Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Biuro Planowania Przestrzennego - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Biuro Planowania Przestrzennego

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-07-04 13:52
531

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Biuro Planowania Przestrzennego

Dane kontaktowe:

ul. Piastowska 11

Nr pokoju: 1-3

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 35 80

e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Zenon Rodak

tel.: +48 32 373 35 80

Zadania:

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,

3) archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej, prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o którym mowa art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5) sporządzanie i aktualizacja programu rewitalizacji obszarów miejskich,

6) rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

B. Zadania realizowane przez Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków:

1) opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami,

2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

3) realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze,

5) realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.