września 2021 roku.
   400. Uchwała nr XXXVI/596/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   401. Uchwała nr XXXVI/595/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   402. Uchwała nr XXXVI/594/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   403. Uchwała nr XXXVI/593/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   404. Uchwała nr XXXVI/592/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   405. Uchwała nr XXXVI/591/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   406. Uchwała nr XXXVI/590/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   407. Uchwała nr XXXVI/589/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   408. Uchwała nr XXXVI/588/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   409. Uchwała nr XXXVI/587/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   410. Uchwała nr XXXVI/586/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   411. Uchwała nr XXXVI/585/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   412. Uchwała nr XXXVI/584/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   413. Uchwała nr XXXVI/583/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   414. Uchwała nr XXXVI/582/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   415. Uchwała nr XXXVI/581/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   416. Uchwała nr XXXVI/580/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   417. Uchwała nr XXXVI/579/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   418. Uchwała nr XXXVI/578/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   419. Uchwała nr XXXVI/577/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   420. Uchwała nr XXXVI/576/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   421. Uchwała nr XXXVI/575/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 sierpnia 2021 roku.
   422. Uchwała nr XXXV/574/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   423. Uchwała nr XXXV/573/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   424. Uchwała nr XXXV/572/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   425. Uchwała nr XXXV/571/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   426. Uchwała nr XXXV/570/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   427. Uchwała nr XXXV/569/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   428. Uchwała nr XXXV/568/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 lipca 2021 roku.
   429. Uchwała nr XXXIV/567/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   430. Uchwała nr XXXIV/566/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   431. Uchwała nr XXXIV/565/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   432. Uchwała nr XXXIV/564/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   433. Uchwała nr XXXIV/563/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   434. Uchwała nr XXXIV/562/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   435. Uchwała nr XXXIV/561/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   436. Uchwała nr XXXIV/560/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   437. Uchwała nr XXXIV/559/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   438. Uchwała nr XXXIV/558/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   439. Uchwała nr XXXIV/557/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   440. Uchwała nr XXXIV/556/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   441. Uchwała nr XXXIV/555/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2021 r.
   442. Uchwała nr XXXIII/554/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   443. Uchwała nr XXXIII/553/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   444. Uchwała nr XXXIII/552/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   445. Uchwała nr XXXIII/551/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   446. Uchwała nr XXXIII/550/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   447. Uchwała nr XXXIII/549/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   448. Uchwała nr XXXIII/548/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   449. Uchwała nr XXXIII/547/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   450. Uchwała nr XXXIII/546/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   451. Uchwała nr XXXIII/545/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   452. Uchwała nr XXXIII/544/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   453. Uchwała nr XXXIII/543/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   454. Uchwała nr XXXIII/542/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   455. Uchwała nr XXXIII/541/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 maja 2021 r.
   456. Uchwała nr XXXII/540/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   457. Uchwała nr XXXII/539/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   458. Uchwała nr XXXII/538/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   459. Uchwała nr XXXII/537/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   460. Uchwała nr XXXII/536/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   461. Uchwała nr XXXII/535/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   462. Uchwała nr XXXII/534/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   463. Uchwała nr XXXII/533/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   464. Uchwała nr XXXII/532/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   465. Uchwała nr XXXII/531/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   466. Uchwała nr XXXII/530/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   467. Uchwała nr XXXII/529/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   468. Uchwała nr XXXII/528/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   469. Uchwała nr XXXII/527/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   470. Uchwała nr XXXII/526/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   471. Uchwała nr XXXII/525/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   472. Uchwała nr XXXII/524/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 kwietnia 2021 r.
   473. Uchwała nr XXXI/523/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   474. Uchwała nr XXXI/522/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   475. Uchwała nr XXXI/521/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   476. Uchwała nr XXXI/520/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   477. Uchwała nr XXXI/519/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   478. Uchwała nr XXXI/518/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   479. Uchwała nr XXXI/517/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   480. Uchwała nr XXXI/516/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   481. Uchwała nr XXXI/515/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2021 r.
   482. Uchwała nr XXX/514/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   483. Uchwała nr XXX/513/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   484. Uchwała nr XXX/512/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   485. Uchwała nr XXX/511/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   486. Uchwała nr XXX/510/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   487. Uchwała nr XXX/509/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   488. Uchwała nr XXX/508/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   489. Uchwała nr XXX/507/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   490. Uchwała nr XXX/506/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   491. Uchwała nr XXX/505/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   492. Uchwała nr XXX/504/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   493. Uchwała nr XXX/503/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   494. Uchwała nr XXX/502/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   495. Uchwała nr XXX/501/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   496. Uchwała nr XXX/500/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   497. Uchwała nr XXX/499/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   498. Uchwała nr XXX/498/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   499. Uchwała nr XXX/497/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   500. Uchwała nr XXX/496/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   501. Uchwała nr XXX/495/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   502. Uchwała nr XXX/494/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   503. Uchwała nr XXX/493/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   504. Uchwała nr XXX/492/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   505. Uchwała nr XXX/491/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   506. Uchwała nr XXX/490/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   507. Uchwała nr XXX/489/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   508. Uchwała nr XXX/488/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   509. Uchwała nr XXX/487/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   510. Uchwała nr XXX/486/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   511. Uchwała nr XXX/485/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 lutego 2021 r.
   512. Uchwała nr XXIX/484/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   513. Uchwała nr XXIX/483/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   514. Uchwała nr XXIX/482/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   515. Uchwała nr XXIX/481/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   516. Uchwała nr XXIX/480/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   517. Uchwała nr XXIX/479/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   518. Uchwała nr XXIX/478/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   519. Uchwała nr XXIX/477/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   520. Uchwała nr XXIX/476/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   521. Uchwała nr XXIX/475/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   522. Uchwała nr XXIX/474/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   523. Uchwała nr XXIX/473/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   524. Uchwała nr XXIX/472/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   525. Uchwała nr XXIX/471/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   526. Uchwała nr XXIX/470/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   527. Uchwała nr XXIX/469/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   528. Uchwała nr XXIX/468/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   529. Uchwała nr XXIX/467/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 stycznia 2021 r.
   530. Uchwała nr XXVIII/466/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   531. Uchwała nr XXVIII/465/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   532. Uchwała nr XXVIII/464/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   533. Uchwała nr XXVIII/463/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   534. Uchwała nr XXVIII/462/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   535. Uchwała nr XXVIII/461/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   536. Uchwała nr XXVIII/460/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   537. Uchwała nr XXVIII/459/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   538. Uchwała nr XXVIII/458/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   539. Uchwała nr XXVIII/457/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   540. Uchwała nr XXVIII/456/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   541. Uchwała nr XXVIII/455/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   542. Uchwała nr XXVIII/454/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   543. Uchwała nr XXVIII/453/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   544. Uchwała nr XXVIII/452/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   545. Uchwała nr XXVIII/451/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   546. Uchwała nr XXVIII/450/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   547. Uchwała nr XXVIII/449/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 grudnia 2020 r.
   548. Uchwała nr XXVII/448/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   549. Uchwała nr XXVII/447/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   550. Uchwała nr XXVII/446/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   551. Uchwała nr XXVII/445/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   552. Uchwała nr XXVII/444/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   553. Uchwała nr XXVII/443/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   554. Uchwała nr XXVII/442/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   555. Uchwała nr XXVII/441/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   556. Uchwała nr XXVII/440/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 listopada 2020 r.
   557. Uchwała nr XXVI/439/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   558. Uchwała nr XXVI/438/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   559. Uchwała nr XXVI/437/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   560. Uchwała nr XXVI/436/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r
   561. Uchwała nr XXVI/435/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   562. Uchwała nr XXVI/434/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   563. Uchwała nr XXVI/433/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   564. Uchwała nr XXVI/432/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   565. Uchwała nr XXVI/431/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   566. Uchwała nr XXVI/430/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   567. Uchwała nr XXVI/429/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   568. Uchwała nr XXVI/428/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 października 2020 r.
   569. Uchwała nr XXV/427/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   570. Uchwała nr XXV/426/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   571. Uchwała nr XXV/425/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   572. Uchwała nr XXV/424/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   573. Uchwała nr XXV/423/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   574. Uchwała nr XXV/422/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   575. Uchwała nr XXV/421/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   576. Uchwała nr XXV/420/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   577. Uchwała nr XXV/419/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   578. Uchwała nr XXV/418/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   579. Uchwała nr XXV/417/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   580. Uchwała nr XXV/416/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   581. Uchwała nr XXV/415/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   582. Uchwała nr XXV/414/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r.
   583. Uchwała nr XXIV/413/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   584. Uchwała nr XXIV/412/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   585. Uchwała nr XXIV/411/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   586. Uchwała nr XXIV/410/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   587. Uchwała nr XXIV/409/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   588. Uchwała nr XXIV/408/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 sierpnia 2020 r.
   589. Uchwała nr XXIII/407/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   590. Uchwała nr XXIII/406/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   591. Uchwała nr XXIII/405/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   592. Uchwała nr XXIII/404/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   593. Uchwała nr XXIII/403/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   594. Uchwała nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   595. Uchwała nr XXIII/401/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   596. Uchwała nr XXIII/400/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   597. Uchwała nr XXIII/399/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   598. Uchwała nr XXIII/398/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   599. Uchwała nr XXIII/397/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   600. Uchwała nr XXIII/396/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   601. Uchwała nr XXIII/395/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   602. Uchwała nr XXIII/394/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   603. Uchwała nr XXIII/393/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   604. Uchwała nr XXIII/392/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   605. Uchwała nr XXIII/391/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
   606. Uchwała nr XXII/390/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   607. Uchwała nr XXII/389/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   608. Uchwała nr XXII/388/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   609. Uchwała nr XXII/387/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   610. Uchwała nr XXII/386/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   611. Uchwała nr XXII/385/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   612. Uchwała nr XXII/384/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   613. Uchwała nr XXII/383/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   614. Uchwała nr XXII/382/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2020 r.
   615. Uchwała nr XX/381/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   616. Uchwała nr XX/380/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   617. Uchwała nr XX/379/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   618. Uchwała nr XX/378/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   619. Uchwała nr XX/377/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   620. Uchwała nr XX/376/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   621. Uchwała nr XX/375/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   622. Uchwała nr XX/374/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   623. Uchwała nr XX/373/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   624. Uchwała nr XX/372/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   625. Uchwała nr XX/371/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   626. Uchwała nr XX/370/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   627. Uchwała nr XX/369/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   628. Uchwała nr XX/368/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   629. Uchwała nr XX/367/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   630. Uchwała nr XX/366/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   631. Uchwała nr XX/365/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   632. Uchwała nr XX/364/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   633. Uchwała nr XX/363/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   634. Uchwała nr XX/362/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   635. Uchwała nr XX/361/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   636. Uchwała nr XX/360/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   637. Uchwała nr XX/359/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   638. Uchwała nr XX/358/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   639. Uchwała nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   640. Uchwała nr XX/356/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   641. Uchwała nr XX/355/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   642. Uchwała nr XX/354/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   643. Uchwała nr XX/353/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r.
   644. Uchwała nr XIX/352/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   645. Uchwała nr XIX/351/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   646. Uchwała nr XIX/350/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   647. Uchwała nr XIX/349/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   648. Uchwała nr XIX/348/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   649. Uchwała nr XIX/347/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   650. Uchwała nr XIXI/346/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   651. Uchwała nr XIX/345/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 kwietnia 2020 roku.
   652. Uchwała nr XVIII/344/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   653. Uchwała nr XVIII/343/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   654. Uchwała nr XVIII/342/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   655. Uchwała nr XVIII/341/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   656. Uchwała nr XVIII/340/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   657. Uchwała nr XVIII/339/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   658. Uchwała nr XVIII/338/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   659. Uchwała nr XVIII/337/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   660. Uchwała nr XVIII/336/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   661. Uchwała nr XVIII/335/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   662. Uchwała nr XVIII/334/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   663. Uchwała nr XVIII/333/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   664. Uchwała nr XVIII/332/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   665. Uchwała nr XVIII/331/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   666. Uchwała nr XVIII/330/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   667. Uchwała nr XVIII/329/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   668. Uchwała nr XVIII/328/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2020 roku.
   669. Uchwała nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   670. Uchwała nr XVII/326/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   671. Uchwała nr XVII/325/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   672. Uchwała nr XVII/324/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   673. Uchwała nr XVII/323/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   674. Uchwała nr XVII/322/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   675. Uchwała nr XVII/321/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   676. Uchwała nr XVII/320/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   677. Uchwała nr XVII/319/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   678. Uchwała nr XVII/318/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   679. Uchwała nr XVII/317/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   680. Uchwała nr XVII/316/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   681. Uchwała nr XVII/315/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   682. Uchwała nr XVII/314/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   683. Uchwała nr XVII/313/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   684. Uchwała nr XVII/312/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   685. Uchwała nr XVII/311/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   686. Uchwała nr XVII/310/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   687. Uchwała nr XVII/309/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   688. Uchwała nr XVII/308/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   689. Uchwała nr XVII/307/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   690. Uchwała nr XVII/306/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   691. Uchwała nr XVII/305/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   692. Uchwała nr XVII/304/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   693. Uchwała nr XVII/303/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   694. Uchwała nr XVII/302/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 lutego 2020 roku.
   695. Uchwała nr XVI/301/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   696. Uchwała nr XVI/300/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   697. Uchwała nr XVI/299/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   698. Uchwała nr XVI/298/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku
   699. Uchwała nr XVI/297/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   700. Uchwała nr XVI/296/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   701. Uchwała nr XVI/295/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   702. Uchwała nr XVI/294/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   703. Uchwała nr XVI/293/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   704. Uchwała nr XVI/292/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   705. Uchwała nr XVI/291/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   706. Uchwała nr XVI/290/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   707. Uchwała nr XVI/289/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   708. Uchwała nr XVI/288/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   709. Uchwała nr XVI/287/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   710. Uchwała nr XVI/286/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   711. Uchwała nr XVI/285/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   712. Uchwała nr XVI/284/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 stycznia 2020 roku.
   713. Uchwała nr XV/283/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   714. Uchwała nr XV/282/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   715. Uchwała nr XV/281/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   716. Uchwała nr XV/280/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   717. Uchwała nr XV/279/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   718. Uchwała nr XV/278/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   719. Uchwała nr XV/277/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   720. Uchwała nr XV/276/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   721. Uchwała nr XV/275/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   722. Uchwała nr XV/274/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   723. Uchwała nr XV/273/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   724. Uchwała nr XV/272/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   725. Uchwała nr XV/271/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   726. Uchwała nr XV/270/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   727. Uchwała nr XV/269/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   728. Uchwała nr XV/268/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   729. Uchwała nr XV/267/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   730. Uchwała nr XV/266/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku
   731. Uchwała nr XV/265/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   732. Uchwała nr XV/264/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 roku.
   733. Uchwała nr XIV/263/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   734. Uchwała nr XIV/262/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   735. Uchwała nr XIV/261/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   736. Uchwała nr XIV/260/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   737. Uchwała nr XIV/259/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   738. Uchwała nr XIV/258/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   739. Uchwała nr XIV/257/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   740. Uchwała nr XIV/256/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   741. Uchwała nr XIV/255/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   742. Uchwała nr XIV/254/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   743. Uchwała nr XIV/253/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   744. Uchwała nr XIV/252/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   745. Uchwała nr XIV/251/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   746. Uchwała nr XIV/250/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   747. Uchwała nr XIV/249/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   748. Uchwała nr XIV/248/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   749. Uchwała nr XIV/247/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   750. Uchwała nr XIV/246/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   751. Uchwała nr XIV/245/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   752. Uchwała nr XIV/244/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   753. Uchwała nr XIV/243/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   754. Uchwała nr XIV/242/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   755. Uchwała nr XIV/241/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   756. Uchwała nr XIV/240/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   757. Uchwała nr XIV/239/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   758. Uchwała nr XIV/238/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   759. Uchwała nr XIV/237/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   760. Uchwała nr XIV/236/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   761. Uchwała nr XIV/235/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   762. Uchwała nr XIV/234/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   763. Uchwała nr XIV/233/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   764. Uchwała nr XIV/232/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   765. Uchwała nr XIV/231/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   766. Uchwała nr XIV/230/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   767. Uchwała nr XIV/229/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   768. Uchwała nr XIV/228/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   769. Uchwała nr XIV/227/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   770. Uchwała nr XIV/226/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   771. Uchwała nr XIV/225/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   772. Uchwała nr XIV/224/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   773. Uchwała nr XIV/223/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2019 roku.
   774. Uchwała nr XIII/222/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   775. Uchwała nr XIII/221/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   776. Uchwała nr XIII/220/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   777. Uchwała nr XIII/219/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   778. Uchwała nr XIII/218/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   779. Uchwała nr XIII/217/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   780. Uchwała nr XIII/216/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   781. Uchwała nr XIII/215/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   782. Uchwała nr XIII/214/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   783. Uchwała nr XIII/213/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   784. Uchwała nr XIII/212/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   785. Uchwała nr XIII/211/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   786. Uchwała nr XIII/210/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   787. Uchwała nr XIII/209/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   788. Uchwała nr XIII/208/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   789. Uchwała nr XIII/207/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   790. Uchwała nr XIII/206/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   791. Uchwała nr XIII/205/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   792. Uchwała nr XIII/204/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   793. Uchwała nr XIII/203/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   794. Uchwała nr XIII/202/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   795. Uchwała nr XIII/201/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   796. Uchwała nr XIII/200/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   797. Uchwała nr XIII/199/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   798. Uchwała nr XIII/198/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   799. Uchwała nr XIII/197/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   800. Uchwała nr XIII/196/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   801. Uchwała nr XIII/195/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   802. Uchwała nr XIII/194/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   803. Uchwała nr XIII/193/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   804. Uchwała nr XIII/192/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   805. Uchwała nr XIII/191/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   806. Uchwała nr XIII/190/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   807. Uchwała nr XIII/189/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   808. Uchwała nr XIII/188/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   809. Uchwała nr XIII/187/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   810. Uchwała nr XIII/186/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   811. Uchwała nr XIII/185/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   812. Uchwała nr XIII/184/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   813. Uchwała nr XIII/183/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   814. Uchwała nr XIII/182/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   815. Uchwała nr XIII/181/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   816. Uchwała nr XIII/180/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   817. Uchwała nr XIII/179/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   818. Uchwała nr XIII/178/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   819. Uchwała nr XIII/177/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   820. Uchwała nr XIII/176/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   821. Uchwała nr XIII/175/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   822. Uchwała nr XIII/174/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   823. Uchwała nr XIII/173/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   824. Uchwała nr XIII/172/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   825. Uchwała nr XIII/171/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   826. Uchwała nr XIII/170/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   827. Uchwała nr XIII/169/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku.
   828. Uchwała nr XII/168/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   829. Uchwała nr XII/167/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   830. Uchwała nr XII/166/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   831. Uchwała nr XII/165/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   832. Uchwała nr XII/164/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   833. Uchwała nr XII/163/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   834. Uchwała nr XII/162/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   835. Uchwała nr XII/161/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   836. Uchwała nr XII/160/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   837. Uchwała nr XII/159/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 września 2019 roku.
   838. Uchwała nr XI/158/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   839. Uchwała nr XI/157/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   840. Uchwała nr XI/156/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   841. Uchwała nr XI/155/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   842. Uchwała nr XI/154/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   843. Uchwała nr XI/153/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   844. Uchwała nr XI/152/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   845. Uchwała nr XI/151/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   846. Uchwała nr XI/150/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   847. Uchwała nr XI/149/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   848. Uchwała nr XI/148/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   849. Uchwała nr XI/147/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   850. Uchwała nr XI/146/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   851. Uchwała nr XI/145/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   852. Uchwała nr XI/144/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   853. Uchwała nr XI/143/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   854. Uchwała nr XI/142/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   855. Uchwała nr XI/141/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   856. Uchwała nr XI/140/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   857. Uchwała nr XI/139/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   858. Uchwała nr XI/138/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   859. Uchwała nr XI/137/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   860. Uchwała nr XI/136/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   861. Uchwała nr XI/135/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   862. Uchwała nr XI/134/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   863. Uchwała nr XI/133/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   864. Uchwała nr XI/132/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   865. Uchwała nr XI/131/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   866. Uchwała nr XI/130/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019.
   867. Uchwała nr XI/129/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   868. Uchwała nr XI/128/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   869. Uchwała nr XI/127/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   870. Uchwała nr XI/126/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   871. Uchwała nr XI/125/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 roku.
   872. Uchwała nr X/124/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   873. Uchwała nr X/123/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   874. Uchwała nr X/122/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   875. Uchwała nr X/121/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   876. Uchwała nr X/120/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   877. Uchwała nr X/119/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   878. Uchwała nr X/118/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   879. Uchwała nr X/117/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   880. Uchwała nr X/116/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   881. Uchwała nr X/115/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   882. Uchwała nr X/114/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   883. Uchwała nr X/113/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   884. Uchwała nr X/112/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   885. Uchwała nr X/111/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   886. Uchwała nr X/110/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   887. Uchwała nr X/109/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 lipca 2019 roku.
   888. Uchwała nr IX/108/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   889. Uchwała nr IX/107/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   890. Uchwała nr IX/106/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   891. Uchwała nr IX/105/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   892. Uchwała nr IX/104/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   893. Uchwała nr IX/103/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   894. Uchwała nr IX/102/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   895. Uchwała nr IX/101/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 24 czerwca 2019 roku.
   896. Uchwała nr VIII/100/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   897. Uchwała nr VIII/99/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   898. Uchwała nr VIII/98/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   899. Uchwała nr VIII/97/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   900. Uchwała nr VIII/96/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   901. Uchwała nr VIII/95/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   902. Uchwała nr VIII/94/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   903. Uchwała nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   904. Uchwała nr VIII/92/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   905. Uchwała nr VIII/91/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 roku.
   906. Uchwała nr VII/90/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   907. Uchwała nr VII/89/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   908. Uchwała nr VII/88/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   909. Uchwała nr VII/87/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   910. Uchwała nr VII/86/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   911. Uchwała nr VII/85/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   912. Uchwała nr VII/84/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   913. Uchwała nr VII/83/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   914. Uchwała nr VII/82/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   915. Uchwała nr VII/81/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   916. Uchwała nr VII/80/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   917. Uchwała nr VII/79/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   918. Uchwała nr VII/78/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   919. Uchwała nr VII/77/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   920. Uchwała nr VII/76/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
   921. Uchwała nr VI/75/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   922. Uchwała nr VI/74/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   923. Uchwała nr VI/73/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   924. Uchwała nr VI/72/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   925. Uchwała nr VI/71/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   926. Uchwała nr VI/70/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   927. Uchwała nr VI/69/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   928. Uchwała nr VI/68/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   929. Uchwała nr VI/67/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   930. Uchwała nr VI/66/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   931. Uchwała nr VI/65/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   932. Uchwała nr VI/64/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   933. Uchwała nr VI/63/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   934. Uchwała nr VI/62/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   935. Uchwała nr VI/61/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   936. Uchwała nr VI/60/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   937. Uchwała nr VI/59/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   938. Uchwała nr VI/58/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   939. Uchwała nr VI/57/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   940. Uchwała nr VI/56/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   941. Uchwała nr VI/55/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   942. Uchwała nr VI/54/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   943. Uchwała nr VI/53/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   944. Uchwała nr VI/52/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   945. Uchwała nr VI/51/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   946. Uchwała nr VI/50/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   947. Uchwała nr VI/49/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   948. Uchwała nr VI/48/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   949. Uchwała nr VI/47/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   950. Uchwała nr VI/46/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku.
   951. Uchwała nr V/45/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   952. Uchwała nr V/44/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   953. Uchwała nr V/43/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   954. Uchwała nr V/42/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   955. Uchwała nr V/41/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   956. Uchwała nr V/40/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   957. Uchwała nr V/39/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   958. Uchwała nr V/38/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 lutego 2019 roku.
   959. Uchwała nr IV/37/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   960. Uchwała nr IV/36/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   961. Uchwała nr IV/35/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   962. Uchwała nr IV/34/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   963. Uchwała nr IV/33/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   964. Uchwała nr IV/32/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   965. Uchwała nr IV/31/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   966. Uchwała nr IV/30/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   967. Uchwała nr IV/29/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   968. Uchwała nr IV/28/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   969. Uchwała nr IV/27/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   970. Uchwała nr IV/26/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   971. Uchwała nr IV/25/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   972. Uchwała nr IV/24/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   973. Uchwała nr IV/23/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2019 roku.
   974. Uchwała nr III/22/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   975. Uchwała nr III/21/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   976. Uchwała nr III/20/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   977. Uchwała nr III/19/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   978. Uchwała nr III/18/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   979. Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   980. Uchwała nr III/16/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   981. Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   982. Uchwała nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.
   983. Uchwała nr II/13/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   984. Uchwała nr II/12/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   985. Uchwała nr II/11/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   986. Uchwała nr II/10/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   987. Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   988. Uchwała nr II/8/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   989. Uchwała nr II/7/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   990. Uchwała nr II/6/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   991. Uchwała nr II/5/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 roku.
   992. Uchwała nr I/4/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 listopada 2018 roku.
   993. Uchwała nr I/3/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 listopada 2018 roku.
   994. Uchwała nr I/2/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 listopada 2018 roku.
   995. Uchwała nr I/1/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 listopada 2018 roku.
   996. Uchwała nr LXIII/741/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2018 r.
   997. Uchwała nr LXII/740/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   998. Uchwała nr LXII/739/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   999. Uchwała nr LXII/738/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   1000. Uchwała nr LXII/737/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   1001. Uchwała nr LXII/736/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   1002. Uchwała nr LXII/735/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 29 października 2018 r.
   1003. Uchwała nr LXI/734/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1004. Uchwała nr LXI/733/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1005. Uchwała nr LXI/732/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1006. Uchwała nr LXI/731/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1007. Uchwała nr LXI/730/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1008. Uchwała nr LXI/729/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1009. Uchwała nr LXI/728/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1010. Uchwała nr LXI/727/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1011. Uchwała nr LXI/726/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1012. Uchwała nr LXI/725/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1013. Uchwała nr LXI/724/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1014. Uchwała nr LXI/723/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1015. Uchwała nr LXI/722/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r.
   1016. Uchwała nr LX/721/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1017. Uchwała nr LX/720/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1018. Uchwała nr LX/719/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1019. Uchwała nr LX/718/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1020. Uchwała nr LX/717/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1021. Uchwała nr LX/716/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1022. Uchwała nr LX/715/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1023. Uchwała nr LX/714/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1024. Uchwała nr LX/713/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2018 r.
   1025. Uchwała nr LIX/712/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1026. Uchwała nr LIX/711/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1027. Uchwała nr LIX/710/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1028. Uchwała nr LIX/709/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1029. Uchwała nr LIX/708/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1030. Uchwała nr LIX/707/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1031. Uchwała nr LIX/706/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1032. Uchwała nr LIX/705/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1033. Uchwała nr LIX/704/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1034. Uchwała nr LIX/703/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1035. Uchwała nr LIX/702/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1036. Uchwała nr LIX/701/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1037. Uchwała nr LIX/700/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1038. Uchwała nr LIX/699/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1039. Uchwała nr LIX/698/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1040. Uchwała nr LIX/697/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1041. Uchwała nr LIX/696/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1042. Uchwała nr LIX/695/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1043. Uchwała nr LIX/694/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1044. Uchwała nr LIX/693/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1045. Uchwała nr LIX/692/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1046. Uchwała nr LIX/691/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1047. Uchwała nr LIX/690/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1048. Uchwała nr LIX/689/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r.
   1049. Uchwała nr LVIII/688/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1050. Uchwała nr LVIII/687/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1051. Uchwała nr LVIII/686/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1052. Uchwała nr LVIII/685/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1053. Uchwała nr LVIII/684/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1054. Uchwała nr LVIII/683/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1055. Uchwała nr LVIII/682/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 lipca 2018 r.
   1056. Uchwała nr LVII/681/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1057. Uchwała nr LVII/680/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1058. Uchwała nr LVII/679/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1059. Uchwała nr LVII/678/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1060. Uchwała nr LVII/677/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1061. Uchwała nr LVII/676/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1062. Uchwała nr LVII/675/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1063. Uchwała nr LVII/674/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1064. Uchwała nr LVII/673/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1065. Uchwała nr LVII/672/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1066. Uchwała nr LVII/671/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 25 czerwca 2018 r.
   1067. Uchwała nr LVI/670/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1068. Uchwała nr LVI/669/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1069. Uchwała nr LVI/668/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1070. Uchwała nr LVI/667/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1071. Uchwała nr LVI/666/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1072. Uchwała nr LVI/665/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1073. Uchwała nr LVI/664/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 maja 2018 r.
   1074. Uchwała nr LV/663/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1075. Uchwała nr LV/662/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1076. Uchwała nr LV/661/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1077. Uchwała nr LV/660/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1078. Uchwała nr LV/659/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1079. Uchwała nr LV/658/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1080. Uchwała nr LV/657/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1081. Uchwała nr LV/656/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1082. Uchwała nr LV/655/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1083. Uchwała nr LV/654/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1084. Uchwała nr LV/653/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1085. Uchwała nr LV/652/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1086. Uchwała nr LV/651/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 kwietnia 2018 r.
   1087. Uchwała nr LIV/650/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1088. Uchwała nr LIV/649/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1089. Uchwała nr LIV/648/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1090. Uchwała nr LIV/647/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1091. Uchwała nr LIV/646/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1092. Uchwała nr LIV/645/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1093. Uchwała nr LIV/644/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1094. Uchwała nr LIV/643/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1095. Uchwała nr LIV/642/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1096. Uchwała nr LIV/641/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1097. Uchwała nr LIV/640/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1098. Uchwała nr LIV/639/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1099. Uchwała nr LIV/638/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1100. Uchwała nr LIV/637/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 marca 2018 r.
   1101. Uchwała nr LIII/636/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1102. Uchwała nr LIII/635/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1103. Uchwała nr LIII/634/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1104. Uchwała nr LIII/633/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1105. Uchwała nr LIII/632/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1106. Uchwała nr LIII/631/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1107. Uchwała nr LIII/630/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1108. Uchwała nr LIII/629/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1109. Uchwała nr LIII/628/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1110. Uchwała nr LIII/627/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1111. Uchwała nr LIII/626/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r.
   1112. Uchwała nr LII/625/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1113. Uchwała nr LII/624/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1114. Uchwała nr LII/623/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1115. Uchwała nr LII/622/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1116. Uchwała nr LII/621/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1117. Uchwała nr LII/620/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1118. Uchwała nr LII/619/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2018 r.
   1119. Uchwała nr LI/618/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1120. Uchwała nr LI/617/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1121. Uchwała nr LI/616/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1122. Uchwała nr LI/615/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1123. Uchwała nr LI/614/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1124. Uchwała nr LI/613/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1125. Uchwała nr LI/612/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1126. Uchwała nr LI/611/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1127. Uchwała nr LI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r.
   1128. Uchwała nr L/609/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1129. Uchwała nr L/608/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1130. Uchwała nr L/607/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1131. Uchwała nr L/606/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1132. Uchwała nr L/605/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1133. Uchwała nr L/604/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1134. Uchwała nr L/603/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1135. Uchwała nr L/602/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r.
   1136. Uchwała Nr XLIX/601/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1137. Uchwała Nr XLIX/600/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1138. Uchwała Nr XLIX/599/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1139. Uchwała Nr XLIX/598/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1140. Uchwała Nr XLIX/597/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1141. Uchwała Nr XLIX/596/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1142. Uchwała Nr XLIX/595/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1143. Uchwała Nr XLIX/594/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1144. Uchwała Nr XLIX/593/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1145. Uchwała Nr XLIX/592/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1146. Uchwała Nr XLIX/591/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1147. Uchwała Nr XLIX/590/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1148. Uchwała Nr XLIX/589/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1149. Uchwała Nr XLIX/588/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1150. Uchwała Nr XLIX/587/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1151. Uchwała Nr XLIX/586/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1152. Uchwała Nr XLIX/585/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1153. Uchwała Nr XLIX/584/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1154. Uchwała Nr XLIX/583/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1155. Uchwała Nr XLIX/582/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1156. Uchwała Nr XLIX/581/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1157. Uchwała Nr XLIX/580/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1158. Uchwała Nr XLIX/579/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1159. Uchwała Nr XLIX/578/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1160. Uchwała Nr XLIX/577/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1161. Uchwała Nr XLIX/576/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1162. Uchwała Nr XLIX/575/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1163. Uchwała Nr XLIX/574/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1164. Uchwała Nr XLIX/573/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1165. Uchwała Nr XLIX/572/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1166. Uchwała Nr XLIX/571/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1167. Uchwała Nr XLIX/570/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1168. Uchwała Nr XLIX/569/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1169. Uchwała Nr XLIX/568/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1170. Uchwała Nr XLIX/567/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1171. Uchwała Nr XLIX/566/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1172. Uchwała Nr XLIX/565/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1173. Uchwała Nr XLIX/564/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1174. Uchwała Nr XLIX/563/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1175. Uchwała Nr XLIX/562/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1176. Uchwała Nr XLIX/561/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1177. Uchwała Nr XLIX/560/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1178. Uchwała Nr XLIX/559/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1179. Uchwała Nr XLIX/558/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1180. Uchwała Nr XLIX/557/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1181. Uchwała Nr XLIX/556/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1182. Uchwała Nr XLIX/555/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1183. Uchwała Nr XLIX/554/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1184. Uchwała Nr XLIX/553/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1185. Uchwała Nr XLIX/552/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1186. Uchwała Nr XLIX/551/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1187. Uchwała Nr XLIX/550/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1188. Uchwała Nr XLIX/549/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1189. Uchwała Nr XLIX/548/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1190. Uchwała Nr XLIX/547/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1191. Uchwała Nr XLIX/546/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1192. Uchwała Nr XLIX/545/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1193. Uchwała Nr XLIX/544/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1194. Uchwała Nr XLIX/543/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1195. Uchwała Nr XLIX/542/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1196. Uchwała Nr XLIX/541/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1197. Uchwała Nr XLIX/540/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1198. Uchwała Nr XLIX/539/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1199. Uchwała Nr XLIX/538/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1200. Uchwała Nr XLIX/537/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1201. Uchwała Nr XLIX/536/2017 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r.
   1202. Uchwała nr XLVIII/535/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 października 2017 r.
   1203. Uchwała nr XLVII/534/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1204. Uchwała nr XLVII/533/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1205. Uchwała nr XLVII/532/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1206. Uchwała nr XLVII/531/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1207. Uchwała nr XLVII/530/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1208. Uchwała nr XLVII/529/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1209. Uchwała nr XLVII/528/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1210. Uchwała nr XLVII/527/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1211. Uchwała nr XLVII/526/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1212. Uchwała nr XLVII/525/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1213. Uchwała nr XLVII/524/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1214. Uchwała nr XLVII/523/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1215. Uchwała nr XLVII/522/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1216. Uchwała nr XLVII/521/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r.
   1217. Uchwała nr XLVI/520/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1218. Uchwała nr XLVI/519/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1219. Uchwała nr XLVI/518/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1220. Uchwała nr XLVI/517/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1221. Uchwała nr XLVI/516/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1222. Uchwała nr XLVI/515/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r.
   1223. Uchwała nr XLIV/503/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1224. Uchwała nr XLIV/502/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1225. Uchwała nr XLIV/501/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1226. Uchwała nr XLIV/500/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1227. Uchwała nr XLIV/499/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1228. Uchwała nr XLIV/498/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1229. Uchwała nr XLIV/497/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1230. Uchwała nr XLIV/496/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1231. Uchwała nr XLIV/495/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1232. Uchwała XLIV/494/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1233. Uchwała nr XLIV/493/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1234. Uchwała nr XLIV/492/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1235. Uchwała nr XLIV/491/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1236. Uchwała nr XLIV/490/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1237. Uchwała nr XLIV/489/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1238. Uchwała nr XLIV/488/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1239. Uchwała nr XLIV/487/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1240. Uchwała nr XLIV/486/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1241. Uchwała nr XLIV/485/17 z Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1242. Uchwała nr XLIV/484/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1243. Uchwała nr XLIV/483/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10 lipca 2017 r.
   1244. Uchwała Nr XLV/514/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1245. Uchwała Nr XLV/513/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1246. Uchwała Nr XLV/512/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1247. Uchwała Nr XLV/511/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1248. Uchwała Nr XLV/510/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1249. Uchwała Nr XLV/509/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1250. Uchwała Nr XLV/508/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1251. Uchwała Nr XLV/507/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1252. Uchwała Nr XLV/506/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1253. Uchwała Nr XLV/505/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1254. Uchwała Nr XLV/504/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.08.2017 r.
   1255. Uchwała Nr XLIV/503/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1256. Uchwała Nr XLIV/502/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1257. Uchwała Nr XLIV/501/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1258. Uchwała Nr XLIV/500/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1259. Uchwała Nr XLIV/499/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1260. Uchwała Nr XLIV/498/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r.
   1261. Uchwała Nr XLIV/497/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1262. Uchwała Nr XLIV/496/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1263. Uchwała Nr XLIV/495/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1264. Uchwała Nr XLIV/494/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1265. Uchwała Nr XLIV/493/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1266. Uchwała Nr XLIV/492/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1267. Uchwała Nr XLIV/491/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1268. Uchwała Nr XLIV/490/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1269. Uchwała Nr XLIV/489/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1270. Uchwała Nr XLIV/488/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1271. Uchwała Nr XLIV/487/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1272. Uchwała Nr XLIV/486/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1273. Uchwała Nr XLIV/485/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1274. Uchwała Nr XLIV/484/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1275. Uchwała Nr XLIV/483/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.07.2017 r
   1276. Uchwała Nr XLIII/482/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.06.2017 r.
   1277. Uchwała Nr XLIII/481/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.06.2017 r.
   1278. Uchwała Nr XLIII/480/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.06.2017 r.
   1279. Uchwała Nr XLIII/479/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.06.2017 r.
   1280. Uchwała Nr XLIII/478/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 26.06.2017 r.
   1281. Uchwała Nr XLII/477/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1282. Uchwała Nr XLII/476/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1283. Uchwała Nr XLII/475/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1284. Uchwała Nr XLII/474/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1285. Uchwała Nr XLII/473/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1286. Uchwała Nr XLII/472/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1287. Uchwała Nr XLII/471/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1288. Uchwała Nr XLII/470/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.06.2017 r.
   1289. Uchwała Nr XLI/469/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1290. Uchwała Nr XLI/468/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1291. Uchwała Nr XLI/467/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1292. Uchwała Nr XLI/466/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1293. Uchwała Nr XLI/465/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1294. Uchwała Nr XLI/464/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1295. Uchwała Nr XLI/463/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1296. Uchwała Nr XLI/462/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1297. Uchwała Nr XLI/461/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1298. Uchwała Nr XLI/460/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1299. Uchwała Nr XLI/459/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 15.05.2017 r.
   1300. Uchwała Nr XL/458/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r
   1301. Uchwała Nr XL/457/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1302. Uchwała Nr XL/456/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1303. Uchwała Nr XL/455/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1304. Uchwała Nr XL/454/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1305. Uchwała Nr XL/453/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1306. Uchwała Nr XL/452/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1307. Uchwała Nr XL/451/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1308. Uchwała Nr XL/450/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1309. Uchwała Nr XL/449/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1310. Uchwała Nr XL/448/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1311. Uchwała Nr XL/447/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1312. Uchwała Nr XL/446/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1313. Uchwała Nr XL/445/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1314. Uchwała Nr XL/444/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1315. Uchwała Nr XL/443/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1316. Uchwała Nr XL/442/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1317. Uchwała Nr XL/441/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1318. Uchwała Nr XL/440/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1319. Uchwała Nr XL/439/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 10.04.2017 r.
   1320. Uchwała Nr XXXIX/438/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1321. Uchwała Nr XXXIX/437/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1322. Uchwała Nr XXXIX/436/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1323. Uchwała Nr XXXIX/435/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1324. Uchwała Nr XXXIX/434/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1325. Uchwała Nr XXXIX/433/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1326. Uchwała Nr XXXIX/432/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 30.03.2017 r.
   1327. Uchwała Nr XXXVIII/431/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1328. Uchwała Nr XXXVIII/430/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1329. Uchwała Nr XXXVIII/429/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1330. Uchwała Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1331. Uchwała Nr XXXVIII/427/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1332. Uchwała Nr XXXVIII/426/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1333. Uchwała Nr XXXVIII/425/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1334. Uchwała Nr XXXVIII/424/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1335. Uchwała Nr XXXVIII/423/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1336. Uchwała Nr XXXVIII/422/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.03.2017 r.
   1337. Uchwała Nr XXXVII/421/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1338. Uchwała Nr XXXVII/420/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1339. Uchwała Nr XXXVII/419/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1340. Uchwała Nr XXXVII/418/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1341. Uchwała Nr XXXVII/417/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1342. Uchwała Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1343. Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1344. Uchwała Nr XXXVII/414/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1345. Uchwała Nr XXXVII/413/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1346. Uchwała Nr XXXVII/412/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1347. Uchwała Nr XXXVII/411/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1348. Uchwała Nr XXXVII/410/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1349. Uchwała Nr XXXVII/409/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1350. Uchwała Nr XXXVII/408/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1351. Uchwała Nr XXXVII/407/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1352. Uchwała Nr XXXVII/406/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1353. Uchwała Nr XXXVII/405/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r.
   1354. Uchwała Nr XXXVI/404/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1355. Uchwała Nr XXXVI/403/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1356. Uchwała Nr XXXVI/402/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1357. Uchwała Nr XXXVI/401/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1358. Uchwała Nr XXXVI/400/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1359. Uchwała Nr XXXVI/399/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1360. Uchwała Nr XXXVI/398/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1361. Uchwała Nr XXXVI/397/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1362. Uchwała Nr XXXVI/396/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1363. Uchwała Nr XXXVI/395/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1364. Uchwała Nr XXXVI/394/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1365. Uchwała Nr XXXVI/393/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1366. Uchwała Nr XXXVI/392/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1367. Uchwała Nr XXXVI/391/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1368. Uchwała Nr XXXVI/390/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1369. Uchwała Nr XXXVI/389/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1370. Uchwała Nr XXXVI/388/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1371. Uchwała Nr XXXVI/387/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1372. Uchwała Nr XXXVI/386/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1373. Uchwała Nr XXXVI/385/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1374. Uchwała Nr XXXVI/384/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1375. Uchwała Nr XXXVI/383/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1376. Uchwała Nr XXXVI/382/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1377. Uchwała Nr XXXVI/381/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1378. Uchwała Nr XXXVI/380/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.01.2017 r.
   1379. Uchwała Nr XXXV/379/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1380. Uchwała Nr XXXV/378/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1381. Uchwała Nr XXXV/377/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1382. Uchwała Nr XXXV/376/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1383. Uchwała Nr XXXV/375/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1384. Uchwała Nr XXXV/374/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1385. Uchwała Nr XXXV/373/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1386. Uchwała Nr XXXV/372/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1387. Uchwała Nr XXXV/371/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1388. Uchwała Nr XXXV/370/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1389. Uchwała Nr XXXV/369/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1390. Uchwała Nr XXXV/368/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016
   1391. Uchwała Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.12.2016 r.
   1392. Uchwała Nr XXXIV/366/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1393. Uchwała Nr XXXIV/365/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1394. Uchwała Nr XXXIV/364/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1395. Uchwała Nr XXXIV/363/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1396. Uchwała Nr XXXIV/362/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1397. Uchwała Nr XXXIV/361/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1398. Uchwała Nr XXXIV/360/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 05.12.2016 r.
   1399. Uchwała Nr XXXIII/359/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1400. Uchwała Nr XXXIII/358/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1401. Uchwała Nr XXXIII/357/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1402. Uchwała Nr XXXIII/356/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1403. Uchwała Nr XXXIII/355/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1404. Uchwała Nr XXXIII/354/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1405. Uchwała Nr XXXIII/353/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1406. Uchwała Nr XXXIII/352/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1407. Uchwała Nr XXXIII/351/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1408. Uchwała Nr XXXIII/350/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1409. Uchwała Nr XXXIII/349/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1410. Uchwała Nr XXXIII/348/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1411. Uchwała Nr XXXIII/347/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.11.2016 r.
   1412. Uchwała Nr XXXII/346/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 24.10.2016 r.
   1413. Uchwała Nr XXXI/345/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1414. Uchwała Nr XXXI/344/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1415. Uchwała Nr XXXI/343/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1416. Uchwała Nr XXXI/342/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1417. Uchwała Nr XXXI/341/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1418. Uchwała Nr XXXI/340/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1419. Uchwała Nr XXXI/339/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1420. Uchwała Nr XXXI/338/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1421. Uchwała Nr XXXI/337/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1422. Uchwała Nr XXXI/336/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1423. Uchwała Nr XXXI/335/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1424. Uchwała Nr XXXI/334/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1425. Uchwała Nr XXXI/333/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.10.2016 r.
   1426. Uchwała Nr XXX/332/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1427. Uchwała Nr XXX/331/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1428. Uchwała Nr XXX/330/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1429. Uchwała Nr XXX/329/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1430. Uchwała Nr XXX/328/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1431. Uchwała Nr XXX/327/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1432. Uchwała Nr XXX/326/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1433. Uchwała Nr XXX/325/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1434. Uchwała Nr XXX/324/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 12.09.2016 r.
   1435. Uchwała Nr XXX/323/16 Rady Miasta