Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

2023-06-15 09:06
1614

Treść dokumentu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Złożenie wniosku:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Urzędu Miejskiego w Zabrzu poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze;
  • złożenie wniosku osobiście w następujących lokalizacjach:
  1. Punkt Obsługi Klienta, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego,
  2. Sala Obsługi Klienta, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, Okienko Nr 22,
  3. Wydział Rozwoju Urzędu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pokój 312, 
    e-mail: sekretariat_wru@um.zabrze.pl.

Załączniki

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
108.06 KB
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
150.36 KB