Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
267

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej):

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe:

ul. Wolności 286

Nr pokoju: 201

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 34 35,

fax: +48 32 370 14 19

e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Czesława Winecka

tel.: +48 32 373 34 13

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej należy w szczególności:

1) promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta,

2) analizowanie stanu zdrowotnego mieszkańców,

3) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym jest Rada Miasta,

4) współpraca z podmiotami leczniczymi, m. in. poprzez zlecanie realizacji zadań Miasta,

5) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

6) współpraca z instytucjami pomocy społecznej, m. in. poprzez zlecanie do realizacji zadań Miasta,

7) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

8) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Izbą Wytrzeźwień,

9) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych,

10) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

11) realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obsługa Funduszu,

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności, m. in. poprzez zlecanie do realizacji określonych zadań Miasta,

13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych,

14) realizacja zadań wynikająca z regulacji dot. opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,

15) realizacja programów z zakresu polityki społecznej,

16) organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej