Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Godziny pracy Wydziału/komórki: poniedziałki: 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-07-10 11:23
485

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dane kontaktowe:

ul. Powstańców Śląskich 5-7

Nr pokoju: 117

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 33 85

e-mail: sekretariat_wp@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Aleksandra Łacinnik

tel.: +48 32 373 33 85

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych:

1) wymiar podatków i opłat lokalnych,

2) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości,

3) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,

4) obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych,

5) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalania okoliczności, mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników,

6) opracowywanie wniosków o przyznanie kwot rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień,

7) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

8) udzielanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych, dla których Prezydent Miasta Zabrze jest organem podatkowym,

9) prowadzenie kontroli podatkowej,

10) prowadzenie postępowań w sprawach o zapłatę opłaty skarbowej.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych:

1) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:

· prowadzenie księgowości analitycznej,

· prowadzenie księgowości syntetycznej,

2) windykacja podatków i opłat lokalnych,

3) rozliczanie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów,

4) zwrot nadpłat podatków i opłat lokalnych,

5) przekazywanie 2% wpłat z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych

6) prowadzenie spraw podatkowych jako wierzyciel w zakresie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających i upadłościowych.

C. Zadania realizowane poza strukturą zespołów:

1) prowadzenie postępowań z wniosków o zwrot opłaty skarbowej,

2) współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a pobieranych przez urzędy skarbowe z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

3) prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

4) koordynacja postępowań w zakresie udzielania ulg i zwolnień w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w ramach gminy, w tym sporządzanie sprawozdań,

5) ewidencjonowanie, nadzór i sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną udzieloną przez Miasto i jej jednostki organizacyjne.