Polityka plików cookie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przejdź do głównego menu Przejdź do menu podmiotowego Przejdź do treści Przejdź do stopki
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Sesja w dniu 15 maja 2023 r. - BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Sesja w dniu 15 maja 2023 r.

2023-05-29 08:51
8

Treść dokumentu

Załączniki

Zwołanie sesji
325.16 KB
Porządek obrad
902.99 KB
Dodatkowy Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na 15.05.2023 r. w sprawie oddelegowania dwóch radnych do uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze.
257.9 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2023 rok.
1.98 MB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Zabrze na lata 2023-2048.
2.09 MB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy - miasta Równe w postaci darowizny trzech samochodów specjalnych.
252.71 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Zabrzu przy ul. Wacława Karczewskiego 2.
107.48 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zabrzu przy ul. Stanisława Struzika i przy ul. Ignacego Paderewskiego.
109.64 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu imienia Małego Księcia.
713.23 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 w Zabrzu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1.28 MB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
115.3 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu, poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10.
1.28 MB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze.
176.4 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/798/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
121.68 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze.
286.76 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie realizacji na terenie Miasta Zabrze Programu „Rodzina na 5+”.
351.28 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/685/2022 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
279.1 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Zabrze zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekajacej o stopniu zdolności do służby wojskowej
261.66 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr … w budynku położonym przy ul. Pawła Ślęczka … w Zabrzu.
113.5 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr … w budynku położonym przy ul. Feliksa Nowowiejskiego … w Zabrzu.
110.2 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr … w budynku położonym przy ul. Ks. Józefa Wajdy … w Zabrzu.
112.27 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Miasta Zabrze na lata 2023-2025”.
633.75 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie zmian w stałych komisjach Rady Miasta Zabrze.
373.17 KB
Projekt Uchwały Rady Miasta Zabrze na dzień 15.05.2023 r. w sprawie trybu obradowania na sesjach Rady Miasta Zabrze.
266.33 KB