Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do menu przedmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-07-03 12:53
194

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu

Dane kontaktowe:

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1

Nr pokoju: 102

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 34 32

e-mail: sekretariat_zpu@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Patrycja Jerszy 

tel.: +48 32 373 34 32

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Kadr i Szkoleń:

1) Realizowanie polityki personalnej w Urzędzie określonej przez Pracodawcę,

2) Kształtowanie w Urzędzie prawidłowych zasad współżycia społecznego,

3) Inicjowanie i koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

4) Prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia metod zarządzania Urzędem,

5) Prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie,

6) Kompleksowa obsługa kadrowa pracowników Urzędu, w szczególności:

a. Prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji personalnej,

b. weryfikacja czasu pracy pracowników Urzędu,

c. opracowywanie projektów oraz aktualizacja zakresów czynności dla członków Kierownictwa Urzędu, osób kierujących Wydziałem (komórką równorzędną) oraz doradców,

d. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw,

e. obsługa wyjazdów służbowych krajowych,

7) Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla innych osób, za wyjątkiem upoważnień wydawanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

8) Organizacja praktyk zawodowych i staży w Urzędzie,

9) Realizowanie polityki podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu w szczególności:

a. diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych,

b. opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja,

c. organizowanie procesu adaptacji oraz służby przygotowawczej.

10) Realizowanie funduszu płac pracowników Urzędu,

11) Obsługa kadrowa dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, w szczególności:

a. prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska dyrektora,

b. prowadzenie dokumentacji personalnej,

c. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1) wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie spraw w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Urzędu Miasta