Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Inwestycji i Remontów - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Inwestycji i Remontów

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
152

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Inwestycji i Remontów

Dane Kontaktowe:

ul. Powstańców Śląskich 5-7

Nr pokoju: 203-204

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 34 57

fax: +48 32 373 34 57

e-mail: sekretariat_wi@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Leszek Szczygielski

tel.: +48 32 373 35 15

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów należą w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów:

1) opracowywanie harmonogramów przygotowania zadań inwestycyjnych oraz remontowych, w tym w zakresie placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta,

2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla przetargów na dokumentację oraz udział w przygotowaniu i nadzór nad realizacją tej dokumentacji,

3) koordynacja i nadzór w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości, uzgodnień i wymaganych prawem decyzji administracyjnych,

4) koordynacja działań dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

5) przygotowywanie i uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,

6) przygotowywanie umów na realizację zadań,

7) przygotowywanie wstępnych wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,

8) analiza możliwości finansowych i technicznych realizacji zadań,

9) podejmowanie działań mających na celu realizację polityki inwestycyjnej i remontowej wynikającej z potrzeb Miasta, w tym w budynkach oświaty i Urzędu Miejskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Miasta,

10) kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowywanie analiz dot. realizacji tych zadań,

11) przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji komunalnych.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Realizacji Inwestycji i Remontów:

1) przekazywanie placów budów,

2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wyłonienie inspektorów nadzoru inwestycyjnego (inwestorskiego),

3) uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,

4) współudział w przygotowywaniu umów na realizację zadań,

5) bezpośredni i pośredni nadzór nad przebiegiem budowy i robót budowlanych,

6) egzekwowanie od uczestników procesu inwestycyjnego postanowień przepisów i umów,

7) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych budów,

8) rozliczanie budów,

9) przygotowywanie dokumentów OT,

10) nadzór w okresie gwarancji,

11) wyłanianie i koordynacja nadzoru zewnętrznego,

12) prowadzenie korespondencji w sprawach budów.

C. Zadanie realizowane przez Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych:

1) opracowywanie danych do projektu budżetu m.in.: na podstawie wniosków Wydziałów i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych Miasta, w tym dla zadań realizowanych w placówkach oświatowych i w budynkach Urzędu Miejskiego,

2) bieżące kwalifikowanie środków finansowych dla placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w oparciu o otrzymane wnioski, a także dla innych jednostek organizacyjnych Miasta,

3) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planu wydatków majątkowych i bieżących,

4) nadzór nad zgodnością wydatków z planem wydatków majątkowych i bieżących,

5) bieżące opracowywanie raportów z finansowego zaawansowania wydatków majątkowych oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji wydatków majątkowych,

6) obsługa pożyczek i długu publicznego w trakcie realizacji inwestycji,

7) rozliczanie zadań inwestycyjnych,

8) kontrola finansowa realizacji zadań,

9) aktualizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.