Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Kultury i Dziedzictwa - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Kultury i Dziedzictwa

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2024-06-28 16:00
52

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Kultury i Dziedzictwa

Dane kontaktowe: 

ul. Wolności 286

Nr pokoju: 302

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 34 14

e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną): 

Tomasz Gasidło

tel.: +48 32 373 34 14

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,

2) nadzorowanie instytucji kultury w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania,

3) opracowywanie projektów statutów oraz wstępne opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,

4) koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Zabrze,

5) organizowanie, współorganizowanie, koordynowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych, w tym: uroczystości związanych z rocznicami oraz świętami miejskimi i państwowymi,

6) współpraca z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie działalności merytorycznej instytucji kultury oraz realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji,

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, placówkami i instytucjami kultury prowadzonymi przez inne podmioty niż samorząd gminny,

8) zlecanie organizacjom pozarządowym, za ich zgodą realizacji zadań w zakresie

upowszechniania kultury z jednoczesnym przyznaniem na ten cel odpowiednich środków finansowych,

9) monitorowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury,

10) współpraca z Wydziałem Oświaty i placówkami oświatowymi w celu upowszechniania edukacji kulturalnej i poszerzenia uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta dzieci i młodzieży,

11) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Wydział,

12) prowadzenie spraw w zakresie dziedzictwa narodowego,

13) planowanie i rozliczanie wysokości dotacji wnioskowanej przez instytucje kultury oraz badanie prawidłowości sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Zabrze,

14) prowadzenie obsługi finansowej wydatków realizowanych przez Rady Dzielnic w zakresie realizacji ich zadań powierzonych i priorytetowych w ramach działania Wydziału,

15) wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji prowadzonych jednostek, wynikających z ustaw i decyzji samorządu,

16) prowadzenie ewidencji Miejsc Pamięci w Zabrzu.