Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
303

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dane kontaktowe:

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1

Nr pokoju: 216

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 373 34 93

fax: +48 32 373 34 93

e-mail: sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Artur Nowakowski

tel.: +48 32 373 34 93

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Obronnych i Obrony Cywilnej:

1) realizacja spraw obronnych:

· sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Zabrze w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,

· nadzór nad aktualizacją kart realizacji zadań obronnych,

· realizowanie zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych,

· sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu akcji kurierskiej,

· planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,

· sporządzanie dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

· zapewnienie warunków do realizacji zadań programu „HOST NATION SUPPORT” (HNS),

· wydawanie decyzji w zakresie organizacji imprez masowych,

· kontrola organizowanych na terenie Miasta Zabrze imprez masowych,

· sporządzanie planu działania w zakresie zastępczych miejsc szpitalnych,

2) realizowanie spraw w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności:

· sporządzanie planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta,

· nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji i zakładów pracy, jak również nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć,

· sporządzanie planów ewakuacji III stopnia,

· nadzór nad zakładowymi formacjami obrony cywilnej, w tym głównie nad ich obsadą osobową, wyszkoleniem i wyposażeniem,

· prowadzenie systematycznego szkolenia formacji obrony cywilnej wchodzących w skład systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania,

· planowanie i realizowanie zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej,

· nadzór w zakresie planowania urządzeń specjalnych,

· nadzór w zakresie wykorzystania i użytkowania zasobów budownictwa obronnego.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

1) realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

· sporządzanie planu zarządzania kryzysowego,

· pełnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

· współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,

· nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

· realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,

· dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

· sporządzanie planów ewakuacji I i II stopnia,

· sporządzanie planu działania w zakresie akcji jodowej.

2) realizowanie zadań centrum nadzoru wizyjnego,

3) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz dla potrzeb OC,

4) zapewnienie obsługi pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5) zapewnienie obsługi pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

6) prowadzenie wykazu podmiotów, w których jest wykonywania praca społecznie użyteczna przez osoby skazane

C. Zadania realizowane poza strukturą zespołów:

1) planowanie i rozliczanie wysokości dotacji wnioskowanej przez Komendę Miejską Policji w Zabrzu,

2) współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrzu,

3) nadzór nad jednostką Straż Miejska w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania,

4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych,

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w szczególności:

a) wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,

b) prowadzenie kancelarii niejawnej,

6) prowadzenie windykacji mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Zabrzu