Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Godziny pracy Wydziału/komórki: poniedziałki: 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
276

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Dane kontaktowe:

ul. Powstańców Śląskich 5-7

Nr pokoju: 102

41-800 Zabrze

tel. +48 32 373 34 80

e-mail: sekretariat_gok@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Michał Góźdź

tel.: +48 32 373 34 80

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

1) przygotowywanie postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

3) prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) realizacja zadań związanych z poziomem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z poziomem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

5) organizacja i budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

7) ewidencja deklaracji na kartach kontowych właścicieli nieruchomości,

8) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10) utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich w zakresie usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,

11) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.