Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Godziny pracy Wydziału/komórki: od poniedziałku do piątku: od 7.30 do 15.30

2023-05-18 19:36
163

Treść dokumentu

Nazwa Wydziału (komórki równorzędnej): 

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Dane Kontaktowe:

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1

Nr pokoju: 201

41-800 Zabrze

tel.: +48 32 273 97 55

e-mail: sekretariat_wbu@um.zabrze.pl

Osoba kierująca Wydziałem (komórką równorzędną):

Zastępca Skarbnika Joanna Ilnicka

tel.: +48 32 273 97 55

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych należą w szczególności:

Zadania realizowane przez Referat ds. Analiz Finansowych i Zarządzania Płynnością:

1) przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmiany,

2) przygotowywanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta za I półrocze danego roku oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za dany rok budżetowy,

3) dokonywanie analiz umożliwiających ocenę kondycji finansowej miasta oraz zarządzanie płynnością i zadłużeniem,

4) prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji,

5) prowadzenie spraw związanych z ratingiem,

6) obsługa poręczeń udzielanych przez miasto, z wyłączeniem poręczeń udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy,

7) obsługa bankowa budżetu miasta.

Zadania realizowane przez Referat ds. Planowania Budżetu:

1) sporządzanie projektu budżetu, uchwały budżetowej i jej zmian oraz planu finansowego Urzędu Miejskiego i jego zmian na podstawie przedłożonych wniosków,

2) sporządzanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych,

3) przygotowanie informacji dla jednostek budżetowych do opracowania projektów planów finansowych oraz informacji do opracowania planów finansowych,

4) przygotowywanie kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.